Të gjithë regjistrat

Kjo faqe tregon një pamje të përmbledhur të regjistrave të ngarkimeve, grisjeve, mbrojtjeve, bllokimeve, dhe të veprimeve administrative. Mundeni të kufizoni informactionin sipas tipit të regjistrit, emrit të përdoruesit, si dhe faqes në çështje.

Regjistrat
  • 16 shtator 2021 13:22 Mario Muho (Big Boss Beatz) diskuto kontributecreated faqe BIG BOSS BEATZ (Faqe e re: = Mario Muho (Big Boss Beatz) = <div id="bodyContent" class="vector-body"><div id="siteSub" class="noprint">Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë</div><div class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="sq" dir="ltr"><div class="mw-parser-output"> {| class="infobox vcard" style="width: 21em; font-size: 95%;" | colspan="2" style="text-align:center; font-size:larger; background-color:lightsteelblue; color:#000000;" |'''Mario Muho (Big Boss Beatz)''' |- | |- | colspan="2" style="text-a...) Etiketa: Përpunim pamor
  • 16 shtator 2021 13:21 Mario Muho (Big Boss Beatz) diskuto kontributecreated faqe Big Boss Beatz (Faqe e re: = Mario Muho (Big Boss Beatz) = <div id="bodyContent" class="vector-body"><div id="siteSub" class="noprint">Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë</div><div class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="sq" dir="ltr"><div class="mw-parser-output"> {| class="infobox vcard" style="width: 21em; font-size: 95%;" | colspan="2" style="text-align:center; font-size:larger; background-color:lightsteelblue; color:#000000;" |'''Mario Muho (Big Boss Beatz)''' |- | |- | colspan="2" style="text-a...) Etiketa: Përpunim pamor
  • 16 shtator 2021 13:19 Mario Muho (Big Boss Beatz) diskuto kontributecreated faqe Mario Muho (Faqe e re: = Mario Muho (Big Boss Beatz) = <div id="bodyContent" class="vector-body"><div id="siteSub" class="noprint">Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë</div><div class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="sq" dir="ltr"><div class="mw-parser-output"> {| class="infobox vcard" style="width: 21em; font-size: 95%;" | colspan="2" style="text-align:center; font-size:larger; background-color:lightsteelblue; color:#000000;" |'''Mario Muho (Big Boss Beatz)''' |- | |- | colspan="2" style="text-a...) Etiketa: Përpunim pamor
  • 16 shtator 2021 13:02 Mario Muho (Big Boss Beatz) diskuto kontributecreated faqe Përdoruesi:Mario Muho (Big Boss Beatz)/Livadhi personal (Faqe e re: = Mario Muho (Big Boss Beatz) = <div id="bodyContent" class="vector-body"><div id="siteSub" class="noprint">Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë</div><div class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="sq" dir="ltr"><div class="mw-parser-output"> {| class="infobox vcard" style="width: 21em; font-size: 95%;" | colspan="2" style="text-align:center; font-size:larger; background-color:lightsteelblue; color:#000000;" |'''Mario Muho (Big Boss Beatz)''' |- | |- | colspan="2" style="text-a...) Etiketa: Përpunim pamor
  • 16 shtator 2021 12:52 Mario Muho (Big Boss Beatz) diskuto kontributecreated faqe Mario Muho (Big Boss Beatz) (Faqe e re: = Mario Muho (Big Boss Beatz) = <div id="bodyContent" class="vector-body"><div id="siteSub" class="noprint">Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë</div><div class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="sq" dir="ltr"><div class="mw-parser-output"> {| class="infobox vcard" style="width: 21em; font-size: 95%;" | colspan="2" style="text-align:center; font-size:larger; background-color:lightsteelblue; color:#000000;" |'''Mario Muho (Big Boss Beatz)''' |- | |- | colspan="2" style="text-a...) Etiketa: Përpunim pamor
  • 15 shtator 2021 21:21 Mario Muho (Big Boss Beatz) diskuto kontributecreated faqe Përdoruesi:Mario Muho (Big Boss Beatz) (Faqe e re: <div class="mw-indicators"> </div> <h1 id="firstHeading" class="firstHeading" >Mario Muho (Big Boss Beatz)</h1> <div id="bodyContent" class="vector-body"> <div id="siteSub" class="noprint">Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë</div> <div id="contentSub"></div> <div id="contentSub2"></div> <div id="jump-to-nav"></div> <div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="sq" dir="ltr"><div class="mw-parser-output"><table class="infobox vcard" st...) Etiketa: Përpunim pamor: I kaluar në të
  • 15 shtator 2021 18:04 Llogaria e përdoruesit Mario Muho (Big Boss Beatz) diskuto kontribute u krijua.