Jump to content

Petrologjia

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
ciklusi i shkëminjëve

Petrologja është shkencë që merret me studimin e shkëmbijve. Ndahet në dy pjesë në Petrografi (Petrologjia sistematike) dhe në Petrogjenezë (Petrologjia teorike). Petrografia merret krysisht me përshkrimin dhe klasifikimin e shkëmbijve, kurse Petrogjeneza merret me studimin e mënyrës së formimit të shkëmbijve dhe ambientit litologjik të vendëndodhjes së tyre.