My Network Places

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

My Network Places është shfletues i rrjetit built-in i Sistemit Operativ në Microsoft Windows prej Windows 2000 e më pas. Më parë ka qenë e njohur si Network Neighborhood. Shfrytëzuesit shpesh janë të paqartë për dallimet në mes My Network Places, Workgroup Computers dhe Network Connections. Windows Vista do ti rregullojë këto paqartësi duke prezentuar një shfletues të rrjetit të ridizajnuar.

Network Neighborhood[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Në Sistemin Operativ Microsoft Windows, Network Neighborhood është një tipar i Windows Explorer i cili mundëson mjete më të lehta për të shfletuar kompjuterë dhe burime tjera në local area network. Network Neighborhood dritarja zakonisht mund të hapet nëpërmjet ikonës së saj në desktop, dhe është prezente në Windows 95, Windows 98 dhe Windows 98 Second Edition.

My Network Places tregon (shortcuts) shkurtesat për t[iu qasur kompjuterëve, printerëve dhe të resurseve tjera në rrjetë. shkurtesat (shortcuts)krijohen automatikisht tek My Network Places kurdo që i qaseni ndonjë resursinë rrjetë, si p.sh. printer ose ndonjë folder.

My Network Places folder ka edhe hyperlinks tek detyra dhe lokacione në kompjuter. Këto linke ndihmojnë që të shihen network connections, shtimi i shortcuts në network places, dhe për të pare kompjuterët në domain të rrjetit ose në workgroup. Klikoni Add a network place për të filloar “Add Network Place Wizard”. Ky “wizard”-magjistari ndihmon të krijohen shortcuts për tek folderët dhe resourset në rrjetin tuaj, Web, dhe FTP serverët. Nëse nuk keni të krijuar folderë në Web server , “Add Network Place Wizard” ndihmon në krijimin e folderit të ri për vendosjen e skedarëve online.

  • Mund të manipuloni me skedarët dhe folderët në web server sikur të ishin në kompjuterin tuaj. Kur e shihni përmajndjen e folderit që është i vendosur në Web, adresa e internetit për folderin shfaqet Address bar.
  • Për të hapur My Network Places, kliko Start, pastaj kliko My Computer. Nën Other Places, ck My Network Places.
  • View workgroup computers detyra shfaqet në My Network Places kur kompjuteri juaj është në workgroup dhe jo në domain. Klikoni dy here këtë ikonë për të ngushtuar kërkimin tuaj tek ata kompjuterë, printerë, dhe resourse që that ndarë (share) në workgroup me kompjuterin tuaj.
  • Nëse komjuteri juaj është i lidhur në workgroup që ka më pak se 32 kompjuterë, Windows automatkisht krijon shortcuts në My Network Places për të ndarë resourset në workgroup.

Për të shtuar “shortcut”-shkurtesë në My Network Places në folder që është në Web server, Web serveri duhet të përmbajë network places. Network places kërkon Web Extender Client (WEC) protokol dhe FrontPage extensions, ose WebDAV protokol dhe Internet Information Services (IIS). Duhet edhe të kemi read dhe write qasje tek Web serveri.

Krijimi i “shortcut” në network place - Hape My network place - Nën Network Tasks, kliko Add a network place. - Ndiqni udhzimet në “Add Network Place Wizard” për të shtuar “shortcut”-shkurtesë për lokacion në rrjetën tuaj, Web site, ose FTP site.