Rabini

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Rabini (nga Rabbi) është titull i respektuar nga historia e jahudive. Në të kaluarën mësues i njohur si i ditur i shkrim leximit. Ndër kohë titull i mësuesit të fesë, predikuesit dhe paqësorit të ndonjë shoqërie fetare të jahudive. Edukimi për këtë titull bëhet në disa drejtime të zhvillimit të fesë së jahudive: ortodokse, konservative apo reformuese. Rabinët në histori paraqiten si kujdestar të vazhdueshmërisë së fesë së jahudive dhe pasurisë kulturore të saj dhe më këtë kanë lëmë gjurmë në jetën tradicionale.