Jump to content

Pleistoceni

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Pleistoceni shpesh i referohen edhe si Epoka e akullnajave, është epoka gjeologjike e cila zgjati nga rreth 2.588.000 deri në 11.700 vjet më parë dhe përfshin periudhën e fundit të akullnajave. Fundi i Pleistocenit korrespondon me fundin e periudhës së fundit akullnajore dhe gjithashtu me fundin e epokës paleolitike në arkeologji.

Pleistoceni është epoka e parë e Periudhës Kuaternare ose epoka e gjashtë e Epokës Kenozoike. Në periodizimin e ICS-së, Pleistoceni ndahet në katër faza ose mosha, Gelasian, Calabrian, Ionian and Tarantian. Të gjitha këto faza u përcaktuan në zonën e Europës Jugore. Përveç kësaj nënndarjeje ndërkombëtare, përdoren shpesh edhe nënndarje të ndryshme rajonale.