Vendbanimi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Vendbanimi

Vendbanimi kosiderohet njësi e veçantë territoriale e organizuar me numër të ndryshëm të objekteve të banimit e objekteve të tjera dhe me emër të veçantë. Vendbanimi shërben për kryerjen e disa funksioneve themelore të jetës së njezve, banimin, jetën në bashkësi, funksionin e punës, furnizimit, arsimimit, argëtimit, pushimit, komunikimit etj.Vendbanimi paraqet Elemente te rendesishme ne fizionomin e peisazhit.

Vendbanimet mund të jenë fshatra, qytete dhe të përziera.

Fshatrat sipas numrit të popullsisë ndahen në:

-Fshatra të vogla: deri në (500) banorë

-Fshatra te mesme: (500- 1000) banorë

-Fshatra të mëdha: (1000-2000) banorë


Qytetet sipas numrit të popullsisë ndahen në:

-Qytete xhuxhe- nën (2000) banorë

-Qyteza- (2000-5000) banorë

-Qytete të vogla: (5.000- 20.000) banorë

-Qytete të mesme: (20.000-100.000) banorë

-Qytete të mëdha: mbi (100.000) banorë

-Qytete milionëshe: mbi 1 milion banorë.