Lista e integraleve të funksioneve trigonometrike inverse

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko

Më poshtë është një listë e integraleve (formula të antiderivatit ) për integrandët që përmbajnë funksionet trigonometrike inverse (të njohur si "funksionet arc"). Për listën e plotë të formulave përbërëse, shih listat e integraleve.

C është përdorur për konstanten arbitrare të integrimit që mund të përcaktohet vetëm në qoftë se diçka në lidhje me vlerën e integralit në një pikë është e njohur. Kështu çdo funksion ka një numër të pafund antiderivatesh.

Shënim: Ka tre notacione të zakonshme për funksionet trigonometrike inverse. Funksioni arcsine, për shembull, mund të jetë i shkruar sisin−1, asin, ose, siç është përdorur në këtë faqe,arcsin.

Arcsinusi[redakto | redakto tekstin burimor]

\int \arcsin x \,dx = x\arcsin x+ \sqrt{1-x^2} + C
\int \arcsin \frac{x}{a} \ dx = x \arcsin \frac{x}{a} + \sqrt{a^2 - x^2} + C
\int x \arcsin \frac{x}{a} \ dx = \left( \frac{x^2}{2} - \frac{a^2}{4} \right) \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{4} \sqrt{a^2 - x^2} + C
\int x^2 \arcsin \frac{x}{a} \ dx = \frac{x^3}{3} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x^2 + 2a^2}{9} \sqrt{a^2 - x^2} + C
\int x^n \arcsin x \ dx = \frac{1}{n + 1} \left( x^{n + 1} \arcsin x + \frac{x^n \sqrt{1 - x^2} - n x^{n - 1} \arcsin x}{n - 1} + n \int x^{n - 2} \arcsin x \ dx \right)
\int \cos^n x \arcsin x \ dx = \left( x^{n^2 + 1} \arccos x + \frac{x^n \sqrt{1 - x^4} - n x^{n^2 - 1} \arccos x}{n^2 - 1} + n \int x^{n^2 - 2} \arccos x \ dx \right)

Arckosinusi[redakto | redakto tekstin burimor]

\int \arccos x \,dx = x\arccos x- \sqrt{1-x^2} + C
\int \arccos \frac{x}{a} \ dx = x \arccos \frac{x}{a} - \sqrt{a^2 - x^2} + C
\int x \arccos \frac{x}{a} \ dx = \left( \frac{x^2}{2} - \frac{a^2}{4} \right) \arccos \frac{x}{a} - \frac{x}{4} \sqrt{a^2 - x^2} + C
\int x^2 \arccos \frac{x}{a} \ dx = \frac{x^3}{3} \arccos \frac{x}{a} - \frac{x^2 + 2a^2}{9} \sqrt{a^2 - x^2} + C

Arctangjenti[redakto | redakto tekstin burimor]

\int \arctan x \,dx = x\arctan x- \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C
\int \arctan\big( \frac{x}{a}\big) dx = x \arctan \big( \frac{x}{a} \big) - \frac{a}{2} \ln(1 + \frac{x^2}{a^2}) + C
\int x \arctan\big( \frac{x}{a}\big) dx = \frac{ (a^2 + x^2) \arctan \big( \frac{x}{a} \big) - a x}{2} + C
\int x^2 \arctan\big( \frac{x}{a}\big) dx = \frac{x^3}{3} \arctan \big(\frac{x}{a}\big) - \frac{a x^2}{6} + \frac{a^3}{6} \ln({a^2 + x^2}) + C
\int x^n \arctan \big( \frac{x}{a}\big) dx = \frac{x^{n + 1}}{n + 1} \arctan \big( \frac{x}{a} \big) - \frac{a}{n + 1} \int \frac{x^{n + 1}}{a^2 + x^2} \ dx, \quad n \neq -1

Arckosekanti[redakto | redakto tekstin burimor]

\int \arccsc x \,dx = x\arccsc x+ \ln\left| x+x\sqrt{{x^2-1}\over x^2}\right| + C
\int \arccsc \frac{x}{a} \ dx = x \arccsc \frac{x}{a} + {a} \ln{(\frac{x}{a}(\sqrt{1-\frac{a^2}{x^2}} + 1))} + C
\int x \arccsc \frac{x}{a} \ dx = \frac{x^2}{2} \arccsc \frac{x}{a} + \frac{ax}{2} \sqrt{1-\frac{a^2}{x^2}} + C

Arcsekanti[redakto | redakto tekstin burimor]

\int \arcsec x \,dx = x\arcsec x- \ln\left| x+x\sqrt{{x^2-1}\over x^2}\right| + C
\int \arcsec \frac{x}{a} \ dx = x \arcsec \frac{x}{a} + \frac{x}{a |x|} \ln \left| x \pm \sqrt{x^2 - 1} \right| + C
\int x \arcsec x \ dx = \frac{1}{2} \left( x^2 \arcsec x - \sqrt{x^2 - 1} \right) + C
\int x^n \arcsec x \ dx = \frac{1}{n + 1} \left( x^{n + 1} \arcsec x - \frac{1}{n} \left[ x^{n - 1} \sqrt{x^2 - 1} + [1 - n] \left( x^{n - 1} \arcsec x + (1 - n) \int x^{n - 2} \arcsec x \ dx \right) \right] \right)

Arccotangjenti[redakto | redakto tekstin burimor]

\int \arccot x \,dx = x\arccot x+ \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C
\int \arccot \frac{x}{a} \ dx = x \arccot \frac{x}{a} + \frac{a}{2} \ln(a^2 + x^2) + C
\int x \arccot \frac{x}{a} \ dx = \frac{a^2 + x^2}{2} \arccot \frac{x}{a} + \frac{a x}{2} + C
\int x^2 \arccot \frac{x}{a} \ dx = \frac{x^3}{3} \arccot \frac{x}{a} + \frac{a x^2}{6} - \frac{a^3}{6} \ln(a^2 + x^2) + C
\int x^n \arccot \frac{x}{a} \ dx = \frac{x^{n + 1}}{n+1} \arccot \frac{x}{a} + \frac{a}{n + 1} \int \frac{x^{n + 1}}{a^2 + x^2} \ dx, \quad n \neq -1