Sistemi i kohës së ekzekutimit

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

programimin kompjuterik, një sistem kohëzgjatjeje ose mjedisi i ekzekutimit ose kohez është një nënsistem që ekziston si në kompjuterin ku krijohet një program, ashtu edhe në kompjuterët ku programi synohet të ekzekutohet. Emri vjen nga ndarja e kohës së kompilimit dhe kohës së ekzekutimit nga gjuhët e kompiluara,i cili në mënyrë të ngjashme dallon proceset kompjuterike të përfshira në krijimin e një programi (kompilimi) dhe ekzekutimin e tij në makinën e synuar (koha e ekzekutimit).

Shumica e gjuhëve të programimit kanë një formë të sistemit të ekzekutimit që ofron një mjedis në të cilin ekzekutohen programet. Ky mjedis mund të adresojë një sërë çështjesh duke përfshirë menaxhimin e kujtesës së aplikacionit, mënyrën se si programi u qaset ndryshoreve, mekanizmat për kalimin e parametrave ndërmjet procedurave, ndërfaqen me sistemin operativ dhe të tjera. Kompiluesi bën supozime në varësi të kohezit specifik për të gjeneruar kodin e saktë. Në mënyrë tipike, kohezi do të ketë njëfarë përgjegjësie për konfigurimin dhe menaxhimin e stivës dhe vilës, dhe mund të përfshijë veçori të tilla si grumbullimi i mbeturinave (ang. garbage collection), thread-et ose veçori të tjera dinamike të integruara në gjuhë.