Jump to content

Matja e fuqisë dhe energjisë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Matja e fuqisë dhe energjisë

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

MATJA E FUQISË

Në rastin e përgjithshëm ,fuqia elektrike matet me anë të aparatit përkatës për matjen e fuqisë që quhet Vatmetër . Njesia per matjen e fuqisë eshte VATI. Megjithatë ,fuqia elektrike mund të matet edhe në mënyra të tjera,si p.sh me anë të ampermetrit dhe të voltmetrit, me anë të tre voltmetrave ,me anë të tre ampermetrave etj.

MATJA E ENERGJISË

Matja e energjisë elektrike hynë në grumbullin e matjeve mv me rendësi dhe më të shumta qe bëhen në prodhimin ,bartjen, distribuimin dhe harxhimin e energjisë elektrike. Shkëmbimi I energjisë elektrike në mes të prodhuesit dhe të shpenzuesit bëhet duke matur energjinë për një periodë të caktuar. Energjia elektrike mund te matet në mënyre indirekte duke e matur fuqinë aktive dhe kohen me orë. Në realitetin e perditshëm, fuqia nuk është konstante ,por ka vlera të ndryshme gjate kohës t . Prandaj duhet ndërtuar aparat te tillë që në intervalin t të kohës benë integrimin e energjisë .Aparati I tillë quhet njehsor induktiv elektrik . Njehsorët elektrik mund te ndërtohen :

  • Për rryme të vazhduar (njëhsori elektrolitik,elektromagnetik etj)
  • Për rryme alternative (njehsori induktiv,elektrodinamik etj)  • Prof.Dr.Ali V.Gashi, Matjet elektrike, Fakulteti i inxhinierisë elektrike dhe kompjuterike, Prishtinë 2011
  • Prof.Jusuf H.Gacaferri, Matjet elektrike 1, Fakulteti teknik
  • Prof Dr.Magjister Valmir Mehmeti, Matje Eletkrike 2, Fakullteti Angli