Lufta e shenjtë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Lufta e shenjtë është shprehje për luftë të shkaktuar për ide fetare e cila zhvillohet si obligim i shenjtë ose mbrojtja në lëmi të shenjta. Në fetë universale, vetëm fetë e profetëve kanë sjell Luftë të shenjtë (b. f. kryqëzatat dhe luftërat fetare në shekullin XVII/XVIII.), ndërsa fetë mistike nuk kanë zhvilluar luftë të tillë. Tek myslimanët Lufta e Shenjtë (Xhihadi) është dhënë në Kuran si detyrë. Në historinë e grekëve të lashtë janë udhëhequr katër lufta të shenjta për interesa të mbrojtjes së sundimit të shenjtë të Delfinës. Këto, më së shpeshti u udhëhoqën nga amfikjonët dhe atë rreth vitet 590 p.e.s., 449 p.e.s dhe gjatë viteve 356-346 p.e.s. Lufta iu ishte drejtuar Fokës (Phoka) si dhe në vitet 339/38 p.e.s kundër qytetit Amfisa (Amphissa).