Jump to content

Sistemi shtetror në Austri

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Austria është një Republik Federale. Përbëhet nga nëntë elemente me statute të caktuara. Përndryshe ajo është një Republik Parlamentare. Rolin dominues në qeverisjen e shtetit e luanë kryeministri i federatës (gjermanisht: Bundeskanzelar). Ndërsa kryepar i shtetit është Presidenti i federatës (gjermanisht: Bundespresident) .