Qendër e banuar

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Qendër e banuar quhet grupimi i ndërtesave të ndërprera nga rrugë, sheshe, lulishte dhe zona të përdorimit publik me hyrje në rrugë për mjetet dhe këmbësorët. Ajo është e kufizuar përgjatë rrugëve në hyrje dhe në dalje nga sinjale të posaçme të fillimit dhe të fundit.