Sëmundja infektive

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Sëmundjet infektive janë çrregullime të shkaktuara nga mikroorganizma - bakterie, viruse, parazitë apo kërpudha. Janë të shumtë mikroorganizmat të cilët jetojnë ne trupin e njeriut. Këta janë zakonisht të padëmshëm ose edhe të dobishëm për shëndetin mirëpo në rrethana të caktuara disa mikroorganizma mund të shkaktojnë sëmundje.Sëmundjet ngjitëse janë gripi,leja qenit edhe disa të tjera. Semundjet infektive,të njohura gjithashtu si sëmundje infektive brenda qelizave të shkaktuara nga futja e mikroorganizmave ose parazitëve në trup nga ndonjë agjent patogjen. Këto sëmundje shpesh quhen sëmundje ngjitëse, sepse ato transmetohen nga një person në tjetrin ose nga një specie në tjetrën. Organizmat që shkaktojnë sëmundje mund të jenë viruset, bakteret, ricketciet, fungjet. Të gjitha sëmundjet ngjitëse karakterizohen nga mundësia e transmetimit tek njerëzit në një ose më shumë mënyra: nga një person në tjetrin, nga kafshët tek njerëzit. Gjithashtu mund të transferohet nga toka e kontaminuar.

Rrugët kryesore të marrjes së infeksionit janë:

Nëpërmjet ajrit (gjatë të teshiturit, kollitjes, spërkatjes me pështymë duke folur) tuberkulozi, pertusis dhe sëmundje e ndryshme të rrugëve të frymëmarrjes. Kontakt i drejtpërdrejtë i lëkurës , veshëmbathja , çarçafët apo enët të cilët i përdor pacijenti Përcjellja prej kafshëve/insekteve tek njeriu (shembull është bartja e etheve anofele si dhe sëmundjes “psittacosis” prej shpezëve tek njerëzit me anë të mushkanjave); Uji, ushqimi dhe pijet e kontaminuara (në këtë grup bëjnë pjesë tifo,dizenteria, paratifo, kolera). Në rast të infektimeve me ushqim p.sh. gastroenteriti. Gjatë shtatzanisë dhe lindjes, në qoftëse nëna është e infektuar atëhere edhe foshnja mund të infektohet (rubeola,sifilisi,gonorea,konjuktiviti) . Imuniteti artificial arrihet në atë mënyrë kur personit i jtëen organizma të dobësuara (mikrobe ose bakterje të zbehta ose të vdekura) , ose jipen ekstrakte të tyre. Kundër këtyre organizmave trupi ynë formon reaksion pa ndonjë rrezik të infeksionit,të quajtura – antitrupa.Në këtë mënyrë sigurohet mbrojtja nga infeksioni. Kjo është mënyra e vaksinimit kundër shumë sëmundjeve.Mirëpo,nuk është efektive kundër të gjitha sëmundjeve infektive.

Grupi i pacientëve potencial që mund të infektohen janë:

Bebet më të vegjël se tre muaj Personat që kanë në familje individ të infektuar Të moshuar dhe që janë në shtratë Persona me imunitet të dobësuar (raste onkologjike) Persona që përdorin imunosupresantë Në sëmundjet infektive ka disa simptoma që paraqiten pothuajse te të gjithë pacientë. Këto janë: ethet,lodhje,humbje të oreksit,dhimbje koke,dhimbje të përgjithshme të trupit.

Te disa sëmundje reaksioni mund të jetë skuqja (fruthi) ,Diarrea është symptom I cili paraqitet në infeksionet e sistemit të tretjes.

Çdo fëmijë i lindur duhet të vaksinohet në periudhë të caktuar.Trupi duhet mbahet i fortë dhe duhet patur kujdes në ushqim.Jeta e shëndoshë është faktor i rëndësishëm.Duhet konsultohet mjeku dhe të përdoren barnat e duhura, duhet mirren masa të nëvojshme dhe vaksinimi. Mos të konsumohet ushqimi i papastër dhe të kemi kujdes në higjienën e trupit.Varësishtë nga lloji i mokrobeve shkaktare të sëmundjeve edhe trajtimi i këtyre infeksioneve ndryshon shumë. Penicilina dhe antibiotikë të ngjashëm janë efektive kundër baktericideve. Sëmundjet e shkaktuara nga mikroorganizmat protozoar (me një qelizë) p.sh. si malaria, trajtohen gjithashtu me barna të përbërë nga substanca kimike të ndryshme. Sëmundjet e shkaktuara nga viruset nuk preken nga antibiotikët.Disa nga sëmundjet infektive janë: gonorea, bruceloza, lija, difteria, diarea (amiloid ose bacilar), influenca, hepatiti, fruthit, Kolera, meningjiti, psitakoza, malaria, tetanozi, tularemia, tuberkulozi, sëmundja e gjumit, pneumoni, tiofidea, tifoja…etj.