Subvencionet

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Shko te: navigacion, kërko

Subvencionet përfshijnë transferat për ndërmarrjet publike apo subjektet e tjerë te ardhurat e te cilëve nuk mbulojnë shpenzimet dhe për ketë diference sigurojnë mbështetjen financiare nga qeveria.

Subvencionet paraqesin preminë ose te hyrat te cilat në çdo mënyre i jep vendit apo shtetit prodhimin e një produkti te caktuar me te cilën mundësojnë eksportimin me te mire te produktit te mire. Për here te pare janë bere bisedimet në Tokio ku kane dhëne rezultatet në një marrëveshje te veçant në lidhje me subvencionet. Në marrëveshjen e Tokios është bere përpjekje që te konstatohen kufizimet me subvencionet eksportuese, në mënyre që në radhë te pare te formulohen kriteret te përcaktimit se a janë në rastin konkret palët kontraktuese te cenuara në program te subvencioneve eksportuese dhe a janë përcaktuar mjetet te cilat janë në dispozicion shteteve te cilat kane përjetuar cenimin me programin e subvencioneve eksportuese te shtetit tjetër. Me gjithë atë marrëveshjen e Tokios e kane aprovuar pak shtete. Për subvencionet përsëri është diskutuar gjate rundit te bisedimeve në Uruguai. Në ralitet çështje kryesore e rundit te Uruguait ka qene çështjet e subvencioneve.

Rezultati i rundit te bisedimeve te Uruguait ka qene dy marrëveshje themelore me rregulla te cilat janë dukshëm me te qarta. Rundi i bisedimeve i përcakton elementet vijuese te cilat duhet te ekzistojnë në lidhje me nocionin e subvencioneve :

  • 1) Subvencionet paraqiten në trajte te kontributit te caktuar financiar,
  • 2) Prodhuesi i produkteve me te vërtet ka pranuar dobi te caktuar. Në këto rregulla zgjerohet kuptimi i subvencioneve.

Subvencioni nuk i kyç vetëm subvencionet direkte por edhe cilin do qoft formë te te ardhurave dhe te hyrave te cilat rezultojnë në mënyre direkte ose indirekte te pakësimit te importit.