Jump to content

Skirtarët

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Skirtarët (Scirtari) të njohur edhe si Skirtonët (Scirtones) ishin një fis ilir në kuadër të Dardanisë, ndërsa në disa burime përmenden edhe si nën fis i pirustëve, [1] e madje edhe dalmatëve dhe Dalmacisë. Skirtarët i kishin 72 dekurie. [2] [3]

  1. ^ J.J. Wilkes (1992). The Illyrians . Oxford: Blackwell. p. 217. ISBN 0-631-19807-5.
  2. ^ A. Bowman, E. Champlin, and A. Lintott (1996), The Cambridge Ancient History, Vol. 10: The Augustan Empire, 43 BC-AD 69 , p. 578
  3. ^ [lidhje e vdekur] Scirtari in Gaffiot], Félix (1934) Dictionnaire Illustré Latin-Français, Hachette