Wikipedia:Etiketa për status të figurës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Figurat në Wikipedia duhet ta kenë etiketën që të ndihmojnë përshtatjen me ligjin mbi të drejtat e autorit. Pasi që serverët gjenden në Shtetet e Bashkuara, ligjet e tyre duhet të konsiderohen.

Momentalisht, në Wikipedia-n shqipe në dispozicion janë vetëm këto etiketa: