Jump to content

Nigerianët

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Nigerianët janë qytetarë të Nigerisë ose njerëz me prejardhje nga Nigeria. Emri Nigeri rrjedh nga lumi Niger që kalon nëpër vend. Ky emër supozohet se u krijua në fund të shekullit të 19-të nga gazetarja britanike Flora Sho, e cila më vonë u martua me Baronin Frederik Lugard, një administrator kolonial britanik. Nigeria përbëhet nga grupe dhe kultura të ndryshme etnike dhe termi nigerian i referohet një kombësie qytetare të bazuar në shtetësi. Nigerianët rrjedhin nga mbi 250 grupe etnogjuhësore. Megjithëse ka grupe të shumta etnike në Nigeri, faktorët ekonomikë rezultojnë në lëvizshmëri të konsiderueshme të nigerianëve me prejardhje të shumta etnike dhe fetare për të banuar në territore në Nigeri që janë jashtë prejardhjes së tyre etnike ose fetare, duke rezultuar në përzierjen e grupeve të ndryshme etnike dhe fetare, veçanërisht në qytetet e Nigerisë.Gjuha angleze është lingua franca e nigerianëve. Nigeria është e ndarë afërsisht përgjysmë midis myslimanëve, të cilët jetojnë kryesisht në veri dhe të krishterëve, të cilët jetojnë kryesisht në jug; fetë indigjene, të tilla si ato vendase të etnive igbo dhe joruba, janë në pakicë.