Teorema e Tevenenit

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Ndihmoni që kjo pjesë dhe pjesa Përdoruesi diskutim:Gentquna të bashkohen në një artikull të vetëm. {{{2}}}


Teorema e Tevenenit, thotë se pjesa aktive e qarkut ndërmjet dy pikave A dhe B, kundrejtë degës së vështruar A-B, sillet si një gjeneratorë force elektrolëvizore ET=UAB dhe rezistencë të brenshme RT.

Kjo teoremë bazohet në marrjen në shqyrtim të vetëm një dege mes dy pikave A dhe B të qarkut të përbërë, degë në të cilën ekziston rryma elektrike I, kurse në mes të pikave A dhe B tensioni UAB.

Pjesa aktive


Këtë degë e shkëpusim nga qarku, duke e lidhur në një qark tjetër, i cili përbëhet nga forca elektrolëvizore UAB dhe rezistencës RT.  Në këtë rast e gjejmë rrymën e degës së shkëputur I:

Për të gjetur vlerën e tensionit ET, duhet që në qarkun e mbetur të gjejmë tensionit UAB , kurse rezistenca RT është e barabartë me rezistencën ekuivalente të pjesës së qarkut ndërmjet pikave A dhe B, e cila llogaritet ashtu që degët me gjenerator rrymor hapen, kurse gjeneratorët e forcës elektrolëvizore lidhen shkurt me kusht që rezistencat e tyre të brenshme të merren në konsiderim si pjesë të rezistencave të degëve përkatëse.

Por në qoftë se dega e shqyrtuar përmban ndonjë gjenerator atëherë vlera e rrymës do të jetë: 

ku ET dhe RT gjenden njësoj.

Shndërrimi në një ekuivalent të Nortonit[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Qarku ekuivalet i Nortonit është i lidhur me ekuvalentimin e e Tevenenit:

Kufizimet praktike[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  • Shumë qarqe janë lineare deri në një shkallë e caktuar e vlerës, kështu ekuivalenti i Tevenenit është i vlefshëm vetëm te kjo shkallë linearie.
  • Ekuivalenti i Tevenenit ka një I-V karakteristike vetëm nga pika e shikimit në ngarkesë.
  • Shpërndarja e fuqisë në ekuivalentimin e Tevenenit nuk është identikisht e nevojshme me shpërndarjen e fuqisë në një sistem real. Megjithatë, shpërndarja e fuqisë nga një rezistor i jashtëm në mes të dy terminaleve të jashtme është i njëjtë pa marrë parasysh se si zbatohet qarku i jashtëm.

Referime dhe shënime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Lexime të mëtejshme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

1. Bazat e elektroteknikës I, Dr. Nexhat Orana

2. https://courseëare.ee.calpoly.edu/~jzhang/EE112/lecture11.pdf[lidhje e vdekur]