Page protected

Moduli:Citation/CS1/Configuration

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Udhëzuesi i modulit[shiko] [redakto] [historiku] [rifresko]

Kjo faqe konfigurimi përmban të dhëna të ndryshme që kontrollojnë funksionimin e Modulit:Citation/CS1 dhe rrjedhimisht mënyrën e gjenerimit të citimeve të bazuara në Lua.

Ka disa seksione ku mund të përmenden:

 1. tabela përkthimi që përmbajnë shumicën e vlerave me fjalë që mund të përfshihen në citimin e bazuar në Lua;
 2. një listë e kushteve të gabimeve që specifikon çfarë teksti të shfaqet, çfarë kategorie duhet të përfshihet (nëse duhet), dhe çfarë pjese të faqes së ndihmës së zgjidhjeve të gabimeve të shfaqet;
 3. një listë e mbajtësve të identifikuesve si ISBN, DOI, etj., dhe mënyrën e formatimit të tyre;


Këto faqe përmbajnë mbështetjen e modulit për stampat e citimit CS1|2:

Modulet CS1 | CS2
Versionet aktuale Livadhet përkatëse Ndryshimet Përshkrimet
Gold padlock Moduli:Citation/CS1 Moduli:Citation/CS1/sandbox [redakto] ndryshimi Funksionet e mbështetjes dhe shfaqjes
Moduli:Citation/CS1/Configuration Moduli:Citation/CS1/Configuration/sandbox [redakto] ndryshimi Tabelat e përkthimit; mbajtësit e gabimeve dhe identifikuesve
Moduli:Citation/CS1/Whitelist Moduli:Citation/CS1/Whitelist/sandbox [redakto] ndryshimi Lista e parametrave aktivë dhe të vjetëruar të CS1|2
Moduli:Citation/CS1/Date validation Moduli:Citation/CS1/Date validation/sandbox [redakto] ndryshimi Funksionet e vlerësimit të formatit të datës
Moduli:Citation/CS1/Identifiers Moduli:Citation/CS1/Identifiers/sandbox [redakto] ndryshimi Funksionet që mbështesin identifikuesit e emëruar (ISBN, DOI, PMID, etj.)
Moduli:Citation/CS1/Utilities Moduli:Citation/CS1/Utilities/sandbox [redakto] ndryshimi Funksionet dhe tabelat e zakonshme
Moduli:Citation/CS1/COinS Moduli:Citation/CS1/COinS/sandbox [redakto] ndryshimi Funksionet që japin metadatat e një stampe CS1|2
Moduli:Citation/CS1/Suggestions Moduli:Citation/CS1/Suggestions/sandbox [redakto] ndryshimi Lista që lidh emrat e zakonshëm të gabuar të parametrave me emrat përkatës të saktë
Moduli:Citation/CS1/styles.css Moduli:Citation/CS1/sandbox/styles.css [redakto] ndryshimi Stilizime CSS të aplikuara te stampat CS1|2

--[[--------------------------< U N C A T E G O R I Z E D _ N A M E S P A C E S >------------------------------

List of namespaces that should not be included in citation error categories.
Same as setting notracking = true by default.

Note: Namespace names should use underscores instead of spaces.

]]

local uncategorized_namespaces = { 'User', 'Talk', 'User_talk', 'Wikipedia_talk',
	'File_talk', 'Template_talk', 'Help_talk', 'Category_talk', 'Portal_talk',
	'Book_talk', 'Draft_talk', 'Module_talk', 'MediaWiki_talk' };
local uncategorized_subpages = {'/[Ss]andbox', '/[Tt]estcases', '/[^/]*[Ll]og', '/[Aa]rchive'};		-- list of Lua patterns found in page names of pages we should not categorize


--[[--------------------------< M E S S A G E S >--------------------------------------------------------------

Translation table

The following contains fixed text that may be output as part of a citation.
This is separated from the main body to aid in future translations of this
module.

]]

local messages = {
	['agency'] = '$1 $2',														-- $1 is sepc, $2 is agency
	['archived-dead'] = 'Arkivuar nga $1 më $2',
	['archived-live'] = '$1 nga origjinali më $2',
	['archived-missing'] = 'Arkivuar nga origjinali $1 më $2',
	['archived-unfit'] = 'Arkivuar nga origjinali më ',
	['archived'] = 'Arkivuar',
	['by'] = 'Nga',																-- contributions to authored works: introduction, foreword, afterword
	['cartography'] = 'Kartografi nga $1',
	['editor'] = 'red.',
	['editors'] = 'red.',
	['edition'] = '(bot. $1))',
	['episode'] = 'Episodi $1',
	['et al'] = 'etj.',
	['in'] = 'përmbledhur nga',																-- edited works
	['inactive'] = 'jo aktiv',
	['inset'] = '$1 përfshirë',
	['interview'] = 'Intervistuar nga $1',										
	['lay summary'] = 'Përmbledhje e shkurtër',
	['mismatch'] = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> / <code class="cs1-code">&#124;$2=</code> mospërputhje',	-- $1 is year param name; $2 is date param name
	['newsgroup'] = '[[Usenet newsgroup|Newsgroup]]:&nbsp;$1',
	['notitle'] = 'No title',													-- for |title=(()) and (in the future) |title=none
	['original'] = 'origjinali',
	['origdate'] = ' [$1]',
	['published'] = ' (publikuar $1)',
	['retrieved'] = 'Marrë më $1',
	['season'] = 'Sezoni $1',
	['section'] = '§&nbsp;$1',
	['sections'] = '§§&nbsp;$1',
	['series'] = '$1 $2',														-- $1 is sepc, $2 is series
	['seriesnum'] = 'Seria $1',
	['translated'] = 'Përkthyer nga $1',
	['type'] = ' ($1)',															-- for titletype
	['written'] = 'Shkruar në $1',

	['vol'] = '$1 Vëll.&nbsp;$2',												-- $1 is sepc; bold journal style volume is in presentation{}
	['vol-no'] = '$1 Vëll.&nbsp;$2 no.&nbsp;$3',									-- sepc, volume, issue
	['issue'] = '$1 Nr.&nbsp;$2',												-- $1 is sepc

	['j-vol'] = '$1 $2',														-- sepc, volume; bold journal volume is in presentation{}
	['j-issue'] = ' ($1)',

	['nopp'] = '$1 $2';															-- page(s) without prefix; $1 is sepc

	['p-prefix'] = "$1 fq.&nbsp;$2",												-- $1 is sepc
	['pp-prefix'] = "$1 fq.&nbsp;$2",											-- $1 is sepc
	['j-page(s)'] = ': $1',														-- same for page and pages

	['sheet'] = '$1 fletë&nbsp;$2',												-- $1 is sepc
	['sheets'] = '$1 fletë&nbsp;$2',											-- $1 is sepc
	['j-sheet'] = ': fletë&nbsp;$1',
	['j-sheets'] = ': fletë&nbsp;$1',
	
	['language'] = '(në $1)',
	['via'] = " &ndash; nëpërmjet $1",
	['event'] = 'Koha në të cilën tregohet në video:',
	['minutes'] = 'minuta në',
	
	-- Determines the location of the help page
	['help page link'] = 'Ndihmë:Gabimet CS1',
	['help page label'] = 'Ndihmë!',
	
	-- categories
	['cat wikilink'] = '[[Kategoria:$1]]',										-- $1 is the category name
	[':cat wikilink'] = '[[:Kategoria:$1|lidhja]]',								-- category name as maintenance message wikilink; $1 is the category name

	-- Internal errors (should only occur if configuration is bad)
	['undefined_error'] = 'Thirrur me një kusht të gabuar të papërcaktuar',
	['unknown_ID_key'] = 'Prefiks ID i panjohur',									-- an ID key in id_handlers not found in ~/Identifiers func_map{}
	['unknown_argument_map'] = 'Harta e argumenteve nuk është përcaktuar për këtë ndryshore',
	['bare_url_no_origin'] = 'Është gjetur adresë e zhveshur por treguesi i origjinës është zero ose bosh',
	}


--[=[-------------------------< E T _ A L _ P A T T E R N S >--------------------------------------------------

This table provides Lua patterns for the phrase "et al" and variants in name text
(author, editor, etc.). The main module uses these to identify and emit the 'etal' message.

]=]

local et_al_patterns = {
	"[;,]? *[\"']*%f[%a][Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll][%.\"']*$",						-- variations on the 'et al' theme
	"[;,]? *[\"']*%f[%a][Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll][Ii][AaIi][Ee]?[%.\"']*$",				-- variations on the 'et alia', 'et alii' and 'et aliae' themes (false positive 'et aliie' unlikely to match)
	"[;,]? *%f[%a]and [Oo]thers",												-- an alternative to et al.
	"%[%[ *[Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll]%.? *%]%]",										-- a wikilinked form
	"%(%( *[Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll]%.? *%)%)",									-- a double-bracketed form (to counter partial removal of ((...)) syntax)
	"[%(%[] *[Ee][Tt]%.? *[Aa][Ll]%.? *[%)%]]",									-- a bracketed form
	}


--[[--------------------------< E D I T O R _ M A R K U P _ P A T T E R N S >----------------------------------

This table provides Lua patterns for the phrase "ed" and variants in name text
(author, editor, etc.). The main module uses these to identify and emit the
'extra_text_names' message. (It is not the only series of patterns for this message.)

]]
local editor_markup_patterns = {												-- these patterns match annotations at end of name
	'%f[%(%[][%(%[]%s*[Ee][Dd][Ss]?%.?%s*[%)%]]?$',								-- (ed) or (eds): leading '(', case insensitive 'ed', optional 's', '.' and/or ')'
	'[,%.%s]%f[e]eds?%.?$',														-- ed or eds: without '('or ')'; case sensitive (ED could be initials Ed could be name)
	'%f[%(%[][%(%[]%s*[Ee][Dd][Ii][Tt][Oo][Rr][Ss]?%.?%s*[%)%]]?$',				-- (editor) or (editors): leading '(', case insensitive, optional '.' and/or ')'
	'[,%.%s]%f[Ee][Dd][Ii][Tt][Oo][Rr][Ss]?%.?$',								-- editor or editors: without '('or ')'; case insensitive
		
																				-- these patterns match annotations at beginning of name
	'^eds?[%.,;]',																-- ed. or eds.: lower case only, optional 's', requires '.'
	'^[%(%[]%s*[Ee][Dd][Ss]?%.?%s*[%)%]]',										-- (ed) or (eds): also sqare brackets, case insensitive, optional 's', '.'
	'^[%(%[]?%s*[Ee][Dd][Ii][Tt][Oo][Rr][Ss]?%A',								-- (editor or (editors: also square brackets, case insensitive, optional brackets, 's'
	'^[%(%[]?%s*[Ee][Dd][Ii][Tt][Ee][Dd]%A',									-- (edited: also square brackets, case insensitive, optional brackets

																				-- these patterns match annotations that are the 'name'	
	'^[Ee][Dd][Ii][Tt][Oo][Rr][Ss]?%.?$',										-- editor or editors; case insensitive
	}


--[[--------------------------< P R E S E N T A T I O N >------------------------

Fixed presentation markup. Originally part of citation_config.messages it has
been moved into its own, more semantically correct place.

]]

local presentation = 
	{
	-- Error output
	-- .error class is specified at https://git.wikimedia.org/blob/mediawiki%2Fcore.git/9553bd02a5595da05c184f7521721fb1b79b3935/skins%2Fcommon%2Fshared.css#L538
	-- .citation-comment class is specified at Help:CS1_errors#Controlling_error_message_display
	['hidden-error'] = '<span class="cs1-hidden-error error citation-comment">$1</span>',
	['visible-error'] = '<span class="cs1-visible-error error citation-comment">$1</span>',
	['hidden-maint'] = '<span class="cs1-maint citation-comment">$1</span>',
	
	['accessdate'] = '<span class="reference-accessdate">$1$2</span>',			-- to allow editors to hide accessdate using personal CSS

	['bdi'] = '<bdi$1>$2</bdi>',												-- bidirectional isolation used with |script-title= and the like

	['cite'] = '<cite class="$1">$2</cite>';									-- |ref= not set so no id="..." attribute
	['cite-id'] = '<cite id="$1" class="$2">$3</cite>';							-- for use when |ref= is set

	['format'] = ' <span class="cs1-format">($1)</span>',						-- for |format=, |chapter-format=, etc.

	-- various access levels, for |access=, |doi-access=, |arxiv=, ...
	-- narrow no-break space &#8239; may work better than nowrap CSS. Or not? Browser support?

	['ext-link-access-signal'] = '<span class="$1" title="$2">$3</span>',		-- external link with appropriate lock icon
		['free'] = {class='cs1-lock-free', title='Nuk kërkohet regjistrim'},			-- classes defined in Module:Citation/CS1/styles.css
		['registration'] = {class='cs1-lock-registration', title='Kërkohet regjistrim'},
		['limited'] = {class='cs1-lock-limited', title='Regjistrimi falas është i përkohshëm'},
		['subscription'] = {class='cs1-lock-subscription', title='Kërkohet regjistrim me pagesë'},

	['interwiki-icon'] = '<span class="$1" title="$2">$3</span>',
		['class-wikisource'] = 'cs1-ws-icon',

	['italic-title'] = "''$1''",

	['kern-left'] = '<span class="cs1-kern-left">$1</span>$2',					-- spacing to use when title contains leading single or double quote mark
	['kern-right'] = '$1<span class="cs1-kern-right">$2</span>',				-- spacing to use when title contains trailing single or double quote mark

																				-- these for simple wikilinked titles [["text]], [[text"]] and [["text"]]
																				-- span wraps entire wikilink
	['kern-wl-left'] = '<span class="cs1-kern-wl-left">$1</span>',				-- when title contains leading single or double quote mark
	['kern-wl-right'] = '<span class="cs1-kern-wl-left">$1</span>',				-- when title contains trailing single or double quote mark
	['kern-wl-both'] = '<span class="cs1-kern-wl-left cs1-kern-wl-right">$1</span>',	-- when title contains leading and trailing single or double quote marks

	['nowrap1'] = '<span class="nowrap">$1</span>',								-- for nowrapping an item: <span ...>yyyy-mm-dd</span>
	['nowrap2'] = '<span class="nowrap">$1</span> $2',							-- for nowrapping portions of an item: <span ...>dd mmmm</span> yyyy (note white space)

	['ocins'] = '<span title="$1" class="Z3988"></span>',
	
	['parameter'] = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',
 
	['ps_cs1'] = '.';															-- CS1 style postscript (terminal) character
	['ps_cs2'] = '';															-- CS2 style postscript (terminal) character (empty string)

	['quoted-text'] = '<q>$1</q>',												-- for wrapping |quote= content
	['quoted-title'] = '"$1"',

	['sep_cs1'] = '.',															-- CS1 element separator
	['sep_cs2'] = ',',															-- CS2 separator
	['sep_nl'] = ';',															-- CS1|2 style name-list separator between names is a semicolon
	['sep_nl_and'] = ' dhe ',													-- used as last nl sep when |name-list-style=and and list has 2 items
	['sep_nl_end'] = '; dhe ',													-- used as last nl sep when |name-list-style=and and list has 3+ names
	['sep_name'] = ', ',														-- CS1|2 style last/first separator is <comma><space>
	['sep_nl_vanc'] = ',',														-- Vancouver style name-list separator between authors is a comma
	['sep_name_vanc'] = ' ',													-- Vancouver style last/first separator is a space

	['sep_list'] = ', ',														-- used for |language= when list has 3+ items except for last sep which uses sep_list_end
	['sep_list_pair'] = ' dhe ',												-- used for |language= when list has 2 items
	['sep_list_end'] = ', dhe ',												-- used as last list sep for |language= when list has 3+ items
	
	['trans-italic-title'] = "&#91;''$1''&#93;",
	['trans-quoted-title'] = "&#91;$1&#93;",									-- for |trans-title= and |trans-quote=
	['vol-bold'] = '$1 <b>$2</b>',												-- sepc, volume; for bold journal cites; for other cites ['vol'] in messages{}
	}

	
--[[--------------------------< A L I A S E S >---------------------------------

Aliases table for commonly passed parameters.

Parameter names on the right side in the assignments in this table must have been
defined in the Whitelist before they will be recognized as valid parameter names

]]

local aliases = {
	['AccessDate'] = {'access-date', 'accessdate'},								-- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['Agency'] = 'agency',
	['ArchiveDate'] = {'archive-date', 'archivedate'},							-- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['ArchiveFormat'] = 'archive-format',
	['ArchiveURL'] = {'archive-url', 'archiveurl'},								-- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['ASINTLD'] = 'asin-tld',
	['At'] = 'at',																-- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['Authors'] = {'authors', 'people', 'credits'},
	['BookTitle'] = {'book-title', 'booktitle'},
	['Cartography'] = 'cartography',
	['Chapter'] = {'chapter', 'contribution', 'entry', 'article', 'section'},
	['ChapterFormat'] = {'chapter-format', 'contribution-format', 'entry-format',
		'article-format', 'section-format'};
	['ChapterURL'] = {'chapter-url', 'contribution-url', 'entry-url', 'article-url',
		'section-url', 'chapterurl'},											-- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['ChapterUrlAccess'] = {'chapter-url-access', 'contribution-url-access',
		'entry-url-access', 'article-url-access', 'section-url-access'},		-- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['Class'] = 'class',														-- cite arxiv and arxiv identifiers
	['Collaboration'] = 'collaboration',
	['Conference'] = {'conference', 'event'},
	['ConferenceFormat'] = 'conference-format',
	['ConferenceURL'] = 'conference-url',										-- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['Date'] = {'date', 'air-date', 'airdate'},									-- air-date and airdate for cite episode and cite serial only
	['Degree'] = 'degree',
	['DF'] = 'df',
	['DisplayAuthors'] = {'display-authors', 'display-subjects'},
	['DisplayContributors'] = 'display-contributors',
	['DisplayEditors'] = 'display-editors',
	['DisplayInterviewers'] = 'display-interviewers',
	['DisplayTranslators'] = 'display-translators',
	['Docket'] = 'docket',
	['DoiBroken'] = 'doi-broken-date',
	['Edition'] = 'edition',
	['Embargo'] = 'pmc-embargo-date',
	['Encyclopedia'] = {'encyclopedia', 'encyclopaedia', 'dictionary'},			-- cite encyclopedia only
	['Episode'] = 'episode',													-- cite serial only TODO: make available to cite episode?
	['Format'] = 'format',
	['ID'] = {'id', 'ID'},
	['Inset'] = 'inset',
	['Issue'] = {'issue', 'number'},
	['Language'] = {'language', 'lang'},
	['LayDate'] = 'lay-date',
	['LayFormat'] = 'lay-format',
	['LaySource'] = 'lay-source',
	['LayURL'] = 'lay-url',
	['MailingList'] = {'mailing-list', 'mailinglist'},							-- cite mailing list only
	['Map'] = 'map',															-- cite map only
	['MapFormat'] = 'map-format',												-- cite map only
	['MapURL'] = {'map-url', 'mapurl'},											-- cite map only -- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['MapUrlAccess'] = 'map-url-access',										-- cite map only -- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['Minutes'] = 'minutes',
	['Mode'] = 'mode',
	['NameListStyle'] = 'name-list-style',
	['Network'] = 'network',
	['Newsgroup'] = 'newsgroup',												-- cite newsgroup only
	['NoPP'] = {'no-pp', 'nopp'},
	['NoTracking'] = {'no-tracking', 'template-doc-demo'},
	['Number'] = 'number',														-- this case only for cite techreport
	['OrigDate'] = {'orig-date', 'orig-year', 'origyear'},
	['Others'] = 'others',
	['Page'] = {'page', 'p'},													-- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['Pages'] = {'pages', 'pp'},												-- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['Periodical'] = {'journal', 'magazine', 'newspaper', 'periodical', 'website', 'work'},
	['Place'] = {'place', 'location'},
	['PostScript'] = 'postscript',
	['PublicationDate'] = {'publication-date', 'publicationdate'},
	['PublicationPlace'] = {'publication-place', 'publicationplace'},
	['PublisherName'] = {'publisher', 'institution'},
	['Quote'] = {'quote', 'quotation'},
	['QuotePage'] = 'quote-page',
	['QuotePages'] = 'quote-pages',
	['Ref'] = 'ref',
	['Scale'] = 'scale',
	['ScriptChapter'] = {'script-chapter', 'script-contribution', 'script-entry',
		'script-article', 'script-section'},
	['ScriptMap'] = 'script-map',
	['ScriptPeriodical'] = {'script-journal', 'script-magazine', 'script-newspaper',
		'script-periodical', 'script-website', 'script-work'},
	['ScriptQuote'] = 'script-quote',
	['ScriptTitle'] = 'script-title',											-- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['Season'] = 'season',
	['Sections'] = 'sections',													-- cite map only
	['Series'] = {'series', 'version'},
	['SeriesLink'] = {'series-link', 'serieslink'},
	['SeriesNumber'] = {'series-number', 'series-no'},
	['Sheet'] = 'sheet',														-- cite map only
	['Sheets'] = 'sheets',														-- cite map only
	['Station'] = 'station',
	['Time'] = 'time',
	['TimeCaption'] = 'time-caption',
	['Title'] = 'title',														-- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['TitleLink'] = {'title-link', 'episode-link', 'episodelink'},				-- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['TitleNote'] = 'department',
	['TitleType'] = {'type', 'medium'},
	['TransChapter'] = {'trans-article', 'trans-chapter', 'trans-contribution',
		'trans-entry', 'trans-section'},
	['Transcript'] = 'transcript',
	['TranscriptFormat'] = 'transcript-format',	
	['TranscriptURL'] = {'transcript-url', 'transcripturl'},					-- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['TransMap'] = 'trans-map',													-- cite map only
	['TransPeriodical'] = {'trans-journal', 'trans-magazine', 'trans-newspaper',
		'trans-periodical', 'trans-website', 'trans-work'},
	['TransQuote'] = 'trans-quote',
	['TransTitle'] = 'trans-title',												-- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['URL'] = {'url', 'URL'},													-- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['UrlAccess'] = 'url-access',												-- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['UrlStatus'] = 'url-status',												-- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['Vauthors'] = 'vauthors',
	['Veditors'] = 'veditors',
	['Via'] = 'via',
	['Volume'] = 'volume',
	['Year'] = 'year',

	['AuthorList-First'] = {"first#", "author-first#", "author#-first", "given#",
		"author-given#", "author#-given"},
	['AuthorList-Last'] = {"last#", "author-last#", "author#-last", "surname#",
		"author-surname#", "author#-surname", "author#", "subject#", 'host#'},
	['AuthorList-Link'] = {"author-link#", "author#-link", "subject-link#",
		"subject#-link", "authorlink#", "author#link"},
	['AuthorList-Mask'] = {"author-mask#", "author#-mask", "subject-mask#", "subject#-mask"},

	['ContributorList-First'] = {'contributor-first#', 'contributor#-first',
		'contributor-given#', 'contributor#-given'},
	['ContributorList-Last'] = {'contributor-last#', 'contributor#-last',
		'contributor-surname#', 'contributor#-surname', 'contributor#'},
	['ContributorList-Link'] = {'contributor-link#', 'contributor#-link'},
	['ContributorList-Mask'] = {'contributor-mask#', 'contributor#-mask'},

	['EditorList-First'] = {"editor-first#", "editor#-first", "editor-given#", "editor#-given"},
	['EditorList-Last'] = {"editor-last#", "editor#-last", "editor-surname#",
		"editor#-surname", "editor#"},
	['EditorList-Link'] = {"editor-link#", "editor#-link"},
	['EditorList-Mask'] = {"editor-mask#", "editor#-mask"},
	
	['InterviewerList-First'] = {'interviewer-first#', 'interviewer#-first',
		'interviewer-given#', 'interviewer#-given'},
	['InterviewerList-Last'] = {'interviewer-last#', 'interviewer#-last',
		'interviewer-surname#', 'interviewer#-surname', 'interviewer#'},
	['InterviewerList-Link'] = {'interviewer-link#', 'interviewer#-link'},
	['InterviewerList-Mask'] = {'interviewer-mask#', 'interviewer#-mask'},

	['TranslatorList-First'] = {'translator-first#', 'translator#-first',
		'translator-given#', 'translator#-given'},
	['TranslatorList-Last'] = {'translator-last#', 'translator#-last',
		'translator-surname#', 'translator#-surname', 'translator#'},
	['TranslatorList-Link'] = {'translator-link#', 'translator#-link'},
	['TranslatorList-Mask'] = {'translator-mask#', 'translator#-mask'},
	}


--[[--------------------------< P U N C T _ S K I P >---------------------------

builds a table of parameter names that the extraneous terminal punctuation check should not check.

]]

local punct_skip = {};

local meta_params = {															-- table of aliases[] keys (meta parameters); each key has a table of parameter names for a value
	'BookTitle', 'Chapter', 'ScriptChapter', 'ScriptTitle', 'Title', 'TransChapter', 'Transcript', 'TransMap',	'TransTitle',	-- title-holding parameters
	'AuthorList-Mask', 'ContributorList-Mask', 'EditorList-Mask', 'InterviewerList-Mask', 'TranslatorList-Mask',	-- name-list mask may have name separators
	'PostScript', 'Quote', 'ScriptQuote', 'TransQuote', 'Ref',																		-- miscellaneous
	'ArchiveURL', 'ChapterURL', 'ConferenceURL', 'LayURL', 'MapURL', 'TranscriptURL', 'URL',			-- URL-holding parameters
	}

	for _, meta_param in ipairs (meta_params) do								-- for each meta parameter key
		local params = aliases[meta_param];										-- get the parameter or the table of parameters associated with the meta parameter name
		if 'string' == type (params) then
			punct_skip[params] = 1;												-- just a single parameter
		else
			for _, param in ipairs (params) do									-- get the parameter name
				punct_skip[param] = 1;											-- add the parameter name to the skip table
				local count;
				param, count = param:gsub ('#', '');							-- remove enumerator marker from enumerated parameters
				if 0 ~= count then												-- if removed
					punct_skip[param] = 1;										-- add param name without enumerator marker
				end
			end
		end
	end


--[[-----------< S P E C I A L  C A S E  T R A N S L A T I O N S >------------

This table is primarily here to support internationalization. Translations in
this table are used, for example, when an error message, category name, etc.,
is extracted from the English alias key. There may be other cases where
this translation table may be useful.

]]

local special_case_translation = {
	['AuthorList'] = 'lista e autorëve',											-- used to assemble maintenance category names
	['ContributorList'] = 'lista e kontribuesve',									-- translation of these names plus translation of the base maintenance category names in maint_cats{} table below
	['EditorList'] = 'lista e redaktorëve',											-- must match the names of the actual categories
	['InterviewerList'] = 'lista e intervistuesve',									-- this group or translations used by name_has_ed_markup() and name_has_mult_names()
	['TranslatorList'] = 'lista e përkthyesve',
	
																				-- Lua patterns to match pseudo-titles used by InternetArchiveBot and others as placeholder for unknown |title= value
	['archived_copy'] = {														-- used with CS1 maint: Archive[d] copy as title
		['en'] = '^archived?%s+copy$',											-- for English; translators: keep this because templates imported from en.wiki
		['local'] = nil,														-- translators: replace ['local'] = nil with lowercase translation only when bots or tools create generic titles in your language
		},

																				-- Lua patterns to match generic titles; usually created by bots or reference filling tools
																				-- translators: replace ['local'] = nil with lowercase translation only when bots or tools create generic titles in your language
	['generic_titles'] = {
		-- patterns in this table should be lowercase only
		-- leave ['local'] nil except when there is a matching generic title in your language
		-- generic titles must be lowercase
		-- boolean 'true' for plain-text searches; 'false' for pattern searches
		{['en'] = {'^wayback%s+machine$', false},				['local'] = nil},
		{['en'] = {'are you a robot', true},					['local'] = nil},
		{['en'] = {'hugedomains.com', true},					['local'] = nil},
		{['en'] = {'^[%(%[{<]?no +title[>}%]%)]?$', false},		['local'] = nil},
		{['en'] = {'page not found', true},						['local'] = nil},
		{['en'] = {'subscribe to read', true},					['local'] = nil},
		{['en'] = {'^[%(%[{<]?unknown[>}%]%)]?$', false},		['local'] = nil},
		{['en'] = {'website is for sale', true},				['local'] = nil},
		{['en'] = {'^404', true},								['local'] = nil},
		{['en'] = {'internet archive wayback machine', true},	['local'] = nil},
		{['en'] = {'log into facebook', true},					['local'] = nil},
		{['en'] = {'redirecting...', true},						['local'] = nil},
		{['en'] = {'webcite query result', true},				['local'] = nil},
		{['en'] = {'wikiwix\'s cache', true},					['local'] = nil},
		}
	}


--[[--------------------------< D A T E _ N A M E S >----------------------------------------------------------

This table of tables lists local language date names and fallback English date names.
The code in Date_validation will look first in the local table for valid date names.
If date names are not found in the local table, the code will look in the English table.

Because citations can be copied to the local wiki from en.wiki, the English is
required when the date-name translation function date_name_xlate() is used.

In these tables, season numbering is defined by
Extended Date/Time Format (EDTF) Specification (https://www.loc.gov/standards/datetime/)
which became part of ISO 8601 in 2019. See '§Sub-year groupings'. The standard
defines various divisions using numbers 21-41. CS1|2 only supports generic seasons.
EDTF does support the distinction between north and south hemisphere seasons
but CS1|2 has no way to make that distinction.

33-36 = Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3, Quarter 4 (3 months each)

The standard does not address 'named' dates so, for the purposes of CS1|2,
Easter and Christmas are defined here as 98 and 99, which should be out of the
ISO 8601 (EDTF) range of uses for a while.

]]

local date_names = {
	['en'] = {																	-- English
		['long']	= {['January'] = 1, ['February'] = 2, ['March'] = 3, ['April'] = 4, ['May'] = 5, ['June'] = 6, ['July'] = 7, ['August'] = 8, ['September'] = 9, ['October'] = 10, ['November'] = 11, ['December'] = 12},
		['short']	= {['Jan'] = 1, ['Feb'] = 2, ['Mar'] = 3, ['Apr'] = 4, ['May'] = 5, ['Jun'] = 6, ['Jul'] = 7, ['Aug'] = 8, ['Sep'] = 9, ['Oct'] = 10, ['Nov'] = 11, ['Dec'] = 12},
		['quarter'] = {['First Quarter'] = 33, ['Second Quarter'] = 34, ['Third Quarter'] = 35, ['Fourth Quarter'] = 36},
		['season']	= {['Winter'] = 24, ['Spring'] = 21, ['Summer'] = 22, ['Fall'] = 23, ['Autumn'] = 23},
		['named']	= {['Easter'] = 98, ['Christmas'] = 99},
		},
	['local'] = {																-- replace these English date names with the local language equivalents
		['long']	= {['janar'] = 1, ['shkurt'] = 2, ['mars'] = 3, ['prill'] = 4, ['maj'] = 5, ['qershor'] = 6, ['korrik'] = 7, ['gusht'] = 8, ['shtator'] = 9, ['tetor'] = 10, ['nëntor'] = 11, ['dhjetor'] = 12},
		['short']	= {['janar'] = 1, ['shkurt'] = 2, ['mars'] = 3, ['prill'] = 4, ['maj'] = 5, ['qeshor'] = 6, ['korrik'] = 7, ['gusht'] = 8, ['shtator'] = 9, ['tetor'] = 10, ['nëntor'] = 11, ['dhjetor'] = 12},
		['quarter'] = {['Tremujori i parë'] = 33, ['Tremujori i dytë'] = 34, ['Tremujori i tretë'] = 35, ['Tremujori i katërt'] = 36},
		['season']	= {['dimër'] = 24, ['pranverë'] = 21, ['verë'] = 22, ['vjeshtë'] = 23},
		['named']	= {['pashkë'] = 98, ['krishtlindje'] = 99},
		},
	['inv_local_l'] = {},														-- used in date reformatting; copy of date_names['local'].long where k/v are inverted: [1]='<local name>' etc.
	['inv_local_s'] = {},														-- used in date reformatting; copy of date_names['local'].short where k/v are inverted: [1]='<local name>' etc.
	['local_digits'] = {['0'] = '0', ['1'] = '1', ['2'] = '2', ['3'] = '3', ['4'] = '4', ['5'] = '5', ['6'] = '6', ['7'] = '7', ['8'] = '8', ['9'] = '9'},	-- used to convert local language digits to Western 0-9
	['xlate_digits'] = {},
	}

for name, i in pairs (date_names['local'].long) do								-- this table is ['name'] = i
	date_names['inv_local_l'][i] = name;										-- invert to get [i] = 'name' for conversions from ymd
end

for name, i in pairs (date_names['local'].short) do								-- this table is ['name'] = i
	date_names['inv_local_s'][i] = name;										-- invert to get [i] = 'name' for conversions from ymd
end

for ld, ed in pairs (date_names.local_digits) do								-- make a digit translation table for simple date translation from en to local language using local_digits table
	date_names.xlate_digits [ed] = ld;											-- en digit becomes index with local digit as the value
end

local df_template_patterns = {													-- table of redirects to {{Use dmy dates}} and {{Use mdy dates}}
	'{{ *[Uu]se +(dmy) +dates *[|}]',	-- 1159k								-- sorted by approximate transclusion count
	'{{ *[Uu]se +(mdy) +dates *[|}]',	-- 212k
	'{{ *[Uu]se +(MDY) +dates *[|}]',	-- 788
	'{{ *[Uu]se +(DMY) +dates *[|}]',	-- 343
	'{{ *([Mm]dy) *[|}]',				-- 176
	'{{ *[Uu]se *(dmy) *[|}]',			-- 156 + 18
	'{{ *[Uu]se *(mdy) *[|}]',			-- 149 + 11
	'{{ *([Dd]my) *[|}]',				-- 56
	'{{ *[Uu]se +(MDY) *[|}]',			-- 5
	'{{ *([Dd]MY) *[|}]',				-- 3
	'{{ *[Uu]se(mdy)dates *[|}]',		-- 1
	'{{ *[Uu]se +(DMY) *[|}]',			-- 0
	'{{ *([Mm]DY) *[|}]',				-- 0
	}

local function get_date_format ()
	local content = mw.title.getCurrentTitle():getContent() or '';				-- get the content of the article or ''; new pages edited w/ve do not have 'content' until saved; ve does not preview; phab:T221625
	for _, pattern in ipairs (df_template_patterns) do							-- loop through the patterns looking for {{Use dmy dates}} or {{Use mdy dates}} or any of their redirects
		local start, _, match = content:find(pattern);							-- match is the three letters indicating desired date format
		if match then
			content = content:match ('%b{}', start);							-- get the whole template
			if content:match ('| *cs1%-dates *= *[lsy][sy]?') then				-- look for |cs1-dates=publication date length access-/archive-date length
				return match:lower() .. '-' .. content:match ('| *cs1%-dates *= *([lsy][sy]?)');
			else
				return match:lower() .. '-all';									-- no |cs1-dates= k/v pair; return value appropriate for use in |df=
			end
		end
	end
end

local global_df = get_date_format () or 'dmy';


--[[-----------------< V O L U M E , I S S U E , P A G E S >------------------

These tables hold cite class values (from the template invocation) and identify those templates that support
|volume=, |issue=, and |page(s)= parameters. Cite conference and cite map require further qualification which
is handled in the main module.

]]

local templates_using_volume = {'citation', 'audio-visual', 'book', 'conference', 'encyclopaedia', 'interview', 'journal', 'magazine', 'map', 'news', 'report', 'techreport', 'thesis'}
local templates_using_issue = {'citation', 'conference', 'episode', 'interview', 'journal', 'magazine', 'map', 'news', 'podcast'}
local templates_not_using_page = {'audio-visual', 'episode', 'mailinglist', 'newsgroup', 'podcast', 'serial', 'sign', 'speech'}


--[[

Patterns for finding extra text in |volume=, |issue=, |page=, |pages=

]]

local vol_iss_pg_patterns = {
	good_ppattern = '^P[^%.PpGg]',												-- OK to begin with uppercase P: P7 (page 7 of section P), but not p123 (page 123); TODO: this allows 'Pages' which it should not
	bad_ppatterns = {															-- patterns for |page= and |pages=
		'^[Pp][PpGg]?%.?[ %d]',
		'^[Pp]ages?',
		'^[Pp]gs.?',
		},
	vpatterns = {																-- patterns for |volume=
		'^volumes?',
		'^vols?[%.:=]?'
		},
	ipatterns = {																-- patterns for |issue=
		'^issues?',
		'^iss[%.:=]?',
		'^numbers?',
		'^nos?%A',																-- don't match 'november' or 'nostradamus'
		'^nr[%.:=]?',
		'^n[%.:= ]'																-- might be a valid issue without separator (space char is sep char here)
		}
	}

--[[--------------------------< K E Y W O R D S >-------------------------------

These tables hold keywords for those parameters that have defined sets of acceptable keywords.

]]

--[[-------------------< K E Y W O R D S  T A B L E >--------------------------

this is a list of keywords; each key in the list is associated with a table of
synonymous keywords possibly from different languages.

for I18N: add local-language keywords to value table; do not change the key.
For example, adding the German keyword 'ja':
	['affirmative'] = {'yes', 'true', 'y', 'ja'},

Because CS1|2 templates from en.wiki articles are often copied to other local wikis,
it is recommended that the English keywords remain in these tables.

]]

local keywords = {
	['amp'] = {'&', 'amp', 'ampersand'}, 										-- |name-list-style=
	['and'] = {'and', 'serial'},												-- |name-list-style=
	['affirmative'] = {'yes', 'true', 'y'},										-- |no-tracking=, |no-pp= -- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['afterword'] = {'afterword'},												-- |contribution=
	['bot: unknown'] = {'bot: unknown'},										-- |url-status= -- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['cs1'] = {'cs1'},															-- |mode=
	['cs2'] = {'cs2'},															-- |mode=
	['dead'] = {'dead'},														-- |url-status= -- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['dmy'] = {'dmy'},															-- |df=
	['dmy-all'] = {'dmy-all'},													-- |df=
	['foreword'] = {'foreword'},												-- |contribution=
	['free'] = {'free'},														-- |url-access= -- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['introduction'] = {'introduction'},										-- |contribution=
	['limited'] = {'limited'},													-- |url-access= -- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['live'] = {'live'},														-- |url-status= -- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['mdy'] = {'mdy'},															-- |df=
	['mdy-all'] = {'mdy-all'},													-- |df=
	['none'] = {'none'},														-- |postscript=, |ref=, |title=, |type= -- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['off'] = {'off'},															-- |title= (potentially also: |title-link=, |postscript=, |ref=, |type=)
	['preface'] = {'preface'},													-- |contribution=
	['registration'] = {'registration'},										-- |url-access= -- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['subscription'] = {'subscription'},										-- |url-access= -- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['unfit'] = {'unfit'},														-- |url-status= -- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['usurped'] = {'usurped'},													-- |url-status= -- Përdoret nga InternetArchiveBot
	['vanc'] = {'vanc'},														-- |name-list-style=
	['ymd'] = {'ymd'},															-- |df=
	['ymd-all'] = {'ymd-all'},													-- |df=
	--	['yMd'] = {'yMd'},														-- |df=; not supported at en.wiki
	--	['yMd-all'] = {'yMd-all'},												-- |df=; not supported at en.wiki
	}


--[[------------------------< X L A T E _ K E Y W O R D S >---------------------

this function builds a list, keywords_xlate{}, of the keywords found in keywords{} where the values from keywords{}
become the keys in keywords_xlate{} and the keys from keywords{} become the values in keywords_xlate{}:
	['affirmative'] = {'yes', 'true', 'y'},		-- in keywords{}
becomes
	['yes'] = 'affirmative',					-- in keywords_xlate{}
	['true'] = 'affirmative',
	['y'] = 'affirmative',

the purpose of this function is to act as a translator between a non-English keyword and its English equivalent
that may be used in other modules of this suite

]]

local function xlate_keywords ()
	local out_table = {};														-- output goes here
	for k, keywords_t in pairs (keywords) do									-- spin through the keywords table
		for _, keyword in ipairs (keywords_t) do								-- for each keyword
			out_table[keyword] = k;												-- create an entry in the output table where keyword is the key
		end
	end
	
	return out_table;
end

local keywords_xlate = xlate_keywords ();										-- the list of translated keywords


--[[----------------< M A K E _ K E Y W O R D S _ L I S T >---------------------

this function assembles, for parameter-value validation, the list of keywords appropriate to that parameter.

keywords_lists{}, is a table of tables from keywords{}

]]

local function make_keywords_list (keywords_lists)
	local out_table = {};														-- output goes here
	
	for _, keyword_list in ipairs (keywords_lists) do							-- spin through keywords_lists{} and get a table of keywords
		for _, keyword in ipairs (keyword_list) do								-- spin through keyword_list{} and add each keyword, ...
			table.insert (out_table, keyword);									-- ... as plain text, to the output list
		end
	end
	return out_table;
end


--[[----------------< K E Y W O R D S _ L I S T S >-----------------------------

this is a list of lists of valid keywords for the various parameters in [key].
Generally the keys in this table are the canonical en.wiki parameter names though
some are contrived because of use in multiple differently named parameters:
['yes_true_y'], ['id-access'].

The function make_keywords_list() extracts the individual keywords from the
appropriate list in keywords{}.

The lists in this table are used to validate the keyword assignment for the
parameters named in this table's keys.

]]

local keywords_lists = {
	['yes_true_y'] = make_keywords_list ({keywords.affirmative}),
	['contribution'] = make_keywords_list ({keywords.afterword, keywords.foreword, keywords.introduction, keywords.preface}),
	['df'] = make_keywords_list ({keywords.dmy, keywords['dmy-all'], keywords.mdy, keywords['mdy-all'], keywords.ymd, keywords['ymd-all']}),
	--	['df'] = make_keywords_list ({keywords.dmy, keywords['dmy-all'], keywords.mdy, keywords['mdy-all'], keywords.ymd, keywords['ymd-all'], keywords.yMd, keywords['yMd-all']}),	-- not supported at en.wiki
	['mode'] = make_keywords_list ({keywords.cs1, keywords.cs2}),
	['name-list-style'] = make_keywords_list ({keywords.amp, keywords['and'], keywords.vanc}),
	['url-access'] = make_keywords_list ({keywords.subscription, keywords.limited, keywords.registration}),
	['url-status'] = make_keywords_list ({keywords.dead, keywords.live, keywords.unfit, keywords.usurped, keywords['bot: unknown']}),
	['id-access'] = make_keywords_list ({keywords.free}),
	}


--[[---------------------< S T R I P M A R K E R S >----------------------------

Common pattern definition location for stripmarkers so that we don't have to go
hunting for them if (when) MediaWiki changes their form.

]]

local stripmarkers = {
	['any'] = '\127[^\127]*UNIQ%-%-(%a+)%-[%a%d]+%-QINU[^\127]*\127',			-- capture returns name of stripmarker
	['math'] = '\127[^\127]*UNIQ%-%-math%-[%a%d]+%-QINU[^\127]*\127'			-- math stripmarkers used in coins_cleanup() and coins_replace_math_stripmarker()
	}


--[[------------< I N V I S I B L E _ C H A R A C T E R S >---------------------

This table holds non-printing or invisible characters indexed either by name or
by Unicode group. Values are decimal representations of UTF-8 codes. The table
is organized as a table of tables because the Lua pairs keyword returns table
data in an arbitrary order. Here, we want to process the table from top to bottom
because the entries at the top of the table are also found in the ranges specified
by the entries at the bottom of the table.

Also here is a pattern that recognizes stripmarkers that begin and end with the
delete characters. The nowiki stripmarker is not an error but some others are
because the parameter values that include them become part of the template's
metadata before stripmarker replacement.

]]

local invisible_defs = {
	del = '\127',																-- used to distinguish between stripmarker and del char
	zwj = '\226\128\141',														-- used with capture because zwj may be allowed
	}

local invisible_chars = {
	{'replacement', '\239\191\189'},											-- U+FFFD, EF BF BD
	{'zero width joiner', '('.. invisible_defs.zwj .. ')'},						-- U+200D, E2 80 8D; capture because zwj may be allowed
	{'zero width space', '\226\128\139'},										-- U+200B, E2 80 8B
	{'hair space', '\226\128\138'},												-- U+200A, E2 80 8A
	{'soft hyphen', '\194\173'},												-- U+00AD, C2 AD
	{'horizontal tab', '\009'},													-- U+0009 (HT), 09
	{'line feed', '\010'},														-- U+000A (LF), 0A
	{'no-break space', '\194\160'},												-- U+00A0 (NBSP), C2 A0
	{'carriage return', '\013'},												-- U+000D (CR), 0D
	{'stripmarker', stripmarkers.any},											-- stripmarker; may or may not be an error; capture returns the stripmaker type
	{'delete', '('.. invisible_defs.del .. ')'},								-- U+007F (DEL), 7F; must be done after stripmarker test; capture to distinguish isolated del chars not part of stripmarker
	{'C0 control', '[\000-\008\011\012\014-\031]'},								-- U+0000–U+001F (NULL–US), 00–1F (except HT, LF, CR (09, 0A, 0D))
	{'C1 control', '[\194\128-\194\159]'},										-- U+0080–U+009F (XXX–APC), C2 80 – C2 9F
	--	{'Specials', '[\239\191\185-\239\191\191]'},								-- U+FFF9-U+FFFF, EF BF B9 – EF BF BF
	--	{'Private use area', '[\238\128\128-\239\163\191]'},						-- U+E000–U+F8FF, EE 80 80 – EF A3 BF
	--	{'Supplementary Private Use Area-A', '[\243\176\128\128-\243\191\191\189]'},	-- U+F0000–U+FFFFD, F3 B0 80 80 – F3 BF BF BD
	--	{'Supplementary Private Use Area-B', '[\244\128\128\128-\244\143\191\189]'},	-- U+100000–U+10FFFD, F4 80 80 80 – F4 8F BF BD
	}

--[[
Indic script makes use of zero width joiner as a character modifier so zwj
characters must be left in. This pattern covers all of the unicode characters
for these languages:
	Devanagari					0900–097F – https://unicode.org/charts/PDF/U0900.pdf
		Devanagari extended		A8E0–A8FF – https://unicode.org/charts/PDF/UA8E0.pdf
	Bengali						0980–09FF – https://unicode.org/charts/PDF/U0980.pdf
	Gurmukhi					0A00–0A7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0A00.pdf
	Gujarati					0A80–0AFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0A80.pdf
	Oriya						0B00–0B7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0B00.pdf
	Tamil						0B80–0BFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0B80.pdf
	Telugu						0C00–0C7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0C00.pdf
	Kannada						0C80–0CFF – https://unicode.org/charts/PDF/U0C80.pdf
	Malayalam					0D00–0D7F – https://unicode.org/charts/PDF/U0D00.pdf
plus the not-necessarily Indic scripts for Sinhala and Burmese:
	Sinhala						0D80-0DFF - https://unicode.org/charts/PDF/U0D80.pdf
	Myanmar						1000-109F - https://unicode.org/charts/PDF/U1000.pdf
		Myanmar extended A		AA60-AA7F - https://unicode.org/charts/PDF/UAA60.pdf
		Myanmar extended B		A9E0-A9FF - https://unicode.org/charts/PDF/UA9E0.pdf
the pattern is used by has_invisible_chars() and coins_cleanup()

]]

local indic_script = '[\224\164\128-\224\181\191\224\163\160-\224\183\191\225\128\128-\225\130\159\234\167\160-\234\167\191\234\169\160-\234\169\191]';

-- list of emoji that use zwj character (U+200D) to combine with another emoji
local emoji = {																	-- indexes are decimal forms of the hex values in U+xxxx
	[127752] = true,															-- U+1F308 🌈 rainbow
	[127806] = true,															-- U+1F33E 🌾 ear of rice
	[127859] = true,															-- U+1F373 🍳 cooking
	[127891] = true,															-- U+1F393 🎓 graduation cap
	[127908] = true,															-- U+1F3A4 🎤 microphone
	[127912] = true,															-- U+1F3A8 🎨 artist palette
	[127979] = true,															-- U+1F3EB 🏫 school
	[127981] = true,															-- U+1F3ED 🏭 factory
	[128102] = true,															-- U+1F466 👦 boy
	[128103] = true,															-- U+1F467 👧 girl
	[128104] = true,															-- U+1F468 👨 man
	[128105] = true,															-- U+1F469 👩 woman
	[128139] = true,															-- U+1F48B 💋 kiss mark
	[128187] = true,															-- U+1F4BB 💻 personal computer
	[128188] = true,															-- U+1F4BC 💼 brief case
	[128295] = true,															-- U+1F527 🔧 wrench
	[128300] = true,															-- U+1F52C 🔬 microscope
	[128488] = true,															-- U+1F5E8 🗨 left speech bubble
	[128640] = true,															-- U+1F680 🚀 rocket
	[128658] = true,															-- U+1F692 🚒 fire engine
	[129309] = true,															-- U+1F91D 🤝 handshake
	[129455] = true,															-- U+1F9AF 🦯 probing cane
	[129456] = true,															-- U+1F9B0 🦰 emoji component red hair
	[129457] = true,															-- U+1F9B1 🦱 emoji component curly hair
	[129458] = true,															-- U+1F9B2 🦲 emoji component bald
	[129459] = true,															-- U+1F9B3 🦳 emoji component white hair
	[129466] = true,															-- U+1F9BA 🦺 safety vest
	[129468] = true,															-- U+1F9BC 🦼 motorized wheelchair
	[129469] = true,															-- U+1F9BD 🦽 manual wheelchair
	[129489] = true,															-- U+1F9D1 🧑 adult
	[9760] = true,																-- U+2620 ☠ skull and crossbones
	[9792] = true,																-- U+2640 ♀ female sign
	[9794] = true,																-- U+2642 ♂ male sign
	[9877] = true,																-- U+2695 ⚕ staff of aesculapius
	[9878] = true,																-- U+2696 ⚖ scales
	[9992] = true,																-- U+2708 ✈ airplane
	[10084] = true,																-- U+2764 ❤ heavy black heart
	}


--[[----------------------< L A N G U A G E  S U P P O R T >-------------------

These tables and constants support various language-specific functionality.

]]

local this_wiki_code = mw.getContentLanguage():getCode();						-- get this wiki's language code
	if string.match (mw.site.server, 'wikidata') then
		this_wiki_code = mw.getCurrentFrame():preprocess('{{int:lang}}');		-- on Wikidata so use interface language setting instead
	end

local languages = mw.language.fetchLanguageNames (this_wiki_code, 'all');		-- get a list of language names known to Wikimedia; used for |language= and interwiki tests

local inter_wiki_map = {};														-- map of interwiki prefixes that are language-code prefixes
	for k, v in pairs (mw.site.interwikiMap ('local')) do						-- spin through the base interwiki map (limited to local)
		if languages[v["prefix"]] then											-- if the prefix matches a known language code
			inter_wiki_map[v["prefix"]] = true;									-- add it to our local map
		end
	end

local local_lang_cat_enable = true;											-- set to true to categorize pages where |language=<local wiki's language>


--[[--------------------< S C R I P T _ L A N G _ C O D E S >-------------------

This table is used to hold ISO 639-1 two-character and ISO 639-3 three-character
language codes that apply only to |script-title= and |script-chapter=

]]

local script_lang_codes = {
	'am', 'ar', 'be', 'bg', 'bn', 'bo', 'bs', 'dv', 'dz', 'el', 'fa', 'gu', 
	'he', 'hi', 'hy', 'ja', 'ka', 'kk', 'km', 'kn', 'ko', 'ku', 'ky', 'lo',
	'mk', 'ml', 'mn', 'mr', 'my', 'ne', 'or', 'ota', 'ps', 'ru', 'sd', 'si',
	'sr', 'ta', 'te', 'tg', 'th', 'ti', 'ug', 'uk', 'ur', 'uz', 'yi', 'zh'
	};


--[[---------------< L A N G U A G E  R E M A P P I N G >----------------------

These tables hold language information that is different (correct) from MediaWiki's definitions

For each ['code'] = 'language name' in lang_code_remap{} there must be a matching ['language name'] = {'language name', 'code'} in lang_name_remap{}

lang_code_remap{}:
	key is always lowercase ISO 639-1, -2, -3 language code or a valid lowercase IETF language tag
	value is properly spelled and capitalized language name associated with key
	only one language name per key;
	key/value pair must have matching entry in lang_name_remap{}

lang_name_remap{}:
	key is always lowercase language name
	value is a table the holds correctly spelled and capitalized language name [1] and associated code [2] (code must match a code key in lang_code_remap{})
	may have multiple keys referring to a common preferred name and code; For example:
		['kolsch'] and ['kölsch'] both refer to 'Kölsch' and 'ksh'

]]

local lang_code_remap = {														-- used for |language= and |script-title= / |script-chapter=
	['als'] = 'toskërisht',													-- MediaWiki returns Alemannisch 
	['bh'] = 'biharisht',															-- MediaWiki uses 'bh' as a subdomain name for Bhojpuri Wikipedia: bh.wikipedia.org
	['bla'] = 'Blackfoot',														-- MediaWiki/IANA/ISO 639: Siksika; use en.wiki preferred name
	['bn'] = 'bengalisht',															-- MediaWiki returns Bangla
	['ca-valencia'] = 'valencisht',												-- IETF variant of Catalan
	['crh'] = 'turqishte krimeane',													-- synonymous with Crimean Turkish (return value from {{#language:crh|en}})
	['ilo'] = 'ilokisht',														-- MediaWiki/IANA/ISO 639: Iloko; use en.wiki preferred name
	['ksh'] = 'Kölsch',															-- MediaWiki: Colognian; use IANA/ISO 639 preferred name
	['ksh-x-colog'] = 'kolonianisht',												-- override MediaWiki ksh; no IANA/ISO 639 code for Colognian; IETF private code created at Module:Lang/data
	['mis-x-ripuar'] = 'ripurianisht',												-- override MediaWiki ksh; no IANA/ISO 639 code for Ripuarian; IETF private code created at Module:Lang/data
	['nan-tw'] = 'tajvaneze hokiene',											-- make room for MediaWiki/IANA/ISO 639 nan: Min Nan Chinese and support en.wiki preferred name
	}

local lang_name_remap = {														-- used for |language=
	['alemannisch'] = {'gjermanishte zvicerane', 'gsw'},									-- not an ISO or IANA language name; MediaWiki uses 'als' as a subdomain name for Alemannic Wikipedia: als.wikipedia.org
	['bangla'] = {'bengalisht', 'bn'},												-- MediaWiki returns Bangla (the endonym) but we want Bengali (the exonym); here we remap
	['bengali'] = {'bengalisht', 'bn'},											-- MediaWiki doesn't use exonym so here we provide correct language name and 639-1 code
	['bhojpuri'] = {'boxhpurisht', 'bho'},											-- MediaWiki uses 'bh' as a subdomain name for Bhojpuri Wikipedia: bh.wikipedia.org
	['bihari'] = {'biharisht', 'bh'},												-- MediaWiki replaces 'Bihari' with 'Bhojpuri' so 'Bihari' cannot be found
	['blackfoot'] = {'siksikisht', 'bla'},										-- MediaWiki/IANA/ISO 639: Siksika; use en.wiki preferred name
	['colognian'] = {'kolonianisht', 'ksh-x-colog'},								-- MediaWiki preferred name for ksh
	['crimean tatar'] = {'turqishte krimeniane', 'crh'},								-- MediaWiki uses 'crh' as a subdomain name for Crimean Tatar Wikipedia: crh.wikipedia.org
	['ilocano'] = {'ilokisht', 'ilo'},											-- MediaWiki/IANA/ISO 639: Iloko; use en.wiki preferred name
	['kolsch'] = {'kolshisht', 'ksh'},												-- use IANA/ISO 639 preferred name (use non-diacritical o instead of umlaut ö)
	['kölsch'] = {'kolshisht', 'ksh'},												-- use IANA/ISO 639 preferred name
	['ripuarian'] = {'ripurianisht', 'mis-x-ripuar'},								-- group of dialects; no code in MediaWiki or in IANA/ISO 639
	['taiwanese hokkien'] = {'tajvaneze hokiene', 'nan-TW'},					-- make room for MediaWiki/IANA/ISO 639 nan: Min Nan Chinese 
	['tosk albanian'] = {'toskërisht', 'als'},								-- MediaWiki replaces 'Tosk Albanian' with 'Alemannisch' so 'Tosk Albanian' cannot be found
	['valencian'] = {'valencisht', 'ca'},										-- variant of Catalan; categorizes as Catalan
	}


--[[---------------< P R O P E R T I E S _ C A T E G O R I E S >----------------

Properties categories. These are used for investigating qualities of citations.

]]

local prop_cats = {
	['foreign_lang_source'] = 'Vetitë CS1: Burime në $1 ($2)',					-- |language= categories; $1 is foreign-language name, $2 is ISO639-1 code
	['foreign_lang_source_2'] = 'Vetitë CS1: Burime në gjuhë me kod ISO 3 shkronjor|$1',	-- |language= category; a cat for ISO639-2 languages; $1 is the ISO 639-2 code used as a sort key
	['local_lang_source'] = 'Vetitë CS1: Burime në $1 ($2)',						-- |language= categories; $1 is local-language name, $2 is ISO639-1 code; not emitted when local_lang_cat_enable is false
	['location test'] = 'Vetitë CS1: Prova e vendodhjes',
	['script'] = 'Vetitë CS1: Vlera në gjuhë me shkronja jo latine',							-- when language specified by |script-title=xx: doesn't have its own category
	['script_with_name'] = 'Vetitë CS1: Vlera në $1 ($2)',					-- |script-title=xx: has matching category; $1 is language name, $2 is ISO639-1 code
	['jul_greg_uncertainty'] = 'Vetitë CS1: Paqartësi Julian-Gregoriane',				-- probably temporary cat to identify scope of template with dates 1 October 1582 – 1 January 1926
	['long_vol'] = 'Vetitë CS1: Vlerë e madhe vëllimi',									-- probably temporary cat to identify scope of |volume= values longer than 4 characters
	['year_range_abbreviated'] = 'Vetitë CS1: Shtrirje vitesh e shkurtuar',					-- probably temporary cat to identify scope of |date=, |year= values using YYYY–YY form
	}


--[[-------------------< T I T L E _ T Y P E S >--------------------------------

Here we map a template's CitationClass to TitleType (default values for |type= parameter)

]]

local title_types = {
	['AV-media-notes'] = 'Shënimet mediatike',
	['interview'] = 'Intervistë',
	['mailinglist'] = 'Listë abonentësh',
	['map'] = 'Hartë',
	['podcast'] = 'Podkast',
	['pressrelease'] = 'Njoftim shtypi',
	['report'] = 'Reportazh',
	['techreport'] = 'Raport teknik',
	['thesis'] = 'Tezë',
	}


--[[===================<< E R R O R  M E S S A G I N G >>======================
]]

--[[----------< E R R O R  M E S S A G E  S U P P L I M E N T S >-------------

I18N for those messages that are supplemented with additional specific text that
describes the reason for the error

TODO: merge this with special_case_translations{}?
]]

local err_msg_supl = {
	['char'] = 'simbol i palejuar',												-- |isbn=, |sbn=
	['check'] = 'shuma e kontrollit',														-- |isbn=, |sbn=
	['flag'] = 'shenja',															-- |archive-url=
	['form'] = 'formë e palejuar',													-- |isbn=, |sbn=
	['group'] = 'identitet grupi i palejuar',												-- |isbn=
	['initials'] = 'nistoret',													-- Vancouver
	['journal'] = 'gazetë',													-- |bibcode=
	['length'] = 'gjatësia',														-- |isbn=, |bibcode=, |sbn=
	['liveweb'] = 'liveweb',													-- |archive-url=
	['missing comma'] = 'mungon presja',										-- Vancouver
	['name'] = 'emri',															-- Vancouver
	['non-Latin char'] = 'simbol jo-latin',									-- Vancouver
	['path'] = 'rruga',															-- |archive-url=
	['prefix'] = 'parashtesë e palejuar',												-- |isbn=
	['punctuation'] = 'pikësimi',											-- Vancouver
	['save'] = 'komanda e ruajtjes',													-- |archive-url=
	['suffix'] = 'prapashtesa',														-- Vancouver
	['timestamp'] = 'stampa kohore',												-- |archive-url=
	['value'] = 'vlera',														-- |bibcode=
	['year'] = 'viti',															-- |bibcode=
	}


--[[--------------< E R R O R _ C O N D I T I O N S >---------------------------

Error condition table. This table has two sections: errors at the top, maintenance
at the bottom. Maint 'messaging' does not have a 'message' (message=nil)

The following contains a list of IDs for various error conditions defined in the
code. For each ID, we specify a text message to display, an error category to
include, and whether the error message should be wrapped as a hidden comment.

Anchor changes require identical changes to matching anchor in Help:CS1 errors

TODO: rename error_conditions{} to something more generic; create separate error
and maint tables inside that?

]]

local error_conditions = {
	err_accessdate_missing_url = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;access-date=</code> ka nevojë për <code class="cs1-code">&#124;url=</code>',
		anchor = 'accessdate_missing_url',
		category = 'Gabime CS1: Datë aksesimi pa adresë',
		hidden = false
 		},
	err_apostrophe_markup = {
		message = 'Nuk lejohet formatim teksti në: <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'apostrophe_markup',
		category = 'Gabime CS1: Formatimi',
		hidden = false
 		},
	err_archive_missing_date = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;archive-url=</code> ka nevojë për <code class="cs1-code">&#124;archive-date=</code>',
		anchor = 'archive_missing_date',
		category = 'Gabime CS1: Adresa e arkivimit',
		hidden = false
		},
	err_archive_missing_url = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;archive-url=</code> ka nevojë për <code class="cs1-code">&#124;url=</code>',
		anchor = 'archive_missing_url',
		category = 'Gabime CS1: Adresa e arkivimit',
		hidden = false
		},
	err_archive_url = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;archive-url=</code> është i keqformuar: $1',	-- $1 is error message detail
		anchor = 'archive_url',
		category = 'Gabime CS1: Adresa e arkivimit',
		hidden = false
		},
	err_arxiv_missing = {
		message = 'Kërkohet <code class="cs1-code">&#124;arxiv=</code>',
		anchor = 'arxiv_missing',
		category = 'Gabime CS1: arXiv',											-- same as bad arxiv
		hidden = false
		},
	err_asintld_missing_asin = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> ka nevojë për <code class="cs1-code">&#124;asin=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'asintld_missing_asin',
		category = 'Gabime CS1: ASIN TLD',
		hidden = false
		},
	err_bad_arxiv = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;arxiv=</code>',
		anchor = 'bad_arxiv',
		category = 'Gabime CS1: arXiv',
		hidden = false
		},
	err_bad_asin = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;asin=</code>',
		anchor = 'bad_asin',
		category ='Gabime CS1: ASIN',
		hidden = false
		},
	err_bad_asin_tld = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;asin-tld=</code>',
		anchor = 'bad_asin_tld',
		category ='Gabime CS1: ASIN TLD',
		hidden = false
		},
	err_bad_bibcode = {
		message = 'Shiko <code class="cs1-code">&#124;bibcode=</code> $1',		-- $1 is error message detail
		anchor = 'bad_bibcode',
		category = 'Gabime CS1: bibcode',
		hidden = false
		},
	err_bad_biorxiv = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;biorxiv=</code>',
		anchor = 'bad_biorxiv',
		category = 'Gabime CS1: bioRxiv',
		hidden = false
		},
	err_bad_citeseerx = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;citeseerx=</code>',
		anchor = 'bad_citeseerx',
		category = 'Gabime CS1: citeseerx',
		hidden = false
		},
	err_bad_date = {
		message = 'Shiko vlerat e datave në: $1',									-- $1 is a parameter name list
		anchor = 'bad_date',
		category = 'Gabime CS1: Datat',
		hidden = false
		},
	err_bad_doi = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;doi=</code>',
		anchor = 'bad_doi',
		category = 'Gabime CS1: DOI',
		hidden = false
		},
	err_bad_hdl = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;hdl=</code>',
		anchor = 'bad_hdl',
		category = 'Gabime CS1: HDL',
		hidden = false
		},
	err_bad_isbn = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;isbn=</code>: $1',	-- $1 is error message detail
		anchor = 'bad_isbn',
		category = 'Gabime CS1: ISBN',
		hidden = false
		},
	err_bad_ismn = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;ismn=</code>',
		anchor = 'bad_ismn',
		category = 'Gabime CS1: ISMN',
		hidden = false
		},
	err_bad_issn = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;$1issn=</code>',	-- $1 is 'e' or '' for eissn or issn
		anchor = 'bad_issn',
		category = 'Gabime CS1: ISSN',
		hidden = false
		},
	err_bad_jfm = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;jfm=</code>',
		anchor = 'bad_jfm',
		category = 'Gabime CS1: JFM',
		hidden = false
		},
	err_bad_jstor = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;jstor=</code>',
		anchor = 'bad_jstor',
		category = 'Gabime CS1: JSTOR',
		hidden = false
		},
	err_bad_lccn = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;lccn=</code>',
		anchor = 'bad_lccn',
		category = 'Gabime CS1: LCCN',
		hidden = false
		},
	err_bad_mr = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;mr=</code>',
		anchor = 'bad_mr',
		category = 'Gabime CS1: MR',
		hidden = false
		},
	err_bad_oclc = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;oclc=</code>',
		anchor = 'bad_oclc',
		category = 'Gabime CS1: OCLC',
		hidden = false
		},
	err_bad_ol = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;ol=</code>',
		anchor = 'bad_ol',
		category = 'Gabime CS1: OL',
		hidden = false
		},
	err_bad_osti = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;osti=</code>',
		anchor = 'bad_osti',
		category = 'Gabime CS1: OSTI',
		hidden = false
		},
	err_bad_paramlink = {														-- for |title-link=, |author/editor/translator-link=, |series-link=, |episode-link=
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',		-- $1 is parameter name
		anchor = 'bad_paramlink',
		category = 'Gabime CS1: parametri i lidhjes',
		hidden = false
		},
	err_bad_pmc = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;pmc=</code>',
		anchor = 'bad_pmc',
		category = 'Gabime CS1: PMC',
		hidden = false
		},
	err_bad_pmid = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;pmid=</code>',
		anchor = 'bad_pmid',
		category = 'Gabime CS1: PMID',
		hidden = false
		},
	err_bad_rfc = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;rfc=</code>',
		anchor = 'bad_rfc',
		category = 'Gabime CS1: RFC',
		hidden = false
		},
	err_bad_s2cid = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;s2cid=</code>',
		anchor = 'bad_s2cid',
		category = 'Gabime CS1: S2CID',
		hidden = false
		},
	err_bad_sbn = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;sbn=</code>: $1',	-- $1 is error message detail
		anchor = 'bad_sbn',
		category = 'Gabime CS1: SBN',
		hidden = false
		},
	err_bad_ssrn = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;ssrn=</code>',
		anchor = 'bad_ssrn',
		category = 'Gabime CS1: SSRN',
		hidden = false
		},
	err_bad_url = {
		message = 'Shiko vlerën e $1',												-- $1 is parameter name
		anchor = 'bad_url',
		category = 'Gabime CS1: Adresa',
		hidden = false
		},
	err_bad_usenet_id = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;message-id=</code>',
		anchor = 'bad_message_id',
		category = 'Gabime CS1: message-id',
		hidden = false
		},
	err_bad_zbl = {
		message = 'Shiko vlerën e <code class="cs1-code">&#124;zbl=</code>',
		anchor = 'bad_zbl',
		category = 'Gabime CS1: ZBL',
		hidden = false
		},
	err_bare_url_missing_title = {
		message = '$1 i mungon titulli',											-- $1 is parameter name
		anchor = 'bare_url_missing_title',
		category = 'Gabime CS1: Adresë e zhveshur',
		hidden = false
		},
	err_biorxiv_missing = {
		message = 'Kërkohet<code class="cs1-code">&#124;biorxiv=</code>',
		anchor = 'biorxiv_missing',
		category = 'Gabime CS1: bioRxiv',										-- same as bad bioRxiv
		hidden = false
		},
	err_chapter_ignored = {
		message = 'Është injoruar <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',			-- $1 is parameter name
		anchor = 'chapter_ignored',
		category = 'Gabime CS1: Janë injoruar kapitujt',
		hidden = false
		},
	err_citation_missing_title = {
		message = 'Mungon ose është bosh <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'citation_missing_title',
		category = 'Gabime CS1: Mungon titulli',
		hidden = false
		},
	err_citeseerx_missing = {
		message = 'Kërkohet <code class="cs1-code">&#124;citeseerx=</code>',
		anchor = 'citeseerx_missing',
		category = 'Gabime CS1: citeseerx',										-- same as bad citeseerx
		hidden = false
		},
	err_cite_web_url = {														-- this error applies to cite web and to cite podcast
		message = 'Mungon ose është bosh <code class="cs1-code">&#124;url=</code>',
		anchor = 'cite_web_url',
		category = 'Gabime CS1: Mungon adresa',
		hidden = false
		},
	err_class_ignored = {
		message = 'Është injoruar <code class="cs1-code">&#124;class=</code>',
		anchor = 'class_ignored',
		category = 'Gabime CS1: klasa',
		hidden = false
		},
	err_contributor_ignored = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;contributor=</code> është injoruar',
		anchor = 'contributor_ignored',
		category = 'Gabime CS1: kontribuesi',
		hidden = false
		},
	err_contributor_missing_required_param = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;contributor=</code> ka nevojë për <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'contributor_missing_required_param',
		category = 'Gabime CS1: kontribuesi',
		hidden = false
		},
	err_deprecated_params = {
		message = 'Burimi përdor parametër të vjetëruar <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'deprecated_params',
		category = 'Gabime CS1: Parametra të vjetëruar',
		hidden = false
		},
	err_disp_name = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=$2</code> i pavlefshëm',			-- $1 is parameter name; $2 is the assigned value
		anchor = 'disp_name',
		category = 'Gabime CS1: Parametri display',
		hidden = false,
		},
	err_doibroken_missing_doi = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> ka nevojë për <code class="cs1-code">&#124;doi=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'doibroken_missing_doi',
		category = 'Gabime CS1: DOI',
		hidden = false
		},
	err_embargo_missing_pmc = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> ka nevojë për <code class="cs1-code">&#124;pmc=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'embargo_missing_pmc',
		category = 'Gabime CS1: Embargo PMC ',
		hidden = false
		},
	err_empty_citation = {
		message = 'Burim bosh',
		anchor = 'empty_citation',
		category = 'Gabime CS1: Burim bosh',
		hidden = false
		},
	err_etal = {
		message = 'Përdorim i gabuar i et al. në: <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'explicit_et_al',
		category = 'Gabime CS1: Përdorim i gabuar i et al.',
		hidden = false
		},
	err_extra_text_edition = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;edition=</code> ka tekst shtesë',
		anchor = 'extra_text_edition',
		category = 'Gabime CS1: Tekst shtesë: Botimi',
		hidden = false,
		},
	err_extra_text_issue = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> ka tekst shtesë',		-- $1 is parameter name
		anchor = 'extra_text_issue',
		category = 'Gabime CS1: Tekst shtesë: Numri',
		hidden = false,
		},
	err_extra_text_pages = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> ka tekst shtesë',		-- $1 is parameter name
		anchor = 'extra_text_pages',
		category = 'Gabime CS1: Tekst shtesë: Faqet',
		hidden = false,
		},
	err_extra_text_volume = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> ka tekst shtesë',		-- $1 is parameter name
		anchor = 'extra_text_volume',
		category = 'Gabime CS1: Tekst shtesë: Vëllimi',
		hidden = false,
		},
	err_first_missing_last = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> i mungon <code class="cs1-code">&#124;$2=</code>',	-- $1 is first alias, $2 is matching last alias
		anchor = 'first_missing_last',
		category = 'Gabime CS1: Mungon emri', -- author, contributor, editor, interviewer, translator
		hidden = false
		},
	err_format_missing_url = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=</code> ka nevojë për <code class="cs1-code">&#124;$2=</code>',	-- $1 is format parameter $2 is url parameter
		anchor = 'format_missing_url',
		category = 'Gabime CS1: Format pa adresë',
		hidden = false
		},
	err_generic_title = {
		message = 'Burimi përdor titull të përgjithshëm',
		anchor = 'generic_title',
		category = 'Gabime CS1: Titull i përgjithshëm',
		hidden = false,
		},
	err_invalid_param_val = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1=$2</code> i pavlefshëm',			-- $1 is parameter name $2 is parameter value
		anchor = 'invalid_param_val',
		category = 'Gabime CS1: Vlerë e palejuar parametri',
		hidden = false
		},
	err_invisible_char = {
		message = 'Te parametri $2 ndodhet simboli i padukshëm "$1" - Pozicioni: $3 njësi duke numëruar nga e majta',									-- $1 is invisible char $2 is parameter name $3 is position number
		anchor = 'invisible_char',
		category = 'Gabime CS1: simbol i padukshëm',
		hidden = false
		},
	err_missing_name = {
		message = 'Mungon <code class="cs1-code">&#124;$1$2=</code>',			-- $1 is modified NameList; $2 is enumerator
		anchor = 'missing_name',
		category = 'Gabime CS1: Mungon emri',									-- author, contributor, editor, interviewer, translator
		hidden = false
		},
	err_missing_periodical = {
		message = 'Burimi $1 ka nevojë për <code class="cs1-code">&#124;$2=</code>',	-- $1 is cs1 template name; $2 is canonical periodical parameter name for cite $1
		anchor = 'missing_periodical',
		category = 'Gabime CS1: Mungon botimi periodik',
		hidden = false
		},
	err_missing_pipe = {
		message = 'Mungon vija ndarëse te: <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'missing_pipe',
		category = 'Gabime CS1: Mungon vija ndarëse',
		hidden = false
		},
	err_param_access_requires_param = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;$1-access=</code> ka nevojë për <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'param_access_requires_param',
		category = 'Gabime CS1: parametri i aksesimit',
		hidden = false
		},
	err_param_has_ext_link = {
		message = 'Lidhje e jashtme në <code class="cs1-code">$1</code>',			-- $1 is parameter name
		anchor = 'param_has_ext_link',
		category = 'Gabime CS1: Lidhjet e jashtme',
		hidden = false
		},
	err_parameter_ignored = {
		message = 'Parametri i panjohur <code class="cs1-code">&#124;$1=</code> është injoruar',	-- $1 is parameter name
		anchor = 'parameter_ignored',
		category = 'Gabime CS1: Parametra të palejuar',
		hidden = false
		},
	err_parameter_ignored_suggest = {
		message = 'Parametri i panjohur <code class="cs1-code">&#124;$1=</code> është injoruar (sugjerohet <code class="cs1-code">&#124;$2=</code>)',	-- $1 is unknown parameter $2 is suggested parameter name
		anchor = 'parameter_ignored_suggest',
		category = 'Gabime CS1: Parametra të palejuar',
		hidden = false
		},
	err_redundant_parameters = {
		message = '$1 është specifikuar më shumë se një herë',								-- $1 is error message detail
		anchor = 'redundant_parameters',
		category = 'Gabime CS1: Parametra të tepërt',
		hidden = false
		},
	err_script_parameter = {
		message = 'Problem me <code class="cs1-code">&#124;$1=</code>: $2',		-- $1 is parameter name $2 is script language code or error detail
		anchor = 'script_parameter',
		category = 'Gabime CS1: Parametrat script',
		hidden = false
		},
	err_ssrn_missing = {
		message = 'Kërkohet <code class="cs1-code">&#124;ssrn=</code>',
		anchor = 'ssrn_missing',
		category = 'Gabime CS1: SSRN',											-- same as bad arxiv
		hidden = false
		},
	err_text_ignored = {
		message = 'Është injoruar "$1"',											-- $1 is ignored text
		anchor = 'text_ignored',
		category = 'Gabime CS1: Parametra të pa emëruar',
		hidden = false
		},
	err_trans_missing_title = {
		message = '<code class="cs1-code">&#124;trans-$1=</code> ka nevojë për <code class="cs1-code">&#124;$1=</code> or <code class="cs1-code">&#124;script-$1=</code>',	-- $1 is base parameter name
		anchor = 'trans_missing_title',
		category = 'Gabime CS1: titull i përkthyer',
		hidden = false
		},
	err_param_unknown_empty = {
		message = 'Burimi ka parametra të panjohur: $2',						-- $1 is 's' or empty space; $2 is emty unknown param list
		anchor = 'param_unknown_empty',
		category = 'Gabime CS1: Parametra të panjohur bosh',
		hidden = false
		},
	err_vancouver = {
		message = 'Gabim i stilit Vankuver: $1 te emri $2',						-- $1 is error detail, $2 is the nth name
		anchor = 'vancouver',
		category = 'Gabime CS1: Stili Vankuver',
		hidden = false
		},
	err_wikilink_in_url = {
		message = 'Konflikt URL-wikilink',										-- uses ndash
		anchor = 'wikilink_in_url',
		category = 'Gabime CS1: Konflikt URL-wikilink',							-- uses ndash
		hidden = false
		},
	err_language_missing = {
		message = 'Mungon ose është bosh parametri <code class="cs1-code">&#124;language=</code>',
		anchor = 'language_missing',
		category = 'Gabime CS1: Mungon parametri i gjuhës',
		hidden = false
		},


--[[--------------------------< M A I N T >-------------------------------------

maint messages do not have a message (message = nil); otherwise the structure
is the same as error messages

]]
	maint_archived_copy = {
		message = nil,
		anchor = 'archived_copy',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Archived copy si titull',
		hidden = false,
		},
	maint_authors = {
		message = nil,
		anchor = 'authors',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Është përdorur parametri i autorëve',
		hidden = false,
		},
	maint_bot_unknown = {
		message = nil,
		anchor = 'bot:_unknown',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: BOT: Gjendja e adresës origjinale është e panjohur',
		hidden = false,
		},
	maint_date_format = {
		message = nil,
		anchor = 'date_format',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Formati i datës',
		hidden = false,
		},
	maint_date_year = {
		message = nil,
		anchor = 'date_year',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Data dhe viti',
		hidden = false,
		},
	maint_doi_ignore = {
		message = nil,
		anchor = 'doi_ignore',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Gabime DOI të injoruara',
		hidden = false,
		},
	maint_doi_inactive = {
		message = nil,
		anchor = 'doi_inactive',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: DOI joaktive',
		hidden = false,
		},
	maint_doi_inactive_dated = {
		message = nil,
		anchor = 'doi_inactive_dated',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: DOI që nga $2$3$1',						-- $1 is year, $2 is month-name or empty string, $3 is space or empty string
		hidden = false,
		},
	maint_extra_punct = {
		message = nil,
		anchor = 'extra_punct',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Pikësim shtesë',
		hidden = false,
		},
	maint_extra_text_names = {
		message = nil,
		anchor = 'extra_text_names',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Tekst shtesë: $1',									-- $1 is '<name>s list'; gets value from special_case_translation table
		hidden = false,
		},
	maint_isbn_ignore = {
		message = nil,
		anchor = 'ignore_isbn_err',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Gabime ISBN të injoruara',
		hidden = false,
		},
	maint_issn_ignore = {
		message = nil,
		anchor = 'ignore_issn',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Gabime ISSN të injoruara',
		hidden = false,
		},
	maint_jfm_format = {
		message = nil,
		anchor = 'jfm_format',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Formati JFM',
		hidden = false,
		},
	maint_location = {
		message = nil,
		anchor = 'location',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Vendodhja',
		hidden = false,
		},
	maint_mr_format = {
		message = nil,
		anchor = 'mr_format',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Formati MR',
		hidden = false,
		},
	maint_mult_names = {
		message = nil,
		anchor = 'mult_names',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Emra të shumëfishtë: $1',								-- $1 is '<name>s list'; gets value from special_case_translation table
		hidden = false,
		},
	maint_numeric_names = {
		message = nil,
		anchor = 'numeric_names',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Emra shifrorë: $1',								-- $1 is '<name>s list'; gets value from special_case_translation table
		hidden = false,
		},
	maint_others = {
		message = nil,
		anchor = 'others',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Është përdorur gabimisht parametri i të tjerëve',
		hidden = false,
		},
	maint_others_avm = {
		message = nil,
		anchor = 'others_avm',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Është përdorur gabimisht parametri i të tjerëve te citimet audiovizuale',
		hidden = false,
		},
	maint_pmc_embargo = {
		message = nil,
		anchor = 'embargo',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Embargo PMC ka skaduar',
		hidden = false,
		},
	maint_pmc_format = {
		message = nil,
		anchor = 'pmc_format',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Formati PMC',
		hidden = false,
		},
	maint_postscript = {
		message = nil,
		anchor = 'postscript',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Passhkrimi',
		hidden = false,
	},
	maint_ref_duplicates_default = {
		message = nil,
		anchor = 'ref_default',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Citimi referon vetveten',
		hidden = false,
	},
	maint_ref_harv = {
		message = nil,
		anchor = 'ref_harv',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Është përdorur ref=harv',
		hidden = false,
		},
	maint_unfit = {
		message = nil,
		anchor = 'unfit',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Adresë e papërshtatshme',
		hidden = false,
		},
	maint_unknown_lang = {
		message = nil,
		anchor = 'unknown_lang',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Gjuhë e panjohur',
		hidden = false,
		},
	maint_untitled = {
		message = nil,
		anchor = 'untitled',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: Botim periodik i patitulluar',
		hidden = false,
		},
	maint_zbl = {
		message = nil,
		anchor = 'zbl',
		category = 'Mirëmbajtja CS1: ZBL',
		hidden = false,
		},
	}


--[[--------------------------< I D _ H A N D L E R S >--------------------------------------------------------

The following contains a list of values for various defined identifiers. For each
identifier we specify a variety of information necessary to properly render the
identifier in the citation.

	parameters: a list of parameter aliases for this identifier; first in the list is the canonical form
	link: Wikipedia article name
	redirect: a local redirect to a local Wikipedia article name; at en.wiki, 'ISBN (identifier)' is a redirect to 'International Standard Book Number'
	q: Wikidata q number for the identifier
	label: the label preceeding the identifier; label is linked to a Wikipedia article (in this order):
		redirect from id_handlers['<id>'].redirect when use_identifier_redirects is true
		Wikidata-supplied article name for the local wiki from id_handlers['<id>'].q
		local article name from id_handlers['<id>'].link
	prefix: the first part of a URL that will be concatenated with a second part which usually contains the identifier
	suffix: optional third part to be added after the identifier
	encode: true if URI should be percent-encoded; otherwise false
	COinS: identifier link or keyword for use in COinS:
		for identifiers registered at info-uri.info use: info:.... where '...' is the appropriate identifier label 
		for identifiers that have COinS keywords, use the keyword: rft.isbn, rft.issn, rft.eissn
		for |asin= and |ol=, which require assembly, use the keyword: url
		for others make a URL using the value in prefix/suffix and #label, use the keyword: pre (not checked; any text other than 'info', 'rft', or 'url' works here)
		set to nil to leave the identifier out of the COinS
	separator: character or text between label and the identifier in the rendered citation
	id_limit: for those identifiers with established limits, this property holds the upper limit
	access: use this parameter to set the access level for all instances of this identifier.
		the value must be a valid access level for an identifier (see ['id-access'] in this file).
	custom_access: to enable custom access level for an identifier, set this parameter
		to the parameter that should control it (normally 'id-access')
]]

local id_handlers = {
	['ARXIV'] = {
		parameters = {'arxiv', 'eprint'},
		link = 'arXiv',
		redirect = 'w:en:arXiv (identifier)',
		q = 'Q118398',
		label = 'arXiv',
		prefix = '//arxiv.org/abs/', 											-- protocol-relative tested 2013-09-04
		encode = false,
		COinS = 'info:arxiv',
		separator = ':',
		access = 'free',														-- free to read
		},
	['ASIN'] = {
		parameters = { 'asin', 'ASIN' },
		link = 'Amazon Standard Identification Number',
		redirect = 'w:en:ASIN (identifier)',
		q = 'Q1753278',
		label = 'ASIN',
		prefix = '//www.amazon.',
		COinS = 'url',
		separator = '&nbsp;',
		encode = false;
		},
	['BIBCODE'] = {
		parameters = {'bibcode'},
		link = 'Bibcode',
		redirect = 'w:en:Bibcode (identifier)',
		q = 'Q25754',
		label = 'Bibcode',
		prefix = 'https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/',
		encode = false,
		COinS = 'info:bibcode',
		separator = ':',
		custom_access = 'bibcode-access',
		},
	['BIORXIV'] = {
		parameters = {'biorxiv'},
		link = 'bioRxiv',
		redirect = 'w:en:bioRxiv (identifier)',
		q = 'Q19835482',
		label = 'bioRxiv',
		prefix = '//doi.org/',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		access = 'free',														-- free to read
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['CITESEERX'] = {
		parameters = {'citeseerx'},
		link = 'CiteSeerX',
		redirect = 'w:en:CiteSeerX (identifier)',
		q = 'Q2715061',
		label = 'CiteSeerX',
		prefix = '//citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		access = 'free',														-- free to read
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['DOI'] = {																	-- Përdoret nga InternetArchiveBot
		parameters = { 'doi', 'DOI'},
		link = 'Digital object identifier',
		redirect = 'w:en:doi (identifier)',
		q = 'Q25670',
		label = 'doi',
		prefix = '//doi.org/',
		COinS = 'info:doi',
		separator = ':',
		encode = true,
		custom_access = 'doi-access',
		},
	['EISSN'] = {
		parameters = {'eissn', 'EISSN'},
		link = 'International Standard Serial Number#Electronic ISSN',
		redirect = 'w:en:eISSN (identifier)',
		q = 'Q46339674',
		label = 'eISSN',
		prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
		COinS = 'rft.eissn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['HDL'] = {
		parameters = { 'hdl', 'HDL' },
		link = 'Handle System',
		redirect = 'w:en:hdl (identifier)',
		q = 'Q3126718',
		label = 'hdl',
		prefix = '//hdl.handle.net/',
		COinS = 'info:hdl',
		separator = ':',
		encode = true,
		custom_access = 'hdl-access',
		},
	['ISBN'] = {																-- Përdoret nga InternetArchiveBot
		parameters = {'isbn', 'ISBN', 'isbn13', 'ISBN13'},
		link = 'International Standard Book Number',
		redirect = 'w:en:ISBN (identifier)',
		q = 'Q33057',
		label = 'ISBN',
		prefix = 'Special:BookSources/',
		COinS = 'rft.isbn',
		separator = '&nbsp;',
		},
	['ISMN'] = {
		parameters = {'ismn', 'ISMN'},
		link = 'International Standard Music Number',
		redirect = 'w:en:ISMN (identifier)',
		q = 'Q1666938',
		label = 'ISMN',
		prefix = '',															-- not currently used;
		COinS = nil,															-- nil because we can't use pre or rft or info:
		separator = '&nbsp;',
		},
	['ISSN'] = {
		parameters = {'issn', 'ISSN'},
		link = 'International Standard Serial Number',
		redirect = 'w:en:ISSN (identifier)',
		q = 'Q131276',
		label = 'ISSN',
		prefix = '//www.worldcat.org/issn/',
		COinS = 'rft.issn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['JFM'] = {
		parameters = {'jfm', 'JFM'},
		link = 'Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik',
		redirect = 'w:en:JFM (identifier)',
		q = '',
		label = 'JFM',
		prefix = '//zbmath.org/?format=complete&q=an:',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['JSTOR'] = {
		parameters = {'jstor', 'JSTOR'},
		link = 'JSTOR',
		redirect = 'w:en:JSTOR (identifier)',
		q = 'Q1420342',
		label = 'JSTOR',
		prefix = '//www.jstor.org/stable/', 									-- protocol-relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		custom_access = 'jstor-access',
		},
	['LCCN'] = {
		parameters = {'lccn', 'LCCN'},
		link = 'Library of Congress Control Number',
		redirect = 'w:en:LCCN (identifier)',
		q = 'Q620946',
		label = 'LCCN',
		prefix = '//lccn.loc.gov/', 											-- protocol-relative tested 2015-12-28
		COinS = 'info:lccn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['MR'] = {
		parameters = {'mr', 'MR'},
		link = 'Mathematical Reviews',
		redirect = 'w:en:MR (identifier)',
		q = 'Q211172',
		label = 'MR',
		prefix = '//www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=', 						-- protocol-relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	['OCLC'] = {
		parameters = {'oclc', 'OCLC'},
		link = 'OCLC',
		redirect = 'w:en:OCLC (identifier)',
		q = 'Q190593',
		label = 'OCLC',
		prefix = '//www.worldcat.org/oclc/',
		COinS = 'info:oclcnum',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = 9999999999,													-- 10-digits
		},
	['OL'] = {
		parameters = { 'ol', 'OL' },
		link = 'Open Library',
		redirect = 'w:en:OL (identifier)',
		q = 'Q1201876',
		label = 'OL',
		prefix = '//openlibrary.org/',
		COinS = 'url',
		separator = '&nbsp;',
		encode = true,
		custom_access = 'ol-access',
		},
	['OSTI'] = {
		parameters = {'osti', 'OSTI'},
		link = 'Office of Scientific and Technical Information',
		redirect = 'w:en:OSTI (identifier)',
		q = 'Q2015776',
		label = 'OSTI',
		prefix = '//www.osti.gov/biblio/',										-- protocol-relative tested 2018-09-12
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = 23000000,
		custom_access = 'osti-access',
		},
	['PMC'] = {
		parameters = {'pmc', 'PMC'},
		link = 'PubMed Central',
		redirect = 'w:en:PMC (identifier)',
		q = 'Q229883',
		label = 'PMC',
		prefix = '//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC',
		suffix = '',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = 8300000,
		access = 'free',														-- free to read
		},
	['PMID'] = {
		parameters = {'pmid', 'PMID'},
		link = 'PubMed Identifier',
		redirect = 'w:en:PMID (identifier)',
		q = 'Q2082879',
		label = 'PMID',
		prefix = '//pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/',
		COinS = 'info:pmid',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = 34400000,
		},
	['RFC'] = {
		parameters = {'rfc', 'RFC'},
		link = 'Request for Comments',
		redirect = 'w:en:RFC (identifier)',
		q = 'Q212971',
		label = 'RFC',
		prefix = '//tools.ietf.org/html/rfc',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = 9000,
		access = 'free',														-- free to read
		},
	['SBN'] = {
		parameters = {'sbn', 'SBN'},
		link = 'Standard Book Number',											-- redirect to International_Standard_Book_Number#History
		redirect = 'w:en:SBN (identifier)',
		label = 'SBN',
		prefix = 'Special:BookSources/0-',										-- prefix has leading zero necessary to make 9-digit sbn a 10-digit isbn
		COinS = nil,															-- nil because we can't use pre or rft or info:
		separator = '&nbsp;',
		},
	['SSRN'] = {
		parameters = {'ssrn', 'SSRN'},
		link = 'Social Science Research Network',
		redirect = 'w:en:SSRN (identifier)',
		q = 'Q7550801',
		label = 'SSRN',
		prefix = '//ssrn.com/abstract=', 										-- protocol-relative tested 2013-09-04
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = 4000000,
		access = 'free',														-- always free to read
		},
	['S2CID'] = {
		parameters = {'s2cid', 'S2CID'},
		link = 'Semantic Scholar',
		redirect = 'w:en:S2CID (identifier)',
		q = 'Q22908627',
		label = 'S2CID',
		prefix = 'https://api.semanticscholar.org/CorpusID:',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
		id_limit = 237000000,
		custom_access = 's2cid-access',
		},
	['USENETID'] = {
		parameters = {'message-id'},
		link = 'Usenet',
		redirect = 'w:en:Usenet (identifier)',
		q = 'Q193162',
		label = 'Usenet:',
		prefix = 'news:',
		encode = false,
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		separator = '&nbsp;',
		},
	['ZBL'] = {
		parameters = {'zbl', 'ZBL' },
		link = 'Zentralblatt MATH',
		redirect = 'w:en:Zbl (identifier)',
		q = 'Q190269',
		label = 'Zbl',
		prefix = '//zbmath.org/?format=complete&q=an:',
		COinS = 'pre',															-- use prefix value
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
		},
	}


--[[--------------------------< E X P O R T S >---------------------------------
]]

return 	{
	use_identifier_redirects = true,											-- when true use redirect name for identifier label links

	aliases = aliases,
	special_case_translation = special_case_translation,
	date_names = date_names,
	err_msg_supl = err_msg_supl,
	error_conditions = error_conditions,
	editor_markup_patterns = editor_markup_patterns,
	et_al_patterns = et_al_patterns,
	global_df = global_df,
	id_handlers = id_handlers,
	keywords_lists = keywords_lists,
	keywords_xlate = keywords_xlate,
	stripmarkers=stripmarkers,
	invisible_chars = invisible_chars,
	invisible_defs = invisible_defs,
	indic_script = indic_script,
	emoji = emoji,
	local_lang_cat_enable = local_lang_cat_enable,
	maint_cats = maint_cats,
	messages = messages,
	presentation = presentation,
	prop_cats = prop_cats,
	punct_skip = punct_skip,
	script_lang_codes = script_lang_codes,
	lang_code_remap = lang_code_remap,
	lang_name_remap = lang_name_remap,
	this_wiki_code = this_wiki_code,
	title_types = title_types,
	uncategorized_namespaces = uncategorized_namespaces,
	uncategorized_subpages = uncategorized_subpages,
	templates_using_volume = templates_using_volume,
	templates_using_issue = templates_using_issue,
	templates_not_using_page = templates_not_using_page,
	vol_iss_pg_patterns = vol_iss_pg_patterns,
	
	inter_wiki_map = inter_wiki_map,
	languages = languages,
	}