Shoqata Mjedisore Çajupi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Shoqata Mjedisore Çajupi
Shoqata Mjedisore Cajupi.png
Webfaqja www.shoqatamjedisorecajupi.org
Slogan Bashkjeto me Natyren
Pronari Ing. Mandi Kleanthi
Ing. Kleanthi Mandi
Drejtor Egzekutiv

SHOQATA MJEDISORE ÇAJUPI[redakto | përpunoni burim]

Shoqata Jugore “ÇAJUPI”[1] ne fushene e mjedisit eshte krijuar me vendimin e Gjykates se rrethit Gjyqesor Tirane Nr. 2808/1 dt. 18/03/2011, per ushtrimin e aktivitetit per mbrojtjen e mjedisit dhe mjedisit natyror ne rajonin jugor te vendit, qe perfshin kryesisht territoret e qarkut te Gjirokaster. Shoqata “ÇAJUPI” eshte ngritur si vazhdim i shoqates “MANDI” per ndihme mjedisore ne rrethin e Gjirokastres e krijuar me dt. 18/03/2010 me vendimin Nr. 2808, te po kesaj Gjykate, me te njejtin aktivitet “Mbrojtjen e Mjedisit Natyror” ne rrethin e Gjirokastres.

QELLIMI DHE OBJEKTIVAT[redakto | përpunoni burim]

Shoqata ÇAJUPI ka si qellim kryesor te kontriboje me aktivitete konkrete dhe te mbeshtese mbrojtjen e mjedisit natyror dhe biodiversitetin ne rajonin jugor te vendit. Gjithashtu shoqata do te punoje ne drejtim te lobi-mit dhe te rritjes se kapaciteteve te komunitetit e qendrave te banuara urbane e rurale per ruajtjen dhe stabilitetin e ekosistemit.

OBJEKTIVAT KRYESORE[redakto | përpunoni burim]

Objektivat kryesore te veprimtarise se Shoqates “ÇAJUPI” lidhen me mbrojtjen e mjedisit natyror dhe hapsires ekologjike te rajonit jugor te vendit, ku bashkejetojne natyrshem nje flore dhe fauna e pasur por edhe një komunitetin teper dashamires me te. Gjithashtu organizata do te punoje ne:

  • Kordinimin e punes me institucionet lokale te rajonit jugor per parandalimin e zjarreve ne pyje dhe kullota qe shkaktojne katastrofa mjedisore, si edhe nje prej problemeve kryesore ne zonen e jugut.
  • Te vleresoje dhe te mbroje ne bashkepunim me institucionet lokale dhe qendrore vlerat e larta te natyres qe lidhen me trupat ujore (Vjosa, Drino, Viroi, etj) dhe ato malore;
  • Te bashkepunoje me shoqatat e tjera te shoqerise civile ne zonen e Gjirokastres dhe ne territorin e vendit per mbrojtjen e natyres;
  • Te kryeje studime per ruajtjen dhe zhvillimin e fondeve te pastra gjenetike, pasurise bimore (drunore, shkurrore e barishtore), pasuria shtazore, etj.
  • Te kontriboje ne drejtim te sherbimeve te ekosistemit ne mjedisin natyror, si risi e sjelle se fundmi ne vendin tone.

AKTIVITETE KRYESORE[redakto | përpunoni burim]

Qe nga viti i krijimit te saj (2010), Shoqata Jugore per Mjedisin “ÇAJUPI” ka mare pjese ne disa projekte si ne studimin, projektimin dhe zbatimin e siperfaqevete gjelberta ne qytetin e Gjirokastres (ambjentet e shkollave 9 vjecare dhe te Mesme te qytetit, gjelberimin rrugor brenda qytetit dhe unazen), Parkun artificial te “Viroit”, shtimi i siperfaqeve pyjore me mbjellje ne Komunat Dropull i Siperm (2012), Picar (2010 dhe 2012), Labove e Kryqit (2013) e Ballaban-Permet ne 2012. Ka zbatuar disa projekte edukimi dhe ndergjegjesimi ne shkollat 9 vjeçare “Koto Hoxhi” (2011-2013), ”NaimFrasheri” (2012-2013) dhe Dervicjan (2013) per mbrojtjen e mjedisit dhe shtimin e siperfaqeve te gjelberta ne ambjentet e shkollave dhe qendrave urbane. Ka kordinuar punen me Shoqatat e Perdoruesve te Pyjeve dhe Kullotave Komunale ne Rajonin e Gjirokastres per parandalimin e zjarreve ne pyje dhe kullota (fenomen shume i perhapur ne Qarkun e Gjirokastres) dhe katastrofat mjedisore qe shkakton zjarri (2012-2014). Ka punuar me projekte ndergjegejsimi per rritjen e opinionit qytetar ne zonat rurale ne basenin ujembledhes te lumit Drino, per te mos hedhur mbetjet urbane prane shtratit te perrenjve e degeve dhe ne shtratin e lumit Drino (2011-2013). Ne dy vitet e fundit ka bashkepunuar me Institutin e Ruajtjes se Natyres (INCA) per zbatimin e projektit te eko-muzeumit ne basenin e Vjoses, ne zonen Permet-Kelcyre (2012-2013).

Referenca[redakto | përpunoni burim]

  1. ^ SHOQATA MJEDISORE CAJUPI