Përdoruesi:GlobalYoungAcademyTeam/Young Academy Finland

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

These are the members of the Young Academy Finland the National young academy for Finland.


Kjo listë gjenerohet automatikisht nga të dhënat në Wikidata dhe periodikisht përditësohet nga Listeriabot.
Redaktimet e bëra brenda listës do të mbishkruhen në përditësimin e ardhshëm!

Article profesioni ORCID ID Google Scholar author ID VIAF ID Start date End date Image
Tero Eljas Vanhanen 261150468372604171937
Ulla Savolainen 0000-0002-7995-416X 57148751987341200253
Tatu Kumpulainen nV8wtd4AAAAJ 282308242
Tuukka Kauhanen 0000-0003-2850-8730 262654930
Kirsi-Maria Hytönen 0000-0003-3460-7508 283165148
Terhi Honkola
Maija Inkeri Hirvonen 0000-0002-7631-1310
Tommi Himberg 0000-0002-3261-0669 kjvT0aUAAAAJ
Pirita Frigren 0000-0002-5587-2282 8Kd4PxMAAAAJ
Elli A Koskela hulumtues 0000-0001-8865-2617
Susi Lehtola hulumtues 0000-0001-6296-8103
End of auto-generated list.