Të drejtat e pakicave

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Të drejtat e pakicave janë të drejtat individuale të njëjta që zbatohen për anëtarët e minoriteteve racore, etnike, klasore, fetare, gjuhësore ose gjinore dhe seksuale; dhe gjithashtu të drejtat kolektive që u akordohen grupeve minoritare. Të drejtat e pakicave mund të aplikohen thjesht për të drejtat individuale të cilitdo që nuk është pjesë e një vendimi të shumicës.

Lëvizjet për të drejtat civile shpesh kërkojnë të sigurojnë që të drejtat individuale të mos mohohen në bazë të anëtarësimit në një grup minoritar, siç janë të drejtat globale të grave dhe lëvizjet globale të të drejtave LGBT, ose lëvizjet e ndryshme racore për të drejtat e pakicave në mbarë botën (siç janë të drejtat civile Lëvizja në Shtetet e Bashkuara).

Historia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Çështja e të drejtave të pakicave u ngrit fillimisht në 1814, në Kongresin e Vjenës, i cili diskutoi për fatin e hebrenjve gjermanë dhe veçanërisht të polakëve që u ndanë përsëri. Kongresi shprehu shpresë se Prusia, Rusia dhe Austria do të jepnin tolerancë dhe mbrojtje ndaj pakicave të tyre, të cilat në fund të fundit ata shpërfillën, duke u angazhuar në diskriminim të organizuar.

Kongresi i Parisit 1856 i kushtoi vëmendje të veçantë statusit të hebrenjve dhe të krishterëve në Perandorinë Osmane. Në Britani, William Gladstone i bëri masakrat e bullgarëve nga Perandoria Osmane një çështje e rëndësishme e fushatës dhe kërkoi vëmendje ndërkombëtare. Kongresi i Berlinit në vitin 1878 merrej me statusin e hebrenjve në Rumani, veçanërisht, si dhe Serbinë dhe Bullgarinë.

Në tërësi, kongreset e shekullit të 19-të dështuan të imponojnë reforma të rëndësishme. Rusia ishte veçanërisht aktive në mbrojtjen e të krishterëve ortodoksë dhe të popujve sllavë nën kontrollin e Perandorisë Osmane. Përndjekja apo diskriminimi ndaj pakicave specifike gjithnjë e më shumë ishte subjekt i vëmendjes së medias dhe hebrenjtë filluan të organizohen për të protestuar ndaj masakrave në Rusi. Megjithatë, kishte pak zemërim ndërkombëtar lidhur me trajtimin e pakicave të tjera, të tilla si njerëzit e zinj në Shtetet e Bashkuara të jugut.

Të drejtat e para të pakicave u shpallën dhe miratuan nga Parlamenti revolucionar i Hungarisë në korrik 1849.[1] Të drejtat e pakicave u kodifikuan në ligjin austriak më 1867. [2]

Të drejtat e pakicave në Konferencën e Paqes në Paris të vitit 1919[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Në Konferencën e Paqes të Versajës, Këshilli i Lartë themeloi 'Komitetin për Shtetet e Reja dhe për Mbrojtjen e Minoriteteve'. Të gjitha shtetet e reja pasuese ishin të detyruara të nënshkruajnë traktatet e të drejtave të pakicave si parakusht për njohjen diplomatike. U ra dakord që edhe pse shtetet e reja ishin njohur, ato nuk ishin 'krijuar' para nënshkrimit të traktateve përfundimtare të paqes. Çështja e të drejtave të gjermanëve dhe polakëve ishte një pikë e mosmarrëveshjes pasi të drejtat polake në Gjermani mbetën të pambrojtura, ndryshe nga pakica gjermane në Poloni. Ashtu si parimet e tjera të miratuara nga Lidhja, Traktatet e Minoriteteve ishin pjesë e qasjes idealiste të Wilsonit në marrëdhëniet ndërkombëtare; si vetë Lidhja, Traktatet e Pakicave u injoruan gjithnjë e më shumë nga qeveritë përkatëse, me gjithë sistemin që u shemb kryesisht në fund të viteve 1930. Përkundër dështimit politik, ata qëndruan bazën e të drejtës ndërkombëtare. Pas Luftës së Dytë Botërore, parimet ligjore u përfshinë në Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe në një mori të traktateve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.

Ligj nderkombetar[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Të drejtat e pakicave, që zbatohen për pakicat etnike, fetare ose gjuhësore dhe popujt indigjenë, janë pjesë përbërëse e ligjit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut. Ashtu si të drejtat e fëmijëve, të drejtat e grave dhe të drejtat e refugjatëve, të drejtat e pakicave janë një kuadër ligjor i dizajnuar për të siguruar që një grup specifik i cili është në një pozitë të prekshme, të pafavorshme ose të margjinalizuar në shoqëri, është në gjendje të arrijë barazinë dhe të mbrohet nga persekutimi. Traktati i parë ndërkombëtar i pasluftës për të mbrojtur minoritetet, i projektuar për t'i mbrojtur ata nga kërcënimi më i madh për ekzistencën e tyre, ishte Konventa për Parandalimin dhe Ndëshkimin e Krimit të Gjenocidit.

Standardet pasuese të të drejtave të njeriut që kodifikojnë të drejtat e minoriteteve përfshijnë Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike (Neni 27), Deklaratën e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Personave që i përkasin pakicave kombëtare ose etnike, religjioze dhe gjuhësore, dy traktate të Këshillit të Evropës Konventa për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare dhe Karta Evropiane për Gjuhët Rajonale ose Minoritare) dhe Organizata për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë (OSBE) Dokumentin e Kopenhagenit të vitit 1990.

Të drejtat e pakicave mbulojnë mbrojtjen e ekzistencës, mbrojtjen nga diskriminimi dhe persekutimi, mbrojtja dhe promovimi i identitetit dhe pjesëmarrja në jetën politike. Për të drejtat e njerëzve LGBT, Parimet e Yogyakarta janë miratuar nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut. Për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara, Konventa për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara është miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara.

Për të mbrojtur të drejtat e minoriteteve, shumë vende kanë ligje dhe / ose komisione specifike ose institucione të ombudspersonit (p.sh. Komisionari Parlamentar Hungarez për të Drejtat e Pakicave Kombëtare dhe Etnike)[3]

Ndërsa në fillim, Kombet e Bashkuara trajtuan popujt indigjenë si një nënkategori të pakicave, ekziston një organ zgjerues i së drejtës ndërkombëtare që u është dedikuar posaçërisht atyre, në veçanti Konventës 169 të Organizatës Ndërkombëtare të Punës dhe Deklaratës së OKB-së për të Drejtat e Popujve Indigjenë ( miratuar më 14 shtator 2007).

Në vitin 2008, në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së u prezantua një deklaratë për të drejtat LGBT, dhe në vitin 2011 u miratua një rezolutë për të drejtat e LGBT-së në Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut (shih të drejtat e LGBT në Kombet e Bashkuara).

Ekzistojnë shumë organe politike të cilat gjithashtu paraqesin të drejtat e grupeve minoritare, të cilat mund të shihen në kuotat afirmative të veprimit ose në përfaqësimin e garantuar të minoriteteve në një shtet konçesionar.

Pakicat kombëtare në ligjin e KE / BE[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Roli i drejtpërdrejtë i Bashkimit Evropian (dhe gjithashtu ligji i BE / KE) në fushën e mbrojtjes së pakicave kombëtare është ende shumë i kufizuar (po ashtu, mbrojtja e përgjithshme e të drejtave të njeriut). BE-ja është mbështetur në të drejtën e përgjithshme ndërkombëtare dhe në një sistem rajonal evropian të së drejtës ndërkombëtare (bazuar në Këshillin e Evropës, Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë etj.) Dhe në rast nevoje ka pranuar normat e tyre. Por "de-ekonomizimi i integrimit evropian", i cili filloi në vitet 1990, po ndryshon këtë situatë. Rëndësia politike e mbrojtjes së pakicave kombëtare është shumë e lartë.

Tani (2009), ndonëse mbrojtja e pakicave kombëtare nuk është bërë një parim i pranuar ligjërisht i detyrueshëm në përgjithësi i BE-së, në disa akte ligjore përmenden çështjet e pakicave kombëtare. Në marrëdhëniet e jashtme, mbrojtja e pakicave kombëtare u bë një nga kriteret kryesore për bashkëpunimin me BE-në ose anëtarësimin.[4]

Biblografia[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 • Barzilai, G. 2003. Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities. Ann Arbor: University of Michigan Press.
 • Fink, Carole. 2006. Defending the Rights of Others: The Great Powers, the Jews, and International Minority Protection, 1878-1938 excerpt and text search
 • Henrard, K. 2000. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2000. Human Rights, Minority Rights, and the Right to Self-Determination
 • Jackson Preece, J. 2005. Minority Rights: Between Diversity and Community Cambridge: Polity Press
 • Malloy, T.H. 2005. National Minority Rights in Europe Oxford and New York: Oxford University Press.
 • Pentassuglia, G. 2002. Minorities in international law: an introductory study in Strasbourg: Council of Europe Publications
 • Šmihula, D. 2008. "National Minorities in the Law of the EC / EU", Romanian Journal of European Affairs, Vol. 8 no. 3, pp. 2008, pp. 51-81. online
 • Thornberry, P. 1991. International Law and the Rights of Minorities. Oxford: Clarendon Press
 • Weller, M. (ed.) 2006. The Rights of Minorities in Europe: A Commentary on the European Framework Convention for the Protection of National Minorities. Oxford and New York: Oxford University Press.
 • Weller, M., Denika Blacklock and Katherine Nobbs (eds.) 2008. The Protection of Minorities in the Wider Europe Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ Laszlo Pjetri, Martyn C. Rady, Peter A. Sherwood: Lajos Kossuth sas fjala ...: letrat e dorëzuara me rastin e dyvjetorit të lindjes së Kossuthit (faqe 101)
 2. ^ Staatsgrundgesetz vom 21. Dezember 1867 (R.G.Bl. 142/1867), über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger für die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder Arkivuar 7 gusht 2011 tek Wayback Machine — shiko artikullin 19 (në gjermanisht)
 3. ^ "Homepage of the Parliamentary Commissioner". Arkivuar nga origjinali më 23 shkurt 2007. Marrë më 13 nëntor 2017. {{cite web}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
 4. ^ Daniel Šmihula (2008). Minoritetet Kombëtare në Ligjin e KE / BE në Gazetën Rumune të Çështjeve Evropiane, Vol. 8 nr. 3, shtator 2008, f. 51-181.