Wikipedia:Kopjimi i tekstit nga burimet e tjera

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Në pothuajse të gjitha rastet, ju nuk mund të kopjoni tekstin nga burime të tjera në Wikipedia. Veprimi i tillë është një shkelje e të drejtave të autorit dhe mund të përbëjë plagjiaturë. Gjithmonë shkruaje artikullin me fjalët tuaja dhe cito burimet e artikullit. Artikujt që shkelin të drejtat e autorit shpesh fshihen/grisen shpejt.

A mund të kopjoj tekstin në Wikipedia që kam marrë nga diku tjetër?[Redakto nëpërmjet kodit]

i rregull i përgjithshëm, mos kopjoni tekst nga burime të tjera. Duke bërë kështu, zakonisht përbën një shkelje të drejtës së autorit edhe plagjiaturë (disa përjashtime janë diskutuar më poshtë). Ky rregull i përgjithshëm përfshin kopjimin e materialeve nga faqet e internetit të bamirëse ose jo-fitimprurëse, arsimore, publikimet shkencore dhe informative, dhe të gjitha burimet vërejtjen për mbrojtjen autoriale. Nëse një punë nuk ka një njoftim për të drejtën e autorit, supozohet që ajo të jetë nën mbrojtjen e të drejtës së autorit.[1]

Por me siguri unë mund të kopje nga kjo?[Redakto nëpërmjet kodit]

Është e pranueshme kopjimi i tekstit nga burimet nën domenin publik ose ato që janë të licencuara në mënyrë eksplicite sipas një skeme të licencimit të pajtueshme. Megjithatë, kopjimi i përmbajtje nga të gjitha burimet e tjera nënkupton atë që është shpjeguar më lart.

Nëse unë e zotëroj burimin, apo një punë të pronarit të burimit, mund ta kopjoj atë në Wikipedia?[Redakto nëpërmjet kodit]

Në përgjithësi jo, përveç nëse burimi është tashmë nën një licencë në përputhje me Wikipedia (si CC-BY-SA), ose ju e dhuroni burimin nën një licencë të lirë.

  1. ^ Most websites (and other sources) are automatically protected by copyright under rules such as the Berne Convention, even if the author did not apply for copyright or place a copyright notice in their work.