Namazi me xhemat

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Disa burra duke u falur në një xhami në Damaskë

Namazi me xhemat falet në xhami. Disa njerëz duhet të qëndrojnë në rreshta pas një imami drejt kiblës. Imami duhet të jetë dijetar ose ai i cili ka dituri ose e din përmendsh Kur'anin. Imami duhet të jetë mashkull.

Ibn Ebi Omeri ka thënë: Sunneti është se besimtarët duhet të qëndrojnë pas imamit, sepse Muhammedi ishte duke u fal, erdhën Xhabiri dhe Xhabari, njëri shkoj në krahun e djathtë e tjetri në të majtë, kurse Muhammedi i kapi të dytë dhe i shtyri mbrapa.

Sa i përket femrave, namazi i tyre më e mirë është në shtëpi. Por nëse marrin pjesë, ato duhet të qëndrojnë në rreshtin e fundit. Poashtu nëse ato marrin pjesë, ato nuk duhet të qesin parfum. Muhammedi ka thënë: Mos i ndaloni robreshat e Allahut (dmth femrat) që të mos shkojnë xhamitë. Nuk është e lejueshme për femrën të shkoj në xhami me parfum. [Transmeton Ahmedi dhe Ebu Davudi].