Wikipedia:Firmosja e diskutimit

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Firmosja e diskutimit në Wikipedia është emri apo termi i paraqitur si lidhje pasë një pjese të diskutimi. Për të firmosur një tekst të shkruar në këto fleta përdoret shenja e firmosjes e cila është e prezentuar në Wikipedia:Orendi i Fushës redaktueseWikipedia:Fusha redaktuese, gjatë redaktimit (aty ku janë edhe simbolet B I Ab Globi A Foto Rrënja e n-së W Nënshkrimi -)

Është e vetëkuptueshme që tekste që ju drejtohen ndokujt duhet ditur se nga cili anëtarë është përndryeshe personi të cilit i janë drejtuar ato nuk e ndien veten të obliguar të përgjegjet (Në të vërtet ai mund ta shikojë në historin e fletës por kjo kërkonë kohë). Për këtë ju lutemi nënshkruani tekste e tilla.


Wikipedia:Vini Re! Nënshkrimi i përmbajtjes së artikujve nuk është i lejuar.