Të gjithë regjistrat

Jump to navigation Jump to search

Kjo faqe tregon një pamje të përmbledhur të regjistrave të ngarkimeve, grisjeve, mbrojtjeve, bllokimeve, dhe të veprimeve administrative. Mundeni të kufizoni informactionin sipas tipit të regjistrit, emrit të përdoruesit, si dhe faqes në çështje.

Regjistrat
  • 22 maj 2013 08:35 Roboti Tung Diskuto kontribute është promovuar automatikisht nga robot dhe Redaktor në robot, Redaktor dhe autochecked user