Vladimir Gusmari

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Vladimir Gusmari është një mjek i shquar shqiptar.

Jeta[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Ai është mjek i dipllomuar ne Universitetin e Tiranes, Fakulteti i Mjekesise, ne vitin 1972 me kualifikim pas-universitar ne mikrobiologji, imunologji dhe shëndet publik. Po ashtu ai ka kualifikime dhe punësime ndërkombëtare si ekspert per konsulencë mjekësore për edukimin universitar, specialistik dhe atë te vazhdueshëm profesional. Ai është po ashtu ekspert cilësie për shërbimet mjekësore.[nevojitet citimi].

Pasi mbaroi fakultetin e mjekësisë ne vitin 1972 filloji punën ne Institutin e Shëndetit Publik ku u specializua si mikrobiolog e me tej ne vitin 1981 u diplomua si imunolog ( ne Institutin Pasteur Paris).

Vladimir Gusmari ka qene shef i laboratorit te serumeve anti-toksike dhe drejtues i laboratorit te imunologjisë dhe imunokimisë. Për shume vite ai drejtoji Këshillin Shkencor te Institutit te Shëndetit Publik ( i njohur me pare si Instituti Kërkimor i Higjienës, Epidemiologjisë dhe Prodhimeve Imunobiologjike) këtij Instituti nga viti 1981 e deri 1992. Ndërkaq, qe nga viti 1981 e deri 1997 ai ka qene edhe pedagog i jashtëm ne Fakultetin e Mjekësisë ne Tirane për lenden e mikrobiologjisë dhe imunologjisë.

Ne vitin 1992[1 korrik] fillon pune si Zyrtari Ndërlidhës i Organizatës Botërore te Shëndetësisë ne Tirane, post qe e mbajti deri ne Mars te vitit 1997, moment ne te cilin shkon ne Kopenhagen për te punuar si Këshilltar Rajonal i Organizatës Botërore te Shëndetësie ku punon deri ne 29 nëntor te vitit 2002.

Ne 14 Shkurt te vitit 2003 punon si konsulent ndërkombëtar për reformat ne edukimin mjekësor universitar dhe pas-universitar për Kompaninë Shëndetësore HLSP për një projekt te Agjencisë Evropiane për Rindërtim, ne Kosove. Ndërkaq ne shtator te vitit 2004 e deri Mars 2006 punon serish ne Kosove si Ekspert i Cilësisë ne një projekt po te Bashkimit Evropian . Gjate punës ne Kosove, ai ka ndihmuar ne futjen e plan programeve bashkëkohore ne fushën e mjekësisë; kryesisht për programet e studenteve por edhe programet specialistike për mjekun e familjes, pediatrisë, obstetrikë-gjinekologjisë, mjekësisë interne dhe radiologjisë.

Ne 1 tetor 2006 kthehet përsëri ne Shqipëri dhe fillon pune si Përgjegjës i departamentit te Cilesise dhe Akreditimit ne Qendrën Kombëtare te Cilësisë, Sigurisë dhe Akreditimit te Institucioneve Shëndetësore ne Tirane. Ai është koordinator dhe autor ne përpilimin e standardeve për kujdesin shëndetësor parësor,standardeve për shërbimet stomatologjike, laboratorike dhe farmaceutike. Po ashtu ai është bashkautor i 15 udhërrëfyesve dhe protokolleve klinike për sëmundje, kondicione apo nozologjitë klinike qe ndeshen me se shpeshti ne sherbimet mjekësore si kardiologji, kirurgji, etj.

Ka qene iniciator për futjen e metodave te rreja imunologjike dhe imunokimike ne Shqipëri për diagnozën e sëmundjeve infektive, bakteriale, virale dhe parazitare. Ai njihet si studiuesi i pare i vlerësimit dhe percaktimit sero-epidemiologjik te % se përhapjes se toksoplazmozes ne gratë shtatzëna ne Shqipëri. Gjate punës me OBSH-ne ai ka përpiluar një sere raportesh dhe analizash te gjendjes shëndetësore dhe shërbimeve shëndetësore ne Shqipëri. Ai ka ndihmuar edhe ne përgatitjen e strategjisë dhe reformës shëndetësore te vendit se bashku me konsulentët e tjerë te OBSH-se.Po ashtu gjate viti 2011 ka qene edhe konsulent i jashtem i grupit te punes se OBSH-se, Rajoni Evrope, ne pergatitjen e strategjise se OBSH-se per vendet e Europes.

Në vitin 2008 është bashkautor ne një studim te botuar ne sitin e Komisionit Evropian, për situatën e shërbim shëndetësor afat shkurtër dhe afat gjate ne Shqipëri e cila është pjese e punës se Institutit për Studime Bashkëkohore.