Moduli:Citation/CS1/Suggestions

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search


Kjo është një listë mundësish të sugjeruara për t'u përdorur kur ndeshet një parametër i panjohur në një model citimi. Kur një parametër i panjohur gjendet brenda një stampe citimi, shfaqet një mesazh gabimi dhe kur është e mundur, programi bën një sugjerim për atë që përdoruesi mund të ketë dashur të shkruajë duke u këshilluar me këtë listë të gabimeve të shpeshta.

Çdo sugjerim ka formën: ['parametri i gabuar i hyrjes'] = 'parametri i sugjeruar për t'u përdorur'

Parametri i gabuar i hyrjes do të jetë shndërruar në shkronja të vogla përpara se të kontrollohet kjo listë nga vetë programi, kështu që të gjitha sugjerimet në këtë listë duhet të shkruhen me shkronja të vogla.


Këto faqe përmbajnë mbështetjen e modulit për stampat e citimit CS1|2:

Modulet CS1 | CS2
Versionet aktuale Livadhet përkatëse Përshkrimet
Gold padlock Moduli:Citation/CS1 Moduli:Citation/CS1/Livadhi [redakto] Funksionet e mbështetjes dhe shfaqjes
Moduli:Citation/CS1/Configuration Moduli:Citation/CS1/Configuration/Livadhi [redakto] Tabelat e përkthimit; mbajtësit e gabimeve dhe identifikuesve
Moduli:Citation/CS1/Whitelist Moduli:Citation/CS1/Whitelist/Livadhi [redakto] Lista e parametrave aktivë dhe të vjetëruar të CS1|2
Moduli:Citation/CS1/Date validation Moduli:Citation/CS1/Date validation/Livadhi [redakto] Funksionet e vlerësimit të formatit të datës
Moduli:Citation/CS1/Identifiers Moduli:Citation/CS1/Identifiers/Livadhi [redakto] Funksionet që mbështesin identifikuesit e emëruar (ISBN, DOI, PMID, etj.)
Moduli:Citation/CS1/Utilities Moduli:Citation/CS1/Utilities/Livadhi [redakto] Funksionet dhe tabelat e zakonshme
Moduli:Citation/CS1/COinS Moduli:Citation/CS1/COinS/Livadhi [redakto] Funksionet që japin metadatat e një stampe CS1|2
Moduli:Citation/CS1/styles.css Moduli:Citation/CS1/Livadhi/styles.css [redakto] Stilizime CSS të aplikuara te stampat CS1|2
Silver padlock Moduli:Citation/CS1/Suggestions Moduli:Citation/CS1/Suggestions/Livadhi [redakto] Lista që lidh emrat e zakonshëm të gabuar të parametrave me emrat përkatës të saktë

-- Please insert new suggestions in alphabetical order
-- The form is ['incorrect'] = 'correct',

suggestions = {
	['ASIN-TLD'] = 'asin-tld', -- old parameter name
	['abruf'] = 'access-date',													-- German
	['abruf-verborgen'] = 'access-date',										-- German
	['accessmonth'] = 'access-date',
	['accesso'] = 'access-date',												-- Italian
	['accessyear'] = 'access-date',
	['acessodata'] = 'access-date', -- Brazilian
	['ad'] = 'first', -- Turkish
	['address'] = 'location',
	['anno'] = 'date', -- Italian
	['annoaccesso'] = 'access-date',											-- Italian
	['annodiaccesso'] = 'access-date',											-- Italian
	['annooriginale'] = 'orig-date', -- Italian
	['année'] = 'date',															-- French
	['apellido'] = 'last',														-- Spanish
	['apellidos'] = 'last',														-- Spanish
	['archiv-datum'] = 'archive-date',											-- German
	['archiv-url'] = 'archive-url',												-- German
	['archive date'] = 'archive-date',
	['archive url'] = 'archive-url',											-- Spanish
	['artikelnr'] = 'id',														-- German (as 'id=Article No. ...')
	['artist'] = 'others',
	['arşiv-tarihi'] = 'archive-date', -- Turkish
	['arşiv-url'] = 'archive-url', -- Turkish
	['arşivtarihi'] = 'archive-date', -- Turkish
	['arşivurl'] = 'archive-url', -- Turkish
	['auflage'] = 'edition',													-- German
	['auteur'] = 'author',														-- French
	['auther'] = 'author',
	['author link'] = 'author-link',											-- Polish
	['authorfirst'] = 'author-first', -- old parameter name
	['authorgiven'] = 'author-given', -- old parameter name
	['authorlast'] = 'author-last', -- old parameter name
	['authormask'] = 'author-mask', -- old parameter name
	['authorsurname'] = 'author-surname', -- old parameter name
	['autor'] = 'author',														-- Spanish, German (singular and plural)
	['autore'] = 'author',														-- Italian
	['autthor'] = 'author',
	['ay'] = 'month', -- Turkish
	['año'] = 'date', -- Spanish
	['año-original'] = 'orig-date', -- Spanish
	['añoacceso'] = 'access-date',												-- Spanish
	['añooriginal'] = 'orig-date', -- Spanish
	['band'] = 'volume',														-- German
	['bandreihe'] = 'volume',													-- German
	['baskı'] = 'edition', -- Turkish
	['başlık'] = 'title', -- Turkish
	['ch'] = 'language',														-- German (as 'language=de-CH')
	['chapter_title'] = 'chapter',
	['cid'] = 'ref', -- Italian
	['cilt'] = 'volume', -- Turkish
	['cita'] = 'quote',															-- Spanish
	['citazione'] = 'quote',													-- Italian
	['città'] = 'location', -- Italian
	['coauthor'] = 'author',
	['coauthors'] = 'author',
	['coautores'] = 'author',													-- Spanish
	['coautori'] = 'author',													-- Italian
	['cognome'] = 'last',														-- Italian
	['consulté le'] = 'access-date',											-- French
	['curatore'] = 'publisher', -- Italian
	['czasopismo'] = 'journal',													-- Polish
	['data dostępu'] = 'access-date',											-- Polish
	['data'] = 'date',															-- Polish, Italian
	['dataaccesso'] = 'access-date', -- Italian
	['dataarchivio'] = 'archive-date',											-- Italian
	['datum'] = 'date',															-- German
	['dead-url'] = 'url-status', -- old parameter name
	['deadlink'] = 'url-status',
	['deadurl'] = 'url-status', -- old parameter name
	['dergi'] = 'work', -- Turkish
	['dil'] = 'language', -- Turkish
	['displayauthors'] = 'display-authors', -- old parameter name
	['displayeditors'] = 'display-editors', -- old parameter name
	['distributor'] = 'publisher',
	['dnb'] = 'id',																-- German (as 'id={{DNB-IDN|...}}')
	['doi-broken'] = 'doi-broken-date', -- former parameter alias
	['doi-inactive'] = 'doi-broken-date', -- invalid name found in mainspace
	['doi-inactive-date'] = 'doi-broken-date', -- former parameter alias
	['doi_brokendate'] = 'doi-broken-date', -- former parameter alias
	['doi_inactivedate'] = 'doi-inactive-date', -- former parameter alias
	['doibroken'] = 'doi-broken-date', -- invalid name found in mainspace
	['doiinactive'] = 'doi-broken-date', -- invalid name found in mainspace
	['e-print'] = 'eprint', -- misspelling
	-- ['ed'] = 'edition', avoid suggestion as in English this could be short for editor or edition
	-- ['editora'] = 'publisher', -- can be either editor or publisher
	-- ['editore'] = 'agency', -- can be either publisher or agency
	-- ['editori'] = 'editor', -- can be either editor or publisher
	-- ['editorial'] = 'publisher', -- can be either publisher or work
	['editoin'] = 'edition', -- misspelling
	['editon'] = 'edition', -- misspelling
	['editorfirst'] = 'editor-first', -- old parameter name
	['editorgiven'] = 'editor-given', -- old parameter name
	['editorlast'] = 'editor-last', -- old parameter name
	['editorlink'] = 'editor-link', -- old parameter name
	['editormask'] = 'editor-mask', -- old parameter name
	['editors'] = 'editor', -- old parameter name (can be emulated using multiple singular |editor= params)
	['editorsurname'] = 'editor-surname', -- old parameter name
	['edizione'] = 'edition', -- Italian
	['embargo'] = 'pmc-embargo-date', -- former parameter name
	['en ligne le'] = 'archive-date',											-- French
	['encyclopædia'] = 'encyclopedia',
	['enlaceautor'] = 'author-link',											-- Spanish
	['enlaceroto'] = 'url-status', -- Spanish
	['erişimtarihi'] = 'access-date', -- Turkish
	['eser'] = 'work', -- Turkish
	['family'] = 'surname', -- misguess
	['fecha'] = 'date',															-- Spanish
	['fechaacceso'] = 'access-date',											-- Spanish
	['fechaarchivo'] = 'archive-date',											-- Spanish
	['filetype'] = 'format',
	['foramt'] = 'format', -- misspelling
	['fore-name'] = 'given', -- misguess/misspelling
	['forename'] = 'given', -- misguess
	['formato'] = 'format',														-- Spanish, Italian, Polish
	['frist'] = 'first', -- misspelling
	['fundstelle'] = 'at',														-- German
	['gazete'] = 'work', -- Turkish
	['giornale'] = 'journal', -- Italian
	['herausgeber'] = 'editor',													-- German (singular and plural)
	['hrsg'] = 'publisher',														-- German
	['hrsgreihe'] = 'editor',													-- German
	['idioma'] = 'language',													-- Spanish
	['ignore-isbn-error'] = 'isbn', -- old parameter (can be fully emulated using ((syntax)))
	['ignoreisbnerror'] = 'isbn', -- former parameter alias (suggest |isbn as |ignore-isbn-error is deprecated), not a direct replacement, but can be fully emulated using ((syntax))
	['imię'] = 'first',															-- Polish
	['in-set'] = 'inset', -- misspelling
	['interviewerlink'] = 'interviewer-link', -- former parameter alias
	['interviewermask'] = 'interviewer-mask', -- former parameter alias
	['isbndefekt'] = 'isbn',													-- German (suggest |isbn as |ignore-isbn-error is deprecated), not a direct replacement, but can be fully emulated using ((syntax))
	['isbnformalfalsch'] = 'isbn',												-- German (suggest |isbn as |ignore-isbn-error is deprecated), not a direct replacement, but can be fully emulated using ((syntax))
	['isbnistformalfalsch'] = 'isbn',											-- German (suggest |isbn as |ignore-isbn-error is deprecated), not a direct replacement, but can be fully emulated using ((syntax))
	['isnb'] = 'isbn', -- misspelling
	['issnformalfalsch'] = 'issn', -- German (can be fully emulated using ((syntax)))
	['jahr'] = 'date',															-- German
	['jahrea'] = 'orig-date',													-- German (not a direct replacement, but can be emulated)
	['kapitel'] = 'chapter',													-- German
	['langauge'] = 'language', -- misspelling
	['langue'] = 'language',													-- French
	['last-author-amp'] = 'name-list-style', -- old parameter name (as |name-list-style=amp)
	['lastauthoramp'] = 'name-list-style', -- old parameter name (as |name-list-style=amp)
	['lay-summary'] = 'lay-url', -- old parameter
	['laysummary'] = 'lay-url', -- old parameter
	['lieu'] = 'location',														-- French
	['lingua'] = 'language',													-- Italian
	['lire en ligne'] = 'url',													-- French
	['loaction'] = 'location', -- misspelling
	['local'] = 'location', -- Brazilian
	['locatoin'] = 'location', -- misspelling
	['lugar'] = 'location',														-- Spanish
	['mes'] = 'date', -- Spanish (not a direct replacement)
	['mese'] = 'date', -- Italian (not a direct replacement)
	['miejsce'] = 'location',													-- Polish
	['miesiąc'] = 'date',														-- Polish
	['mois'] = 'date',															-- French
	['monat'] = 'date',															-- German
--	['name'] = 'author',														-- 'name' is often erroneously used for 'title' and 'work' as well, so no suggestion is better than a wrong suggestion
	['nazwisko'] = 'last',														-- Polish
	['nespaper'] = 'newspaper', -- misspelling
	['net-work'] = 'network', -- misspelling
	['newpaper'] = 'newspaper', -- misspelling
	['news'] = 'newspaper',
	['news-group'] = 'newsgroup', -- misspelling
	['news-paper'] = 'newspaper', -- misspelling
	['no-cat'] = 'no-tracking', -- old parameter
	['nocat'] = 'no-tracking', -- old parameter
	['nom'] = 'last',															-- French
	['nombre'] = 'first',														-- Spanish
	['nome'] = 'first',															-- Italian
	['notracking'] = 'no-tracking', -- old parameter
	['numero'] = 'number', -- Italian, Spanish
	['nummer'] = 'number',														-- German
	['nummerreihe'] = 'number',													-- German
	['obra'] = 'work',															-- Spanish
	['odpowiedzialność'] = 'agency',											-- Polish
	['offline'] = 'url-status',													-- German (as 'url-status=dead')
	['online'] = 'url',															-- German (not a direct replacement, but can be emulated)
	['opera'] = 'work',															-- Italian
	['opublikowany'] = 'agency',												-- Polish
	['origdate'] = 'orig-date', -- misspelling
	['originaljahr'] = 'orig-date',												-- German
	['originalort'] = 'publication-place',										-- German
	['originalsprache'] = 'language',											-- German
	['originaltitel'] = 'title',												-- German (if 'originaltitel' is specified, any possible contents of 'title' should be put in 'trans-title')
	['ort'] = 'publication-place',												-- German
	['ortea'] = 'publication-place',											-- German (not a direct replacement, but can be emulated)
	['other'] = 'others',
	['oznaczenie'] = 'agency',													-- Polish
	['pagees'] = 'pages', -- misspelling
	['pagina'] = 'page', -- Italian
	['pagina'] = 'pages',														-- Italian
	['pagine'] = 'pages',														-- Italian
	['pagine'] = 'pages', -- Italian
	['passage'] = 'pages',														-- French
	['periodico'] = 'magazine', -- Spanish
	['plublisher'] = 'publisher', -- misspelling
	['pmcid'] = 'pmc',
	['post-script'] = 'postscript', -- misspelling
	['praca'] = 'work',															-- Polish
	['primero'] = 'first', -- Spanish
	['prénom'] = 'first',														-- French
	['prénom1'] = 'first1',														-- French
	['ps'] = 'postscript',
	['pub'] = 'publisher',
	-- ['pubblicazione'] = 'magazine', -- could be any kind of work
	-- ['publicación'] = 'journal', -- could be any kind of work
	-- ['published'] = 'publisher', -- could be date, location, or name of publisher
	['pulbication-place'] = 'publication-place', -- misspelling
	['página'] = 'page',														-- Spanish
	['páginas'] = 'pages',														-- Spanish
	['périodique'] = 'publisher',												-- French
	['registration'] = 'url-access', -- old parameter name (emulated as |url-access=registration)
	['reihe'] = 'series',														-- German
	['retrieved'] = 'access-date',
	['richiestasottoscrizione'] = 'url-access', -- Italian (as |url-access=subscription)
	['rok'] = 'date',															-- Polish
	['sammelwerk'] = 'work',													-- German
	['sayfa'] = 'page', -- Turkish
	['sayfalar'] = 'pages', -- Turkish
	['sayı'] = 'issue', -- Turkish
	['script-post'] = 'postscript', -- misspelling
	['script-trans'] = 'transcript', -- misspelling
	['seria'] = 'series',														-- Spanish, Polish
	['serie'] = 'series', -- Italian
	['service'] = 'agency',
	['sitioweb'] = 'website',													-- Spanish
	['sito'] = 'website',														-- Italian
	['soyadı'] = 'last', -- Turkish
	['spalten'] = 'at',															-- German (not a direct replacement, but can be emulated)
	['sprache'] = 'language',													-- German
	['stron'] = 'page',															-- Polish
	['strony'] = 'pages',														-- Polish
	['subjectlink'] = 'subject-link', -- old parameter name
	['subscription'] = 'url-access', -- old parameter name (emulated as |url-access=subscription)
	['sur-name'] = 'surname', -- misspelling
	['suscripción'] = 'url-access',												-- Spanish, Polish (as |url-access=subscription)
	['série'] = 'series',														-- French
	['tag'] = 'date',															-- German
	['tarih'] = 'date', -- Turkish
	['template doc demo'] = 'no-tracking', -- former parameter alias
	['tile'] = 'title', -- misspelling
	['tipo'] = 'type', -- Italian
	['tite'] = 'title', -- misspelling
	['titel'] = 'title',														-- German
	['titel-p'] = 'title',														-- German ('postscript=none' should be added as well)
	['titelerg'] = 'contribution',												-- German (not a direct replacement, but can be emulated)
	['titled'] = 'title', -- Brazilian
	['titolo'] = 'title',														-- Italian
	['titre'] = 'title',														-- French
	['trans-script'] = 'transcript', -- misspelling
	['trans_chapter'] = 'trans-chapter', -- former parameter alias
	['trans_title'] = 'trans-title', -- former parameter alias
	['transchapter'] = 'trans-chapter',
	['transscript'] = 'transcript', -- misspelling
	['transscript-format'] = 'transcript-format', -- misspelling
	['transscript-url'] = 'transcript-url', -- misspelling
	['transscripturl'] = 'transcript-url', -- misspelling
	['transtitle'] = 'trans-title',
	['typ'] = 'author-mask',													-- German (not a direct replacement, but the only valid argument 'typ=wl' can be emulated using 'author-mask')
	['tytuł'] = 'title',														-- Polish
	['títle'] = 'title',
	['título'] = 'title',														-- Spanish
	['ubicación'] = 'location',													-- Spanish
	['urlarchivio'] = 'archive-url',											-- Italian
	['urlarchivo'] = 'archive-url',												-- Spanish
	['urlmorto'] = 'url-status', -- Italian
	['urn'] = 'id',																-- German (as 'id={{URN|...}}')
	['v-authors'] = 'vauthors', -- misspelling
	['v-editors'] = 'veditors', -- misspelling
	['verlag'] = 'publisher',													-- German
	['verlagea'] = 'publisher',													-- German (not a direct replacement, but can be emulated)
	['vol'] = 'volume',
	['volumen'] = 'volume',														-- Spanish
	['werk'] = 'work',															-- German
	['werkerg'] = 'contribution',												-- German (not a direct replacement, but can be emulated)
	['wkautore'] = 'author-link',												-- Italian
	['wolumin'] = 'volume',														-- Polish
	['wydanie'] = 'number',														-- Polish
	['wydawca'] = 'publisher',													-- French
	['yardımcıyazarlar'] = 'author', -- Turkish
	['yayımcı'] = 'publisher', -- Turkish
	['yayıncı'] = 'publisher', -- Turkish
	['yazar'] = 'author', -- Turkish
	['yazarbağı'] = 'author-link', -- Turkish
	['yer'] = 'location', -- Turkish
	['yıl'] = 'date', -- Turkish
	['zaprezentowany'] = 'publisher',											-- French
	['zdb'] = 'id',																-- German (as 'id={{ZDB|...}}')
	['zitat'] = 'quote',														-- German
	['zugriff'] = 'access-date',												-- German
	['éditeur'] = 'editor',														-- French
	['ölüurl'] = 'url-status', -- Turkish
	['übersetzer'] = 'translator',												-- German (singular and plural)
}--[[--------------------------< P A T T E R N S >--------------------------------------------------------------

Here we use Lua patterns to make suggestions.  The form is

	['pattern'] = 'correct',

Lua patterns are not REGEX though they are similar.  The escape character is '%', not '\'.
For more information about Lua patterns, see: Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Patterns

Patterns should probably always include the '^' and '$' anchor assertions to prevent a partial
match from incorrectly suggesting the wrong parameter name.  For instance, the pattern 'a[utho]+r'
matches 'author' in the no-longer-supported parameter |author-separator= so the code suggests
'|author='; the same pattern also matches the no-longer-supported parameter |separator= (returning 'ator')
so again, the code suggests '|author='.

One capture is supported, typically the enumerator from an enumerated parameter (the '6' in |author6=, etc.)
The value from the capture replaces $1 in the 'correct' value.

]]

local patterns = {
	['^ac+es+ ?d?a?t?e?$'] = 'access-date', -- misspelling
	['^apellido[s]?(%d+)$'] = 'last$1', -- Spanish, enumerated
	['^a[utho]+r$'] = 'author', -- misspelling
	['^a[utho]+r(%d+)$'] = 'author$1', -- misspelling, enumerated
	['^author link(%d+)$'] = 'author-link$1', -- Polish, enumerated
	['^autor[e]?(%d+)$'] = 'author$1', -- Italian/Spanish/German, enumerated
	['^authorfirst(%d+)$'] = 'author-first$1', -- old parameter name, enumerated
	['^author(%d+)first$'] = 'author-first$1', -- old parameter name, enumerated
	['^authorgiven(%d+)$'] = 'author-given$1', -- old parameter name, enumerated
	['^author(%d+)given$'] = 'author-given$1', -- old parameter name, enumerated
	['^authorlast(%d+)$'] = 'author-last$1', -- old parameter name, enumerated
	['^author(%d+)last$'] = 'author-last$1', -- old parameter name, enumerated
	['^authormask(%d+)$'] = 'author-mask$1', -- old parameter name, enumerated
	['^author(%d+)mask$'] = 'author-mask$1', -- old parameter name, enumerated
	['^authorsurname(%d+)$'] = 'author-surname$1', -- old parameter name, enumerated
	['^author(%d+)surname$'] = 'author-surname$1', -- old parameter name, enumerated
	['^cognome(%d+)$'] = 'last$1', -- Italian, enumerated
	['^editorfirst(%d+)$'] = 'editor-first$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editor(%d+)first$'] = 'editor-first$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editorgiven(%d+)$'] = 'editor-given$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editor(%d+)given$'] = 'editor-given$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editorlast(%d+)$'] = 'editor-last$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editor(%d+)last$'] = 'editor-last$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editorlink(%d+)$'] = 'editor-link$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editor(%d+)link$'] = 'editor-link$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editormask(%d+)$'] = 'editor-mask$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editor(%d+)mask$'] = 'editor-mask$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editorsurname(%d+)$'] = 'editor-surname$1', -- old parameter name, enumerated
	['^editor(%d+)surname$'] = 'editor-surname$1', -- old parameter name, enumerated
	['^enlaceautore(%d+)$'] = 'author-link$1', -- Spanish, enumerated
	['^first (%d+)$'] = 'first$1', -- enumerated
	['^last (%d+)$'] = 'last$1', -- enumerated
	['^nom[e]?(%d+)$'] = 'last$1', -- Italian/French, enumerated
	['^nombre(%d+)$'] = 'first$1', -- Spanish, enumerated
	['^primero(%d+)$'] = 'first$1', -- Spanish, enumerated
	['^pu[blish]+ers?$'] = 'publisher', -- misspelling
	['^subjectlink(%d+)$'] = 'subject-link$1', -- old parameter name, enumerated
	['^subject(%d+)link$'] = 'subject-link$1', -- old parameter name, enumerated
	['^wkautore(%d+)$'] = 'author-link$1', -- Italian, enumerated
	}

return {suggestions = suggestions, patterns=patterns};