Wikipedia:WikiProject Check Wikipedia/Përkthimi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
#########################
# metadata
#########################
 project=sqwiki END
 category_001=[[Category:Wikipedia maintenance|Check]]
[[Category:Wikipedia cleanup|*]]
[[Category:Wikipedia WikiProjects|Check]]
[[Category:Articles with invalid ISBNs|*]] END #for example: [[Category:Wikipedia]] 

#########################
# start text
#########################

 start_text_sqwiki={{backlog}}{{shortcut|WP:CHECKWIKI|WP:WPCHECK}}
<div style="float:left">[[File:Yes check.svg|left|55px|Check Wikipedia]]</div>
WikiProject '''Check Wikipedia''' aims to help to clean up the syntax of Wikipedia and to find some other errors. Dumps and new articles are run through a series of checks to produce lists for each check (numbered as per the [[#Summary|table]] below). The lists on this page are refreshed on a daily basis.

The script may contain bugs and it is possible that not every error on this page is an actual error.

 END
#########################
# description
#########################

 description_text_sqwiki=

 END


##############################
# PRIORITIES
##############################


# Conventions for English Checkwiki"
# High priority: error corrupts or distorts the content posted in Article
# Medium priority: improving the encyclopedic content or readability of the article
# Low priority: improving maintenance or MOS fixes (metadata, HTML ...)
#
# -2 Error removed
# -1 Uses default. On other wikis, sqwiki settings are the default 
# 0 Error deactivated 
# 1 Top priority
# 2 Middle priority
# 3 Lowest priority

 top_priority_script=Top priority END
 top_priority_sqwiki= END
 middle_priority_script=Middle priority END
 middle_priority_sqwiki= END
 lowest_priority_script=Lowest priority END
 lowest_priority_sqwiki= END


##############################
# ERROR DESCRIPTIONS
##############################

Errors 001 to 010[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
 error_001_prio_sqwiki=3 END
 error_001_head_sqwiki=Stampa përmban fjalën "template" : END
 error_001_desc_sqwiki=Artikulli përmban një stampë së bashku me fjalën "template". Shembull: {{Template:reflist}}.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
</ul> END

######

 error_002_prio_sqwiki=1 END
 error_002_head_sqwiki=Etiketa me sintaksë të pasakta END
 error_002_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_002_whitelist END
 error_002_desc_sqwiki=Artikulli përmban një ose më shumë etiketa &lt;br&gt;, &lt;center&gt; or &lt;small&gt; me gabime sintakse kodi. Për shembull:
<ul>
<li>&lt;/br&gt; (vija e pjerrët gjendet përpara e jo në fund)</li>
<li>&lt;br&#92;&gt; (Vija e pjerrët në krahun e gabuar)</li>
<li>&lt;br.&gt;</li>
</ul>
Përdorni &lt;br&gt; (<a href="http://www.w3.org/TR/html5/text-level-semantics.html#the-br-element">HTML5</a>) ose &lt;br /&gt; (<a href="http://www.w3schools.com/tags/tag_br.asp">XHTML</a>) ose hiqeni etiketën. Në vend të atributit të vjetëruar "clear" përdorni stampën {{clear}}. Shikoni <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:HTML5#Other_obsolete_attributes">Wikipedia:HTML5#Other obsolete attributes</a>.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoEd">AutoEd</a></li>
</ul> END
 error_002_clear_all_sqwiki={{Clear}} END
 error_002_clear_left_sqwiki={{Clear|left}} END
 error_002_clear_right_sqwiki={{Clear|right}} END

#####

 error_003_prio_sqwiki=1 END
 error_003_head_sqwiki=Mungon lista e referimeve END
 error_003_desc_sqwiki=Artikulli përmban një ose më shumë etiketa &lt;ref&gt; por i mungon etiketa e listës së referiemeve ({{reflist}} ose &lt;references&nbsp;/&gt;). Për hollëi, shikoni:< a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Footnotes">Help:Footnotes</a>.<br>
<br>
Programi i njeh shumicën e ridrejtimeve për te {{reflist}} në <a href="https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:WhatLinksHere/Template:Reflist&hidelinks=1&hidetrans=1">Special:WhatLinksHere/Template:Reflist</a>.<br>
<br>
MediaWiki i përfshin këto artikuj në një<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Pages_with_incorrect_ref_formatting">Kategori:Pages with incorrect ref formatting</a> dhe shfaq një mesazh gabimi në faqe.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka një problem:<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END
 error_003_templates_sqwiki=
  reflist
  ref-list
  refs
  reference list
  listaref
  footnotes
  list of botanists by author abbreviation footer
  Airline codes page/bottom END

#####

 error_004_prio_sqwiki=2 END
 error_004_head_sqwiki=Element HTML-je &lt;a&gt; END
 error_004_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_004_whitelist END
 error_004_desc_sqwiki=Artikulli përmban elementin me stil HTML-je &lt;a&gt;. Duhet të përdoret <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/H:MARKUP#External_links">wiki markup</a>. END

#####

 error_005_prio_sqwiki=1 END
 error_005_head_sqwiki=Etiketa e komentit pa mbylljen e duhur END
 error_005_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_005_whitelist END
 error_005_desc_sqwiki=Komente, që fillojnë me "&lt;!--" kanë nevojë për "--&gt;". 
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka një problem:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li></ul> END

#####

 error_006_prio_sqwiki=3 END
 error_006_head_sqwiki=DEFAULTSORT me simbole të veçanta END
 error_006_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_006_whitelist END
 error_006_desc_sqwiki=Mos përdorni simbole të veçanta në DEFAULTSORT.
 shumicën e rasteve, <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/diacritic">diakritikët</a> duhet të hiqen, p.sh.:
<ul>
<li>à, ä, ã, æ, ă → a</li>
<li>ö → o, ü → u, ß → ss</li>
<li>te svwiki dhe fiwiki, ÅÄÖåäö lejohen</li>
<li>te cswiki, čďěňřšťžČĎŇŘŠŤŽ lejohen</li>
<li>te dawiki dhe nowiki, ÆØÅæøå lejohen</li>
</ul>
Shikoni <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:SORTKEY">Categorization#Sort keys</a> dhe <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:MCSTJR">Namesort</a>, për më shumë hollësi.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të zgjidhin shumicën e problemeve:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li></ul> END

#####

 error_007_prio_sqwiki=2 END
 error_007_head_sqwiki=Të gjithë nëntitujt filloi me tre "=" END
 error_007_desc_sqwiki=Checkwiki gjen rastet kur nëntitulli i parë nis sipas formatit "=== XY ===" (duke krijuar një nëntitull të nivelit &lt;h3&gt;). Nëntitulli i parë duhet të jetë sipas formatit "== XY ==" (një nëntitull i nivelit &lt;h2&gt;).<br>
<br>
Kjo shkakton probleme me organizimin e tekstit (shikoni [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:MOSHEAD#Section_headings">WP:MOSHEAD</a>]]), si dhe probleme me leximin e tij, sidomos me lexuesit në kompjuter (shikoni [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:ACCESSIBILITY#Headings">WP:ACCESSIBILITY</a>]] and <a href="http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html"> Web Content Accessibility Guidelines</a>).<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të zgjidhin shumicën e problemeve:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li></ul> END

######

 error_008_prio_sqwiki=2 END
 error_008_head_sqwiki=Nëntitulli i parë duhet të përfundojë me "=" END
 error_008_desc_sqwiki=Nëntitulli i parë duhet të përfundojë me "=".<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka një problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li></ul> END

#####

 error_009_prio_sqwiki=2 END
 error_009_head_sqwiki=Kategori të shumta në të njejtin rresht END
 error_009_desc_sqwiki=Ka më shumë se një kategori në një rresht të vetëm. Shkruaj vetëm një për rresht; është më e lehtë për t'u lexuar.
<br>
Veglat e mëposhtme mund të zgjidhin shumicën e problemeve:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li></ul> END

#####

 error_010_prio_sqwiki=2 END
 error_010_head_sqwiki=Kllapa katrore pa mbyllje të saktë END
 error_010_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_010_whitelist END
 error_010_desc_sqwiki=Numër i ndryshëm i kllapave [[ dhe ]]. Nëse është wiki markup, përdorni &lt;source&gt; ose &lt;code&gt;. <br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të zgjidhin shumicën e problemeve:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka një problem:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a> AWB ka një mundësi të quajtur "Highlight first unbalanced brackets if found" (te menuja Options) që e lëviz pjesën e faqes me numrin e pabarabartë të kllapave në pjesën më të ulët të kutisë redaktuese të AWB, për të thjeshtuar korrigjimin e tyre manualisht.</li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

Errors 011 to 020[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
 error_011_prio_sqwiki=0 END
 error_011_head_sqwiki=Entitet i panevojshëm HTML-je END
 error_011_desc_sqwiki=Programi zbuloi <code>&amp;auml;</code>, <code>&amp;ouml;</code>, <code>&amp;uuml;</code>, <code>&amp;szlig;</code> ose simbole të tjera të ngjashme. Ju lutemi të përdorni simbole <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Unicode">Unicode</a> (äüöÄÜÖßåÅ…). <br>
<br>
Lista e plotë: <span style="font-size:larger";>ä ö ü ß å … " − ‾ ¢ £ € § † ‘ ’ · • © ® ™ ¿ ¡ æ ç ñ â á à ↓ ↑ ↵ → ← ↔</span><br>
<br>Veglat e mëposhtme mund të zgjidhin shumicën e problemeve:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoEd">AutoEd</a></li>
</ul> END

#####

 error_012_prio_sqwiki=3 END
 error_012_head_sqwiki=Elementë HTML-je për listat END
 error_012_desc_sqwiki=Artikujt përmbajnë "&lt;ol&gt;", "&lt;ul&gt;" or "&lt;li&gt;". Në shumicën e rasteve mund të përdorim wiki markup më të thjeshtë në vend të këtyre etiketave HTML-je. END

#####

 error_013_prio_sqwiki=1 END
 error_013_head_sqwiki=Etiketa math pa mbylljen e duhur END
 error_013_desc_sqwiki=U gjet "&lt;math&gt;" por jo "&lt;/math&gt;".<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka një problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_014_prio_sqwiki=1 END
 error_014_head_sqwiki=etiketa source pa mbylljen e duhur END
 error_014_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_014_whitelist END
 error_014_desc_sqwiki=U gjet "&lt;source ...&gt;" por jo "&lt;/source&gt;".<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka një problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_015_prio_sqwiki=1 END
 error_015_head_sqwiki=Etiketa code pa mbylljen e duhur e duhur END
 error_015_desc_sqwiki=U gjet "&lt;code&gt;" por jo "&lt;/code&gt;".<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka një problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_016_prio_sqwiki=2 END
 error_016_head_sqwiki=Simbole kontrolli Unicode END
 error_016_desc_sqwiki=Programi zbuloi 1 ose më shumë <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Unicode_control_characters">simbole Unicode kontrolli të padukshme</a>. Për shembull:<br>
 <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-width_space">Zero-width space</a> (U+200B), <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Left-to-right_mark">left-to-right mark</a> (U+200E), <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Newline#Unicode">line separator</a> (U+2028), <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Byte_order_mark">byte order mark</a> (U+FEFF) ose simbole nga <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Private_Use_Areas">private use areas</a>. Kjo mund të përbëjë problem brenda një artikulli.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a> (most errors)</li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoEd">AutoEd</a></li>
</ul> END

#####

 error_017_prio_sqwiki=2 END
 error_017_head_sqwiki=Kategorizim i dyfishtë END
 error_017_desc_sqwiki=Në këtë artikull gjendet e njejta kategori e vendosur më shumë se një herë. Kategoritë e njejta të vendosura më shumë se njëherë me çelësa të ndryshëm nuk do të kapen.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin nëse nuk ka ndryshim te çelësat e përdorur:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_018_prio_sqwiki=3 END
 error_018_head_sqwiki=Shkronja e parë e kategorisë është e vogël END
 error_018_desc_sqwiki=Shkronja e parë e kategorisë është e vogël. Kategoritë duhet të nisin me shkronjë të madhe. Nëse një përdorues do të skanojë një përmbledhje faqesh dhe i duhet të përdorë kategoritë do të jetë tepër i lumtur nëse të gjitha kategoritë nisin me shkronjë të madhe.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_019_prio_sqwiki=1 END
 error_019_head_sqwiki=Nëntitulli fillon me një "=" END
 error_019_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_019_whitelist END
 error_019_desc_sqwiki=Një nëntitull fillon sipas formatit "= XY =". Nëntitujt duhet të nisin sipas formatit "== XY ==".<br>Kjo shkakton probleme organizative (shikoni [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:MOSHEAD#Section_headings">WP:MOSHEAD</a>]]), si dhe probleme leximi, sidomos me lexuesit nga kompjuterët(shikoni [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:ACCESSIBILITY#Headings">WP:ACCESSIBILITY</a>]] dhe <a href="http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html"> Web Content Accessibility Guidelines</a>).<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_020_prio_sqwiki=3 END
 error_020_head_sqwiki=Simbol për vdekjet END
 error_020_desc_sqwiki=Artikulli ka <code>&amp;dagger;</code> në vend të †. Kjo shkakton probleme me leximin.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoEd">AutoEd</a></li>
</ul> END

Errors 021 to 030[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
 error_021_prio_sqwiki=3 END
 error_021_head_sqwiki="Category:" në vend të "Kategoria:" END
 error_021_desc_sqwiki=Në rregull nga ana kompjuterike por mirë të jetë në shqip për standardizim.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
</ul>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka një problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_022_prio_sqwiki=3 END
 error_022_head_sqwiki=Kategori me hapësirë END
 error_022_desc_sqwiki=Artikulli ka një kategori me hapësirë (për shembull: [[&nbsp;&nbsp;Kategoria:ABC]] or [[Kategoria&nbsp;:&nbsp;ABC]]). Nuk është problem për MediaWiki-n por vështirëson punën analizuese të programeve të tjera.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme und ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_023_prio_sqwiki=1 END
 error_023_head_sqwiki=Etiketa nowiki pa mbylljen e duhur END
 error_023_desc_sqwiki=U gjet "&lt;nowiki&gt;" por jo "&lt;/nowiki&gt;".<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojn nëse ka një problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_024_prio_sqwiki=1 END
 error_024_head_sqwiki=Etiketa pre pa mbylljen e duhur END
 error_024_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_024_whitelist END
 error_024_desc_sqwiki=U gjet "&lt;pre&gt;" por jo "&lt;/pre&gt;".<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka një problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_025_prio_sqwiki=2 END
 error_025_head_sqwiki=Hierarkia e nëntitujve END
 error_025_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_025_whitelist END
 error_025_desc_sqwiki=Një nëntitull i nivelit të parë (==), nuk duhet të ndiqet nga një nëntitull i nivelit të tretë (====) (Shikoni [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:MOSHEAD#Section_headings">WP:MOSHEAD</a>]]). Kjo shkakton probleme me leximin, sidomos me përdoruesit e kompjuterëve.(Shikoni [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:ACCESSIBILITY#Headings">WP:ACCESSIBILITY</a>]] dhe <a href="http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html"> Web Content Accessibility Guidelines</a>)
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka një problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_026_prio_sqwiki=3 END
 error_026_head_sqwiki=Element HTML-je &lt;b&gt; (shkrim i trashë) END
 error_026_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_026_whitelist END
 error_026_desc_sqwiki=Artikulli përmban elementin me stil HTML-je &lt;b&gt;. Në shumicën e rasteve duhet të përdoret wiki markup në vend të etiketave të HTML-së. Shikoni [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:Deviations">WP:Deviations</a>]]. <br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoEd">AutoEd</a> (most cases)</li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_027_prio_sqwiki=0 END
 error_027_head_sqwiki=Sintaksë Unicode END
 error_027_desc_sqwiki=Programi zbuloi sintaksë Unicode si <code>&amp;#0000;</code> (decimal) ose <code>&amp;#x0000;</code> (hexadecimal). Kjo përbën vështirësi për përdoruesit e zakonshëm. Ju lutemi të përdorni simbolet përkatëse <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Unicode">Unicode</a>.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin probleminyyy:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_028_prio_sqwiki=1 END
 error_028_head_sqwiki=Tabela pa mbylljen e duhur END
 error_028_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_028_whitelist END
 error_028_desc_sqwiki=Nuk u gjet mbyllja e tabelës. Përgjithësisht në këto raste duhet shtuar "|}" MediaWiki zakonisht e shfaq tabelën pavarësisht mbylljes së munguar por përmbajtja poshtë tabelës bashkohet me tabelën. <br>
<br>
Forma të ndryshme për hapjen dhe mbylljen: Nëse përdoret "{|" për të hapur një tabelë, etiketa mbyllëse duhet të jetë "|}". Ka raste kur mund të përdoret një stampë për të mbyllur një tabelë, për shembull {{fb end}}. Kjo gjithashtu është në rregull.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka një problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END
 error_028_templates_sqwiki=
  {{CBB Schedule End}}
  {{CBB yearly record end
  {{Election box end
  {{End box}}
  {{Fb cs footer
  {{Fb cl footer
  {{Fb disc footer
  {{Fb footer
  {{Fb kit footer
  {{Fb match footer
  {{Fb oi footer
  {{fb overall competition footer
  {{Fb r footer
  {{Fb rbr pos footer
  {{Fs end
  {{Ig footer
  {{Irish MEP table end}}
  {{Jctbtm
  {{LegendRJL
  {{PBA roster footer
  {{PHL sports results footer
  {{WNBA roster footer
  {{NBA roster footer END

#####

 error_029_prio_sqwiki=1 END
 error_029_head_sqwiki=Etiketa gallery pa mbylljen e duhur END
 error_029_desc_sqwiki=U gjet "&lt;gallery&gt;" por jo "&lt;/gallery&gt;".<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka një problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_030_prio_sqwiki=-2 END
 error_030_head_sqwiki=Fotografi pa përshkrimin alternativ END
 error_030_desc_sqwiki=Artikulli ka një fotografi pa një përshkrim. Në mënyrë që të ofrohet aksesueshmëri e mirë për të gjithë (përfshirë këtu njerëzit me probleme me shikimin) nevojitet një përshkrim për çdo fotografi. (Shikoni dhe <a href="http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-WCAG20-TECHS-20081211/H37.html">W3C Techniques for WCAG 2.0</a>)
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka një problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

Errors 031 to 040[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
 error_031_prio_sqwiki=3 END
 error_031_head_sqwiki=Element HTML-je për tabelat END
 error_031_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_031_whitelist END
 error_031_desc_sqwiki=Artikulli përmban etiketë "&lt;table&gt;", "&lt;td&gt;", "&lt;th&gt;" ose "&lt;tr&gt;". Në shumicën e rasteve mund të përdoret wiki markup në vend të këtyre etiketave të HTML-së. Ama, në varësi të përmbajtjes tabelat e HTML-së mund të jenë më të lehta për t'u lexuar. Për një krahasim lexoni< a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Table#Comparison_of_table_syntax">Comparison of table syntax</a>.<br>
<br>
AutoEd mund të zgjidhë disa nga këto probleme megjithëse përgjithësisht sintaksa e re e tabelës kërkon përpunim të mëtejshëm.
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka probleme:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END


#####

 error_032_prio_sqwiki=1 END
 error_032_head_sqwiki=Vijë e drejtë e dyfishtë në një lidhje END
 error_032_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_032_whitelist END
 error_032_desc_sqwiki=Artikulli përmban një lidhje sipas modelit [[text|text2|text3]] (shfaqet si <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/text">text2|text3</a>) ose [[text||text3]] (shfaqet si <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/text">|text3</a>)<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka probleme:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a> (fixes and warns some cases)</li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a> (fixes and warns some cases)</li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoEd">AutoEd</a> (warns some cases)</li>
</ul> END

#####

 error_033_prio_sqwiki=0 END
 error_033_head_sqwiki=Element HTML-je &lt;u&gt; (shkrim i nënvizuar) END
 error_033_desc_sqwiki=Artikulli përmban elementin me still HTML-je &lt;u&gt;. Në shumicën e rasteve mund të përdoret wiki markup në vend të këtyre etiketave të HTML-së. Shikoni <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/MOS:MARKUP">MOS:MARKUP</a> dhe <a href="http://www.w3.org/TR/html5/text-level-semantics.html#the-u-element">The u element in HTML5</a>. AWB nuk e rregullon këtë gjë.
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka probleme:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_034_prio_sqwiki=1 END
 error_034_head_sqwiki=Element programimi stampash END
 error_034_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_034_whitelist END
 error_034_desc_sqwiki=Artikulli përmban elemente të tipit "#if:", "#ifeq:", "#switch:", "#tag:", "{{NAMESPACE}}", "{{SITENAME}}", {PAGENAME}}", "{{FULLPAGENAME}}" ose "{{{1}}}".<br>
<br>
Kjo mund të jetë rrjedhojë e shkaqeve të ndryshme:
<ul>
<li>Stampave u vendoset kodi origjinal në artikull në vend të përdorimit si stampë. Në këtë rast ju lutemi t'i vendosni si stampa.</li>
<li>Krijime copy-paste të stampave ekzistuese të kutive informuese (infobox). Në këtë rast ju lutemi të përpiqeni të rregulloni të <i>gjitha</i> faqet e prekura (jo vetëm ato në listë) duke krijuar një stampë kutie informuese në hapësirën e duhur, siç duhet dhe më pas duke e përdorur atë si stampë.</li>
<li>Përpjekje për të ndryshuar tekstin te stampat - zakonisht te stampat e artikujve të cunguar. Në këtë rast ju lutemi t'i zëvendësoni me stampat më të përafërta edhe pse ato mund të mos jenë të gjeturat për atë punë. Arsyeja për këtë është se të paktën stampa të tilla ndihmojnë në kategorizim.</li>
<li>Ndonjëherë kjo shkaktohet kur dikush përpiqet të përdorë stampa me 3 kllapa gjarpërore në vend të 2, p.sh {{Reflist}}} në vend të {{Reflist}}</li>
</ul>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka probleme:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END


#####

 error_035_prio_sqwiki=-2 END
 error_035_head_sqwiki=Galeri fotografish pa përshkrim END
 error_035_desc_sqwiki=Artikulli përmban një galeri fotografish pa përshkrime të fotografive. END

#####

 error_036_prio_sqwiki=3 END
 error_036_head_sqwiki=Ridrejtim me sintaksë të gabuar END
 error_036_desc_sqwiki=Artikulli përmban diçka të ngjashme me modelin "#REDIRECT = [[Target page]]". Shenja e barazimit nuk duhet të jetë aty. Versioni korrekt është sipas modelit "#REDIRECT&nbsp;[[Target page]]". Këtu kapen gjithashtu probleme me sintaksën të tipit:<br>
<br>
 #REDIRECT<br>
 [[Somepage]]<br>
<br>
(shikoni kryeradhën). Megjithëse kjo sintaksë funksionon nuk rekomandohet.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka probleme dhe t'i zgjidhin ato:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a> (zgjidh dhe lajmëron për disa raste)</li>
</ul> END

#####

 error_037_prio_sqwiki=0 END
 error_037_head_sqwiki=DEFAULTSORT mungon për titujt me shkronja të veçanta END
 error_037_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_037_whitelist END
 error_037_desc_sqwiki=Titulli ka një shkronjë të veçantë por në artikull nuk gjendet {{DEFAULTSORT:}}.<br>
{{lifetime}} nuk njihet nga programi. Ridrejtimet gjithashtu do të listohen nëse përmbajnë kategori. Shikoni <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:SORTKEY">Categorization#Sort keys</a> dhe <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:MCSTJR">Namesort</a> për më shumë hollësi<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të zgjidhin shumicën e problemeve:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END
 error_037_first_characters_sqwiki=999 END

#####

 error_038_prio_sqwiki=3 END
 error_038_head_sqwiki=Element HTML-je &lt;i&gt; (shkrim i pjerrët) END
 error_038_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_038_whitelist END
 error_038_desc_sqwiki=Artikulli përmban elementin me stil HTML-je &lt;i&gt;. Në shumicën e rasteve duhet të përdoret wiki markup në vend të etiketave të HTML-së. Shikoni [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:Deviations">WP:Deviations</a>]]. Nuk është <i>e sigurt</i> që diçka e tillë të bëhet nga robotët sepse shpeshherë këto etiketa krijojnë rreshta të shumëfishtë që mund të sjellin probleme nëse ndryshohen në mënyrë jo të saktë.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka probleme dhe t'i zgjidhin ato:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a> (zgjidh dhe lajmëron për disa raste)</li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoEd">AutoEd</a> (lajmëron për disa raste)</li>
</ul> END

#####

 error_039_prio_sqwiki=3 END
 error_039_head_sqwiki=Element HTML-je &lt;p&gt; END
 error_039_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_039_whitelist END
 error_039_desc_sqwiki=Artikulli përmban elementin me stil HTML-je &lt;p&gt;. Në shumicën e rasteve duhet të përdoret wiki markup në vend të etiketave të HTML-së. Shikoni [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/MOS:MARKUP">MOS:MARKUP</a>]] dhe [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:Deviations">WP:Deviations</a>]] <br>
<br>
Për shkak të një problemi me Wikimedia-n etiketat &lt;p&gt duhet të përdoren te &lt;ref&gt; dhe stampa të ndryshme të llojeve {{efn}}. END

#####

 error_040_prio_sqwiki=3 END
 error_040_head_sqwiki=Element HTML-je &lt;font&gt; END
 error_040_desc_sqwiki=Artikulli përmban elementin me stil HTML-je &lt;font&gt;. Në shumicën e rasteve duhet të përdoret wiki markup në vend të etiketave të HTML-së. Etiketa &lt;font&gt; është <a href="http://www.w3schools.com/tags/tag_font.asp"> e vjetëruar në HTML5</a>, shikoni <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:HTML5#font">Wikipedia:HTML5#font</a> për zëvendësimet.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
</ul> END

Errors 041 to 050[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
 error_041_prio_sqwiki=0 END
 error_041_head_sqwiki=Element HTML-je &lt;big&gt; END
 error_041_desc_sqwiki=Artikulli përmban elementin me stil HTML-je &lt;big&gt;. Në shumicën e rasteve duhet të përdoret wiki markup në vend të etiketave të HTML-së. Etiketa &lt;big&gt; është <a href="http://www.w3schools.com/tags/tag_big.asp"> e vjetëruar në HTML5</a>, shikoni <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:HTML5#big">Wikipedia:HTML5#big</a> për zëvendësimet. END

#####

 error_042_prio_sqwiki=3 END
 error_042_head_sqwiki=Element HTML-je &lt;strike&gt; END
 error_042_desc_sqwiki=Artikulli përmban elementin me stil HTML-je &lt;strike&gt;. Kjo gjë është shpallur <a href="http://www.w3schools.com/tags/tag_strike.asp">e vjetëruar në HTML5</a> dhe në vend të saj duhet përdorur &lt;s&gt; ose &lt;del&gt;. Shikoni <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:HTML5#strike">Wikipedia:HTML5#strike</a> për hollësi.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_043_prio_sqwiki=1 END
 error_043_head_sqwiki=Stampë pa mbylljen e duhur END
 error_043_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_043_whitelist END
 error_043_desc_sqwiki=U gjet një stampë me hapjen "{{", por pa mbylljen "}}" korresponduese.<br>
;To do: Përgjithësisht, duhet shtuar një dyshe mbyllëse <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bracket#Braces">kllapash gjarpërore</a> ("}}") te ose pas pjesës së tekstit të shfaqur më poshtë. Ndonjëherë kllapat hapëse mund të hiqen.<br>
Duke qenë se problemet me stampat përgjithësisht shkaktojnë probleme tepër të dukshme kur kllapat hyrëse ose mbyllëse mungojnë, zakonisht stampat e dëmtuara këtu janë ato të përdorura për citimet, ku problemi është më pak i dukshëm.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka një problem:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a> (mund të zgjidhë disa nga problemet)</li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_044_prio_sqwiki=3 END
 error_044_head_sqwiki=Nëntitull me shkrim të trashë END
 error_044_desc_sqwiki=Nëntitulli ka shkrim të trashë sipas formatit "== '''XY''' ==". Duhet të jetë pa shkrim të trashë "== XY ==". Nëntitujt kanë shkrim të trashë vetvetiu.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoEd">AutoEd</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_045_prio_sqwiki=3 END
 error_045_head_sqwiki=Lidhje e dyfishtë END
 error_045_desc_sqwiki=Artikulli përmban lidhje të dyfishta ndërwiki për një gjuhë tjetër. Mund t'i hiqni të dyja nëse janë të pranishme në Wikidata. Shikoni <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Interlanguage_links">Help:Interlanguage links</a>.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a> (mund të zgjidhë disa nga problemet)</li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_046_prio_sqwiki=1 END
 error_046_head_sqwiki=Kllapa katrore pa hyrjen e duhur END
 error_046_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_046_whitelist END
 error_046_desc_sqwiki=Numri i kllapave [[ nuk korrespondong me kllapat ]]. Nëse problemi është te kodi përdorni &lt;source&gt; ose &lt;code&gt;.<br>
<br>
Përgjithësisht duhet hequr ose shtuar një kllapë nga pjesa e shfaqur poshtë.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a> (mund të zgjidhë disa raste por lajmëron për të gjitha rastet)</li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_047_prio_sqwiki=1 END
 error_047_head_sqwiki=Stampa pa hyrjen e duhur END
 error_047_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_047_whitelist END
 error_047_desc_sqwiki=U gjet një stampë me kllapat "}}" por mungojnë kllapat korresponduese "{{".<br>
<br>
;To do: Përgjithësisht një apo dy hapje <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bracket#Braces">kllapash gjarpërore</a> ("{") duhet të shtohen te pjesa e shfaqur ose para saj. Ndonjëherë kllapat gjarpërore mbyllëse ("}}") mund të hiqen. <br>
Duke qenë se problemet me stampat përgjithësisht shkaktojnë probleme tepër të dukshme kur kllapat hyrëse ose mbyllëse mungojnë, zakonisht stampat e dëmtuara këtu janë ato të përdorura për citimet, ku problemi është më pak i dukshëm.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka një problem::
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a> (mund të zgjidhë disa nga problemet)</li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_048_prio_sqwiki=3 END
 error_048_head_sqwiki=Nëntitull i lidhur END
 error_048_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_048_whitelist END
 error_048_desc_sqwiki=U gjet një lidhje te nëntitulli. Në kreun e një artikulli ndryshojeni nëntitullin sipas modelit [[Nëntitulli]] në ''Nëntitulli'''. (Shikoni gjithashtu <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia talk:WikiProject Check Wikipedia/Archive 1#Title in text">Title in text</a>.) Mos e bëni këtë ndryshim brenda figurave të hartave ama sepse sjell probleme. <br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta rregullojnë problemin:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoEd">AutoEd</a></li>
</ul> END

#####

 error_049_prio_sqwiki=1 END
 error_049_head_sqwiki=Nëntitull me elemente HTML-je END
 error_049_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_049_whitelist END
 error_049_desc_sqwiki=U gjet një nëntitull me elemente HTML-je, p.sh. &lt;h2&gt;Heading&lt;/h2&gt; në artikull. Ju lutemi të përdorni wiki markup sipas modelit == Nëntitulli ==. Shikoni [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:MOSHEAD">WP:MOSHEAD</a>]]. Nëse është kodi përdorni &lt;source&gt; ose &lt;code&gt;.<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoEd">AutoEd</a></li>
</ul> END

#####

 error_050_prio_sqwiki=0 END
 error_050_head_sqwiki=vijë lidhëse e mesme ose e madhe END
 error_050_desc_sqwiki=Artikulli ka një vijë lidhëse me elemente HTML-je. Në vend të <code>&amp;ndash;</code>, duhet përdorur simboli Unicode – dhe në vend të <code>&amp;mdash;</code> duhet përdorur —. AutoEd mund t'i bëjë këto zëvendësime. END

Errors 051 to 060[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
 error_051_prio_sqwiki=3 END
 error_051_head_sqwiki=Lidhje ndërwiki para nëntitullit të fundit END
 error_051_desc_sqwiki=Artikulli përmban një lidhje ndërwiki para nëntitullit të fundit. Lidhjet ndërwiki duhet të shkruhen në fund të artikullit ose të hiqen nëse ekzistojnë në Wikidata. Shikoni <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Interlanguage_links">Help:Interlanguage links</a>.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a> (warn)</li>
</ul> END

#####

 error_052_prio_sqwiki=3 END
 error_052_head_sqwiki=Kategoria para nëntitullit të fundit END
 error_052_desc_sqwiki=Artikulli përmban kategori para nëntitullit të fundit. Kategoritë duhen vendosur në fund të artikullit, para lidhjeve ndërwiki. Shikoni [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Category">WP:CATEGORY</a>]].<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a> (lajmëron)</li>
</ul> END

#####

 error_053_prio_sqwiki=3 END
 error_053_head_sqwiki=Lidhje ndërwiki para kategorisë së fundit END
 error_053_desc_sqwiki=Artikulli përmban një lidhje ndëriki para kategorisë së fundit. Lidhjet ndërwiki duhet të shkruhen në fund të artikullit, pas kategorive, ose të hiqen nëse ekzistojnë në Wikidata. Shikoni <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Help:Interlanguage_links">Help:Interlanguage links</a>.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a> (lajmëron)</li>
</ul> END

#####

 error_054_prio_sqwiki=3 END
 error_054_head_sqwiki=Ndërprerje në listë END
 error_054_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_054_whitelist END
 error_054_desc_sqwiki=Artikulli përmban një listë ku një nga rreshtat është i ndërprerë (&lt;br /&gt;) në fund të tij.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoEd">AutoEd</a></li>
</ul> END

#####

 error_055_prio_sqwiki=3 END
 error_055_head_sqwiki=Element HTML-je &lt;small&gt;&lt;small&gt; (Tekst dyfish i vogël) END
 error_055_desc_sqwiki=Artikulli përmban etiketa të dyfishta &lt;small&gt;&lt;small&gt; tags. Kjo sjell probleme me leximin e tekstit.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse ka probleme dhe t'i zgjidhin ato:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a> (warn only)</li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a> (warn only)</li>
</ul> END

#####

 error_056_prio_sqwiki=0 END
 error_056_head_sqwiki=Shigjeta si art ASCII END
 error_056_desc_sqwiki=Artikulli përmban shigjeta të shkruara në formën "&lt;--", "--&gt;", "&lt;==" ose "==&gt;". Shigjetat mund të shkruhen më mirë me Unicode si "←", "→", "⇐" ose "⇒". Shikoni <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Arrow (symbol)">Arrow (symbol)</a>. Nëse problemi është te kodi, përdorni &lt;source&gt; ose &lt;code&gt;. Ose mund të përdorni &lt;math&gt; për formula matematikore.
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse për problemin dhe ta zgjidhin atë:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a> (vetëm lajmëron)</li>
</ul> END


#####

 error_057_prio_sqwiki=3 END
 error_057_head_sqwiki=Nëntitulli përfundon me dy pika END
 error_057_desc_sqwiki=Artikulli përmban një nëntitull që përfundon sipas modelit "== Nëntitulli : ==". Dy pikat mund të fshihen.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoEd">AutoEd</a></li>
</ul> END

#####

 error_058_prio_sqwiki=2 END
 error_058_head_sqwiki=Nëntitull vetëm me shkronja të mëdha END
 error_058_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_058_whitelist END
 error_058_desc_sqwiki=Artikulli përmban nëntituj vetëm me shkronja të mëdha sipas modelit "== NËNTITULL I MADH ==" (Shikoni [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:MOSHEAD">WP:MOSHEAD</a>]]). Nëntitulli në fjalë duhet të ketë gjithashtu të paktën 10 simbole kështu që shkurtime normale si "== UNO ==" nuk do të përbëjnë problem.<br>
<br>
Etiketa e mirëmbajtjes pë këtë problem është {{capitalization}}. Raporti sjell disa raste pozitive false si titujt e veprave të ndryshme.
<br>
Veglat e mëposhtme mund të lajmërojnë nëse për problemin dhe ta zgjidhin atë:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_059_prio_sqwiki=3 END
 error_059_head_sqwiki=Vlera Stampa përfundon me ndërprerje END
 error_059_desc_sqwiki=Në fund të një vlere të një stampe ka një ndërprerje. (Për shembull: {{Stampa|name=Mr. King&lt;br/&gt;}}) Kjo ndërprerje duhet të jetë brenda stampës por jo te vlera për pasojë ndërprerje të tilla mund të fshihen. AutoEd mund t'i rregullojë këto probleme.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoEd">AutoEd</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END
 error_059_templates_sqwiki=
 Marriage
 Married
 Nihongo END

#####

 error_060_prio_sqwiki=1 END
 error_060_head_sqwiki=Parametër stampe me një problem END
 error_060_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_060_whitelist END
 error_060_desc_sqwiki=U gjetën simbole të pazakonshme si ([|]:*) në parametrat e një stampe që mund të sjelling probleme. Shembull: {{Stampa| parameter_1=100 | [[parameter]]_2=200 }}).<br> END

Errors 061 to 070[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
 error_061_prio_sqwiki=3 END
 error_061_head_sqwiki=Referim para shenjave të pikësimit END
 error_061_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_061_whitelist END
 error_061_desc_sqwiki=Programi zbuloi një shenjë pikësimi pas referimit. Për shembull: "&lt;/ref&gt;." - Pikësimi duhet të vijë para referimit. Shikoni [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:REFPUNC#Punctuation_and_footnotes">WP:REFPUNC</a>]].<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END
 error_061_templates_sqwiki=
  sfn
  sfnm
  sfnp
  rp END

#####

 error_062_prio_sqwiki=1 END
 error_062_head_sqwiki=URL pa http:// END
 error_062_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_062_whitelist END
 error_062_desc_sqwiki=U gjet një URL pa pjesën http://. Shembull: [en.wikipedia.org Wikipedia] END

#####

 error_063_prio_sqwiki=3 END
 error_063_head_sqwiki=Element HTML-je &lt;small&gt;&lt;small&gt; (Tekst i vogël) në etiketat "ref", "sub" ose "sup" END
 error_063_desc_sqwiki=Artikulli përmban etiketën &lt;small&gt; brenda etiketës &lt;ref&gt; &lt;sub&gt; ose &lt;sup&gt;. Brenda këtyre etiketave nuk duhet vendosur një etiketë për tekst të vogël pasi teksti i tyre është vetë i vogël dhe shtimi i një etikete të tillë e ul madhësinë e tekstit nën 85%, gjë që sjell probleme me leximin e tekstit.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
</ul> END

#####

 error_064_prio_sqwiki=3 END
 error_064_head_sqwiki=Lidhje e njejtë me tekstin e lidhur END
 error_064_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_064_whitelist END
 error_064_desc_sqwiki=Një lidhje me tekst të ndryshuar ka tekst identik para dhe pas ndryshimit. AWB dhe AutoEd mund t'i zgjidhin probleme të tilla zakonisht.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoEd">AutoEd</a></li>
</ul> END

#####

 error_065_prio_sqwiki=3 END
 error_065_head_sqwiki=Përshkrimi i imazhit përfundon me ndërprerje END
 error_065_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_065_whitelist END
 error_065_desc_sqwiki=Programi zbuloi etiketën &lt;br /&gt; në fund të përshkrimit të një imazhi në këtë artikull. Mund ta fshini këtë ndërprerje manuale.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoEd">AutoEd</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_066_prio_sqwiki=3 END
 error_066_head_sqwiki=Përshkrimi i imazhi përmban etiketën &lt;small&gt; END
 error_066_desc_sqwiki=Programi zbuloi etiketën &lt;small&gt; në përshkrimin e një imazhi. Përshkrimet e imazheve përmbajnë vetvetiu tekst të zvogëluar në shkallën 85%. Zvogëlimi i mëtejshëm shkakton probleme me shikimin. Etiketa mund të fshihet.<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_067_prio_sqwiki=0 END
 error_067_head_sqwiki=Referime pas shenjave të pikësimit (shih 61) END
 error_067_desc_sqwiki=Programi zbuloi një referim pas pikësimit. Për shembull: ".&lt;ref&gt;" - Pikësimi duhet të qendrojë para referimit. END

#####

 error_068_prio_sqwiki=0 END
 error_068_head_sqwiki=Lidhje në gjuhë tjetër END
 error_068_desc_sqwiki=Programi zbuloi një lidhje në një gjuhë tjetër, për shembull [[:is:Link]], në artikull. (jo një lidhje ndërwiki). Në shumë gjuhë kjo lloj lidhjeje e drejtpërdrejtë në artikuj me gjuhë të ndryshme nuk lejohet.<br>
<br>
Shihni gjithashtu: <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Village pump (policy)#Attribution/GDFL and translations (and sourcing)">Wikipedia:Village pump (policy)#Attribution/GDFL and translations (and sourcing)</a> END

#####

 error_069_prio_sqwiki=2 END
 error_069_head_sqwiki=ISBN me sintaksë të pasaktë END
 error_069_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_069_whitelist END
 error_069_desc_sqwiki=Programi zbuloi një problem me sintaksën e ISBN-së. Një ISBN normale duhet të duket kështu: ISBN 3-8001-6191-5, kështu: ISBN 0-911266-16-X ose kështu: ISBN 978-0911266160. Simbolet e lejuara janë numrat, hapësirat, vija e vogël dhe shkronjat X,x. Pa hapësirë dhe vijë duhet të jenë vetëm 10 ose 13 simbole. Ju lutemi të mos shkruani "ISBN-10:" ose "ISBN-13:". (Shikoni [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:ISBN">WP:ISBN</a>]])<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoEd">AutoEd</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
</ul> END

#####

 error_070_prio_sqwiki=2 END
 error_070_head_sqwiki=ISBN me gjatësinë e gabuar END
 error_070_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_070_whitelist END
 error_070_desc_sqwiki=Programi kontrolloi ISBN-në dhe zbuloi se nuk përmban 10 ose 13 simbole. ISBN-të duhet të përmbajnë ekzaktësisht 10 ose 13 simbole. END

Errors 071 to 080[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
 error_071_prio_sqwiki=2 END
 error_071_head_sqwiki=ISBN me pozicion të gabuar të X END
 error_071_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_071_whitelist END
 error_071_desc_sqwiki=Programi kontrolloi <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN">ISBN-të</a> dhe zbuloi një ISBN ku simboli X nuk është në pozicionin e dhjetë. Simboli X lejohet të jetë vetëm në pozicionin e dhjetë dhe përfaqëson një <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Checksum">përfaqësues shume</a> të dhjetës. Shikoni gjithashtu [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Articles_with_invalid_ISBNs">Category:Articles with invalid ISBNs</a>]]. END

#####

 error_072_prio_sqwiki=2 END
 error_072_head_sqwiki=ISBN 10 shifrore me kontrollues shume të gabuar END
 error_072_desc_sqwiki=Programi kontrolloi ISBN-në dhe zbuloi një problem me kontrolluesin e shumës në ISBN-në 10 shifrore. Shikoni gjithashtu [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Articles_with_invalid_ISBNs">Category:Articles with invalid ISBNs</a>]]. END

#####

 error_073_prio_sqwiki=2 END
 error_073_head_sqwiki=ISBN 13 shifrore me kontrollues shume të gabuar END
 error_073_desc_sqwiki=Programi kontrolloi ISBN-në dhe zbuloi një problem me kontrolluesin e shumës në ISBN-në 13 shifrore. Shikoni gjithashtu [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Articles_with_invalid_ISBNs">Category:Articles with invalid ISBNs</a>]]. END

#####

 error_074_prio_sqwiki=1 END
 error_074_head_sqwiki=Lidhje pa vendmbërritje END
 error_074_desc_sqwiki=Programi zbuloi një lidhje pa vendmbërritje, për shembull [[|tekst]].<br>
<br>
Veglat e mëposhtme mund ta zgjidhin problemin
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoEd">AutoEd</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_075_prio_sqwiki=0 END
 error_075_head_sqwiki=Lista e anuar END
 error_075_desc_sqwiki=Artikulli ka një liste me një rresht të anuar (:* teksti). Një liste nuk i nevojitet animi ":". Përdorni më shumë "*" për ta anuar listën. END

#####

 error_076_prio_sqwiki=2 END
 error_076_head_sqwiki=Lidhje me hapësirë të koduar END
 error_076_desc_sqwiki=Programi zbuloi një lidhje me "%20" në vend të hapësirës, [[Lidhja%20Lidhja|teksti]]. Ju lutemi ta zëvendësoni %20 me një hapësirë. Kjo mund të shkaktohet dhe kur disa lidhje të jashtme vendosen mes kllapave të dyfishta si lidhje të brendshme. END

#####

 error_077_prio_sqwiki=0 END
 error_077_head_sqwiki=Përshkrimi i imazhit i pjesshëm&lt;small&gt; END
 error_077_desc_sqwiki=The script found in the description of an image the &lt;small&gt; tag. The description is already set to 94% in the stylesheet. This causes problems with people who have trouble reading small print. This tag can be deleted. END

#####

 error_078_prio_sqwiki=2 END
 error_078_head_sqwiki=Lista referencë e dyfishtë END
 error_078_desc_sqwiki=The script found in the article two &lt;references ...&gt;. In some cases, one can be deleted. In other cases, it may need to be changed to &lt;ref&gt;. END

#####

 error_079_prio_sqwiki=-2 END
 error_079_head_sqwiki=Lidhje të jashtme pa përshkrim END
 error_079_desc_sqwiki=The script found in the article an external link without description (for example: [http://www.wikipedia.org]). Please insert a description to this link like [http://www.wikipedia.org&nbsp;Wikipedia]. END

#####

 error_080_prio_sqwiki=1 END
 error_080_head_sqwiki=Lidhje të jashtme me një linjë thyerje END
 error_080_desc_sqwiki=The script found in the article an external link with a line break in the description. This can be due to a missing square bracket at the end of an external link, or a break in the title value in a citation parameter. This is a problem for the MediaWiki parser. Please delete the line break.<br>
<br>
Following tools can correct the problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a> (most, but not all cases)</li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

Errors 081 to 090[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
 error_081_prio_sqwiki=0 END
 error_081_head_sqwiki=Reference dyfish END
 error_081_desc_sqwiki=The script found two identical ref tags. Please use the format &lt;ref name="foo"&gt;Book ABC&lt;/ref&gt; for the first instance of the reference and the following times &lt;ref name="foo"&nbsp;/&gt;.<br>
<br>
Following tools can correct the problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_082_prio_sqwiki=0 END
 error_082_head_sqwiki=Lidhje për wikiprojekte të tjera END
 error_082_desc_sqwiki= END

#####

 error_083_prio_sqwiki=2 END
 error_083_head_sqwiki=Kreu fillojë me tre "=" dhe më pas me nivel të dy END
 error_083_desc_sqwiki=The first heading starts with "=== XY ===", but it should be "== XY ==" (See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:MOSHEAD">WP:MOSHEAD</a>]]). This also causes accessibility problems, especially with screen readers. (See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:ACCESSIBILITY#Headings">WP:ACCESSIBILITY</a>]] and <a href="http://www.w3.org/TR/WCAG20-TECHS/G141.html"> Web Content Accessibility Guidelines</a>)<br>
<br>
As there are also level "==" headings later in the article, only some levels need to be adjusted.
<br>
For articles without any level "==" headings, <a href="checkwiki.cgi?project=sqwiki&view=only&id=7">see check 7</a>
<br>
Following tools can correct the problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_084_prio_sqwiki=0 END
 error_084_head_sqwiki=Seksioni pa përmbajtje END
 error_084_desc_sqwiki=There is a section between two headings without content.<br>
 Add a {{Empty section}} template<br>
<br>
Following tools can correct the problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a> (most, but not all cases)</li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END
 error_084_texts_sqwiki=
 {{Empty section|date={{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}}}} END

#####

 error_085_prio_sqwiki=3 END
 error_085_head_sqwiki=Etiketat pa përmbajtje END
 error_085_desc_sqwiki=The script found a tag without content like &lt;noinclude&gt;&lt;/noinclude&gt; or &lt;gallery&gt;&lt;/gallery&gt;. This tag can be deleted. END

#####

 error_086_prio_sqwiki=1 END
 error_086_head_sqwiki=Lidhje të jashtme me dy kllapa END
 error_086_desc_sqwiki=The script found a link with two brackets to external source such as [[http://www.wikipedia.org Wikipedia]]. External links only need one bracket. For example: [http://www.wikipedia.org&nbsp;Wikipedia].<br>
<br>
Following tools can correct the problem:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_087_prio_sqwiki=0 END
 error_087_head_sqwiki=Subjektet HTML pa pikëpresje END
 error_087_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_087_whitelist END
 error_087_desc_sqwiki=The script found named entities (like <code>&amp;auml;</code>) without the semicolon.<br>
<br>
Following tools can correct the problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_088_prio_sqwiki=2 END
 error_088_head_sqwiki=DEFAULTSORT me një hapësirë në vendin e parë END
 error_088_desc_sqwiki=The script found a DEFAULTSORT with a blank at first position, like {{DEFAULTSORT:&nbsp;Doe,&nbsp;John}}.<br>
<br>
Following tools can correct the problem:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li>
</ul> END

#####

 error_089_prio_sqwiki=2 END
 error_089_head_sqwiki=DEFAULTSORT pa hapësirë pas presjes END
 error_089_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_089_whitelist END
 error_089_desc_sqwiki=The script found a DEFAULTSORT without a space after the comma, like {{DEFAULTSORT:DuBois,Lewis}}. This causes the article to be sorted as the first DuBois article. END

#####

 error_090_prio_sqwiki=2 END
 error_090_head_sqwiki=Lidhje të brendshme shkruar si një lidhje të jashtme END
 error_090_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_090_whitelist END
 error_090_desc_sqwiki=The script found an external link that should be replaced with a wikilink. An example would be on sqwiki [http://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Wall Larry Wall] should be written as [[Larry Wall]].<br>
<br>
Following tools can correct the problem:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
</ul> END

Errors 091 to 100[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
 error_091_prio_sqwiki=2 END
 error_091_head_sqwiki=Lidhje Interwiki shkruar si një lidhje e jashtme END
 error_091_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_091_whitelist END
 error_091_desc_sqwiki=The script found an external link that should be replaced with a interwiki link. An example would be on sqwiki [http://fr.wikipedia.org/wiki/Larry_Wall Larry Wall] should be written as [[:fr:Larry Wall]].<br>
<br>
Following tools can correct the problem:
<ul>
<li><a href="https://meta.wikimedia.org/wiki/User:TMg/autoFormatter">Auto-Formatter</a></li>
</ul> END

#####

 error_092_prio_sqwiki=0 END
 error_092_head_sqwiki=Kreu i dyfishtë END
 error_092_desc_sqwiki=The script found two headings with the same title. Consider renaming the one or merging the sections. END

#####

 error_093_prio_sqwiki=2 END
 error_093_head_sqwiki=Lidhje të jashtme me http:// të dyfishtë END
 error_093_desc_sqwiki=The script found an external link that contains [http://http:// ...]. <br>
<br>
Following tools can correct the problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
</ul> END

#####

 error_094_prio_sqwiki=1 END
 error_094_head_sqwiki=Etiketa referencë pa ndeshje korrekte END
 error_094_desc_sqwiki=The script found references tags that didn't have the correct end or beginning tags.<br>
<br>
Following tools can warn you if there is problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
</ul> END

#####

 error_095_prio_sqwiki=3 END
 error_095_head_sqwiki=Nënshkrimi i redaktorit ose lidhen tek përdoruesi spa END
 error_095_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_095_whitelist END
 error_095_desc_sqwiki=An editor's signature or a link to User space was found. See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:UPYES">WP:User pages</a>]] and [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:SIGNHERE">WP:Signatures</a>]]. END

#####

 error_096_prio_sqwiki=2 END
 error_096_head_sqwiki=Tabela e përmbajtja pas titullit të parë END
 error_096_desc_sqwiki=TOC should be placed at the end of the lead section of the text, before the first section heading. Users of screen readers do not expect any text between the TOC and the first heading. See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:TOC">WP:TOC</a>]]. END
 error_096_templates_sqwiki=
  TOC hidden
  TOChidden
  TOC left
  TOCleft
  TOC middle
  TOCmiddle
  TOC right
  TOCright END

#####

 error_097_prio_sqwiki=2 END
 error_097_head_sqwiki=TOC ka material pas tij dhe para titullin e parë END
 error_097_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_097_whitelist END
 error_097_desc_sqwiki=Screen readers don't process material the comes between the Table of Contents and first heading. See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:TOC">WP:TOC</a>]]. END
 error_097_templates_sqwiki=
  TOC hidden
  TOChidden
  TOC left
  TOCleft
  TOC middle
  TOCmiddle
  TOC right
  TOCright END

#####

 error_098_prio_sqwiki=1 END
 error_098_head_sqwiki=Etiketa antarsim pa fundin e duhur END
 error_098_desc_sqwiki=Subscripts, which starts with a "&lt;sub&gt;" tag needs an ending "&lt;/sub&gt;" tag. 
<br>
Following tools can warn you if there is problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li></ul> END

#####

 error_099_prio_sqwiki=1 END
 error_099_head_sqwiki=Etiketa indeks i sipërm pa fundin e duhur END
 error_099_desc_sqwiki=Superscripts, which starts with a "&lt;sup&gt;" tag needs an ending "&lt;/sup&gt;" tag.
<br>
Following tools can warn you if there is problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li></ul> END

#####

 error_100_prio_sqwiki=3 END
 error_100_head_sqwiki=Lista e etiketave (&lt;ol&gt;, &lt;ul&gt; or &lt;li&gt;)pa çiftin korrekt END
 error_100_desc_sqwiki=The script found list tags that didn't have the correct end or beginning tags. <br>
<br>
Following tools can warn you if there is problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li></ul> END

Errors 101 to 110[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
 error_101_prio_sqwiki=3 END
 error_101_head_sqwiki=numri rendor gjendet brenda &lt;sup&gt; etiketës END
 error_101_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_101_whitelist END
 error_101_desc_sqwiki=Ordinal numbers should be in regular text, not inside &lt;sup&gt; tags.<br>
<br>
Following tools can warn you if there is problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WPCleaner">WPCleaner</a></li></ul> END

#####

 error_102_prio_sqwiki=2 END
 error_102_head_sqwiki=PMID me sintaksë të pasakta END
 error_102_desc_sqwiki=The script found a problem with PMID syntax. A normal PMID looks like PMID&nbsp;4957203. (See [[<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:PMID">WP:PMID</a>]])<br>
<br>
Following tools can correct the problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
</ul> END

#####

 error_103_prio_sqwiki=2 END
 error_103_head_sqwiki=Tub fjalëtmagjike brenda wikilink END
 error_103_desc_sqwiki=The script found the <a href="https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Magic_words#Other">magicword</a> {{!}} inside a wikilink.<br>
<br>
Following tools can correct the problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
</ul> END

#####

 error_104_prio_sqwiki=2 END
 error_104_head_sqwiki=Kuotat e paekuilibruar në emër ref END
 error_104_desc_sqwiki=The script found unbalanced quotes in a reference tag. For example <ref name="ref 1> 
<br>
Following tools can correct the problem:
<ul>
<li><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/WP:AWB">AutoWikiBrowser (AWB)</a></li>
</ul> END

######

 error_105_prio_sqwiki=1 END
 error_105_head_sqwiki=Kreu duhet të fillojë me "=" END
 error_105_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_105_whitelist END
 error_105_desc_sqwiki=A heading should begin with a "=". END

Errors 501 to 510[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
##############################
# WPCLEANER ERROR DESCRIPTIONS
##############################

 error_501_prio_sqwiki=3 END
 error_501_head_sqwiki=Drejtshkrimi dhe tipografi END
 error_501_desc_sqwiki=Proposals for fixing spelling and typography based on <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:AutoWikiBrowser/Typos">suggestions</a>. END 
 error_501_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

 error_503_prio_sqwiki=0 END
 error_503_head_sqwiki=Internal link in title END
 error_503_desc_sqwiki=Internal link in title. END 
# error_503_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

 error_504_prio_sqwiki=0 END
 error_504_head_sqwiki=Reference in title END
 error_504_desc_sqwiki=Reference in title. END 
# error_504_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

 error_505_prio_sqwiki=0 END
 error_505_head_sqwiki=Image without alternative description END
 error_505_desc_sqwiki=Image without alternative description. END 
# error_505_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

 error_506_prio_sqwiki=0 END
 error_506_head_sqwiki=Reference with a numeric name END
 error_506_desc_sqwiki=Reference with a numeric name. END 
# error_506_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

 error_507_prio_sqwiki=0 END
 error_507_head_sqwiki=Gallery without caption END
 error_507_desc_sqwiki=Gallery without caption. END 
# error_507_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

 error_508_prio_sqwiki=0 END
 error_508_head_sqwiki=Missing template END
 error_508_desc_sqwiki=Missing template. END 
# error_508_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

 error_509_prio_sqwiki=0 END
 error_509_head_sqwiki=Internal link could be compacted END
 error_509_desc_sqwiki=Internal link could be compacted. END 
# error_509_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

 error_510_prio_sqwiki=0 END
 error_510_head_sqwiki=Non working pipe trick END
 error_510_desc_sqwiki=Non working pipe trick. END 
# error_510_bot_sqwiki=true END

Errors 511 to 520[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
 error_513_prio_sqwiki=3 END
 error_513_head_sqwiki=Internal link inside external link END
 error_513_desc_sqwiki=Internal link inside external link. END 
 error_513_bot_sqwiki=true END
 error_513_templates_sqwiki=
 END
 error_513_template_params_sqwiki=
 END
# Sort alphabetically based on the last word
 error_513_texts_before_sqwiki=
 END
 error_513_texts_after_sqwiki=
 END
 error_513_links_first_sqwiki=
 END
 error_513_links_last_sqwiki=
 END
 error_513_links_full_sqwiki=
 END

###########################################################################

 error_514_prio_sqwiki=0 END
 error_514_head_sqwiki=Missing named reference END
 error_514_desc_sqwiki=Missing named reference. END 
# error_514_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

 error_515_prio_sqwiki=0 END
 error_515_head_sqwiki=Title linked in text through redirect link END
 error_515_desc_sqwiki=Title linked in text through redirect link. END 
# error_515_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

 error_516_prio_sqwiki=0 END
 error_516_head_sqwiki=&lt;br /> tags in main namespace END
 error_516_desc_sqwiki=&lt;br /> tags in main namespace. END 
# error_516_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

 error_518_prio_sqwiki=0 END
 error_518_head_sqwiki=&lt;nowiki&gt; Etiketa në hapësira kryesore END
 error_518_desc_sqwiki=&lt;nowiki&gt; tags are often not needed in main namespace. END 
# error_518_bot_sqwiki=true END
 error_518_apostrophe_template_sqwiki=' END
 error_518_asterisk_template_sqwiki=asterisk END

###########################################################################

 error_520_prio_sqwiki=0 END
 error_520_head_sqwiki=Weird characters END
 error_520_desc_sqwiki=Weird characters. END 
# error_520_bot_sqwiki=true END

Errors 521 to 530[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
error_521_prio_sqwiki=0 END
error_521_head_sqwiki=Formati i datës në templates END
error_521_desc_sqwiki=Date format in templates END
error_521_bot_sqwiki=true END
error_521_templates_sqwiki=
 citation|date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|yyy–yyy|d MMM – d MMM yyyy
 citation|accessdate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy
 citation|archivedate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy
 citation|publication-date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|yyy–yyy
 citation|year|yyy|yyy–yyy
 cite book|date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|yyy–yyy|d MMM – d MMM yyyy
 cite book|accessdate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy
 cite book|archivedate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy
 cite book|publication-date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|yyy–yyy
 cite book|year|yyy|yyy–yyy
 cite document|date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|MMM yyy – MMM yyy|yyy|yyy–yyy|d MMM – d MMM yyyy
 cite document|accessdate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy
 cite document|archivedate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy
 cite document|publication-date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|yyy–yyy
 cite document|year|yyy|yyy–yyy
 cite journal|date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|MMM yyy – MMM yyy|yyy|yyy–yyy|d MMM – d MMM yyyy|'n.d.'|{{date}}
 cite journal|accessdate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite journal|archivedate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite journal|publication-date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|yyy–yyy
 cite journal|year|yyy|yyy–yyy
 cite news|date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|yyy–yyy|d MMM – d MMM yyyy|{{date}}
 cite news|accessdate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite news|archivedate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite news|publication-date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|yyy–yyy
 cite news|year|yyy|yyy–yyy
 cite web|date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|c. yyy|yyy–yyy|d MMM – d MMM yyyy|MMM d – MMM d, yyyy|'n.d.'|{{date}}
 cite web|accessdate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite web|archivedate|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|yyy|{{date}}
 cite web|publication-date|d MMM yyy|d–d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM d–d, yyy|yyy-MM-dd|MMM yyy|MMM–MMM yyy|yyy|yyy–yyy
 cite web|year|yyyy|c. yyy|yyy–yyy
 Episode list||OriginalAirDate|d MMM yyy|MMM d, yyy|{{Start date}}
 Infobox album||Released|d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|yyy|{{Start date}}
 Infobox artist|birth_date||d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy|c. yyy|{{Birth date}}|{{Birth date and age}}|{{bda}}|{{b-da}}|{{Birth-date and age}}|{{Birthdate and age}}|{{Birthdateandage}}|{{Birth year and age}}|{{bya}}
 Infobox artist|death_date||d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy|{{Death date and age}}|{{Death year and age}}|{{dda}}|{{d-da}}|{{Death-date and age}}
 Infobox concert tour|start_date|d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|{{Start date}}
 Infobox concert tour|end_date|d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|{{End date}}
 Infobox film||released|d MMM yyy|MMM d, yyy|yyy|{{Film date}}
 Infobox officeholder|term_end|d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|yyy
 Infobox officeholder|term_start|d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|yyy
 Infobox person|birth_date||d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|yyy|c. yyy|{{Birth date}}|{{Birth date and age}}|{{bda}}|{{Birth-date and age}}|{{Birthdate and age}}|{{Birthdateandage}}|{{Birth year and age}}|{{bya}}
 Infobox person|death_date||d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|yyy|{{Death date}}|{{Death date and age}}|{{Death year and age}}
 Infobox single|Released||d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|yyy|{{Start date}}
 Infobox song|Released||d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|yyy|{{Start date}}
 Persondata|DATE OF BIRTH|d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|yyy-MM-dd|yyy|c. yyy
 Persondata|DATE OF DEATH|d MMM yyy|MMM d, yyy|MMM yyy|yyy-MM-dd|yyy END
error_521_months_sqwiki=
 January
 February
 March
 April
 May
 June
 July
 August
 September
 October
 November
 December
 Jan
 Feb
 Mar
 Apr
 May
 Jun
 Jul
 Aug
 Sep
 Oct
 Nov
 Dec
 Spring
 Summer
 Autumn
 Fall
 Winter END

###########################################################################

error_522_prio_sqwiki=0 END
error_522_head_sqwiki=Titulli bosh END
error_522_desc_sqwiki=An empty title (like <code><nowiki>== &lt;nowiki /&gt; ==</nowiki></code>) has been detected. END
#error_522_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

error_523_prio_sqwiki=0 END
error_523_head_sqwiki=Dyfishim Imazhi END
error_523_desc_sqwiki=Duplicate image END
#error_523_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

error_524_prio_sqwiki=3 END
error_524_head_sqwiki=Dyfishim argumente në thirrjet template END
error_524_desc_sqwiki=Duplicate arguments in template calls END
#error_524_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

error_525_prio_sqwiki=0 END
error_525_head_sqwiki=Span etiketa END`
error_525_desc_sqwiki=Useless span tag END
#error_525_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

error_526_prio_sqwiki=0 END
error_526_head_sqwiki=Lidhje me date të pasaktë END
error_526_desc_sqwiki=Incorrect link to a date, like [[1985|2005]] END
#error_526_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

error_527_prio_sqwiki=3 END
error_527_head_sqwiki=Referime me përmbajtje të ndryshme END
error_527_desc_sqwiki=Reference tags have the same name but different content END
error_527_bot_sqwiki=true END
error_527_category_sqwiki=Pages with duplicate reference names END

###########################################################################

error_528_prio_sqwiki=0 END
error_528_head_sqwiki=PMID magic link END
error_528_desc_sqwiki=PMID magic links will be removed from MW END
# error_528_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

error_529_prio_sqwiki=0 END
error_529_head_sqwiki=ISBN magic link END
error_529_desc_sqwiki=ISBN magic links will be removed from MW END
# error_529_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

error_530_prio_sqwiki=0 END
error_530_head_sqwiki=RFC magic link END
error_530_desc_sqwiki=RFC magic links will be removed from MW END
# error_530_bot_sqwiki=true END

Errors 531 to 540[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
error_531_prio_sqwiki=0 END
error_531_head_sqwiki=Reference inside reference END
error_531_desc_sqwiki=Reference tags have been found inside an other reference tag END
# error_531_bot_sqwiki=true END
# error_531_templates_sqwiki= END

###########################################################################

error_532_prio_sqwiki=0 END
error_532_head_sqwiki=Missing end tag END
error_532_desc_sqwiki=An opening tag has no matching end tag. END
error_532_link_sqwiki=Special:LintErrors/missing-end-tag END
error_532_bot_sqwiki=true END
# error_532_templates_sqwiki= END

###########################################################################

error_533_prio_sqwiki=0 END
error_533_head_sqwiki=Multi colon escape END
error_533_desc_sqwiki=A link has been created with a multi colon escape like <code>[[:Test|Test]]</code>. END
error_533_link_sqwiki=Special:LintErrors/multi-colon-escape END
error_533_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

error_534_prio_sqwiki=0 END
error_534_head_sqwiki=Bogus image options END
error_534_desc_sqwiki=An image has been created with a bogus option. END
error_534_link_sqwiki=Special:LintErrors/bogus-image-options END
error_534_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

error_535_prio_sqwiki=0 END
error_535_head_sqwiki=Tidy bug affecting font tags wrapping links END
error_535_desc_sqwiki=Tidy bug affecting font tags wrapping links. END
error_535_link_sqwiki=Special:LintErrors/tidy-font-bug END
error_535_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

error_536_prio_sqwiki=0 END
error_536_head_sqwiki=Tidy whitespace bug END
error_536_desc_sqwiki=Tidy whitespace bug. END
error_536_link_sqwiki=Special:LintErrors/tidy-whitespace-bug END
error_536_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

error_537_prio_sqwiki=0 END
error_537_head_sqwiki=Unclosed quotes in heading END
error_537_desc_sqwiki=Unclosed quotes in heading. END
error_537_link_sqwiki=Special:LintErrors/unclosed-quotes-in-heading END
error_537_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

error_538_prio_sqwiki=0 END
error_538_head_sqwiki=Whitespace characters after heading END
error_538_desc_sqwiki=Whitespace characters after heading. END
#error_538_link_sqwiki= END
error_538_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

error_539_prio_sqwiki=0 END
error_539_head_sqwiki=Misnested tags END
error_539_desc_sqwiki=Misnested tags. END
error_539_link_sqwiki=Special:LintErrors/misnested-tag END
error_539_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

error_540_prio_sqwiki=0 END
error_540_head_sqwiki=Missing end bold/italic END
error_540_desc_sqwiki=Missing end bold/italic. END
error_540_link_sqwiki=Special:LintErrors/missing-end-tag END
error_540_bot_sqwiki=true END

Errors 541 to 550[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
error_541_prio_sqwiki=0 END
error_541_head_sqwiki=Obsolete tag END
error_541_desc_sqwiki=Obsolete tag. END
error_541_link_sqwiki=Special:LintErrors/obsolete-tag END
# error_541_bot_sqwiki=true END
# error_541_center_templates_sqwiki= END
# error_541_strike_templates_sqwiki= END
# error_541_tt_templates_sqwiki= END

###########################################################################

error_542_prio_sqwiki=0 END
error_542_head_sqwiki=Empty ref tag END
error_542_desc_sqwiki=Empty ref tag. END
# error_542_link_sqwiki= END
# error_542_separator_sqwiki= END
error_542_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

error_543_prio_sqwiki=0 END
error_543_head_sqwiki=Pipe in external link END
error_543_desc_sqwiki=Pipe in external link. END
# error_543_link_sqwiki= END
error_543_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

error_544_prio_sqwiki=0 END
error_544_head_sqwiki=Missing end template in a pair END
error_544_desc_sqwiki=A template working as a pair has no end template. END 
# error_544_link_sqwiki= END
# error_544_bot_sqwiki=true END
# error_544_pair_templates_sqwiki= END

###########################################################################

error_545_prio_sqwiki=3 END
error_545_head_sqwiki=Template with deprecated parameter END
error_545_desc_sqwiki=Template with deprecated parameter. END 
# error_545_link_sqwiki= END
error_545_bot_enwiki=true END
# error_545_categories_sqwiki= END
# error_545_template_groups_sqwiki= END
# error_545_templates_sqwiki= END

###########################################################################

error_546_prio_sqwiki=0 END
error_546_head_sqwiki=Article without categories END
error_546_desc_sqwiki=Article without categories. END 
# error_546_link_sqwiki= END
# error_546_bot_sqwiki=true END
error_546_templates_sqwiki=
 END

###########################################################################

error_547_prio_sqwiki=0 END
error_547_head_sqwiki=Empty list item END
error_547_desc_sqwiki=Empty list item (like <code>*</code>). END 
# error_547_link_sqwiki= END
# error_547_bot_sqwiki=true END
error_547_templates_sqwiki=
 END

###########################################################################

error_548_prio_sqwiki=0 END
error_548_head_sqwiki=Punctuation in link END
error_548_whitelistpage_sqwiki=Wikipedia:WikiProject_Check_Wikipedia/Error_548_whitelist END
error_548_desc_sqwiki=Punctuation in link (like <code>[[target|text,]]</code>). END 
# error_548_link_sqwiki= END
# error_548_bot_sqwiki=true END
# error_548_ignore_links_sqwiki= END

###########################################################################

error_549_prio_sqwiki=0 END
error_549_head_sqwiki=Split link END
error_549_desc_sqwiki=A link is split (like <code>[[target|te]][[target|xt]]</code>). END 
# error_549_link_sqwiki= END
# error_549_bot_sqwiki=true END

###########################################################################

error_550_prio_sqwiki=0 END
error_550_head_sqwiki=Link without text END
error_550_desc_sqwiki=A link is without text (like <code>[[target| ]]</code> or <code>[[target|&lt;nowiki/&gt;]]</code>). END 
# error_550_link_sqwiki= END
# error_550_bot_sqwiki=true END

Errors 551 to 560[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
error_551_prio_sqwiki=3 END
error_551_head_sqwiki=Empty line END
error_551_desc_sqwiki=A line is empty (like <code>''&lt;nowiki/&gt;</code>). END 
# error_551_link_sqwiki= END
error_551_bot_sqwiki=true END

error_552_prio_sqwiki=3 END
error_552_head_sqwiki=Template ending with }}} END
error_552_desc_sqwiki=A template is ending with <code>}}}</code> instead of <code>}}</code>. END 
# error_552_link_sqwiki= END
error_552_bot_sqwiki=true END

error_553_prio_sqwiki=3 END
error_553_head_sqwiki=&lt;nowiki&gt; tags END
error_553_desc_sqwiki=A &lt;nowiki&gt; tag is just after an internal link. END 
# error_553_link_sqwiki= END
error_553_bot_sqwiki=true END
error_553_suffixes_sqwiki= END
error_553_words_sqwiki= END

error_554_prio_sqwiki=3 END
error_554_head_sqwiki=&lt;nowiki&gt; tags END
error_554_desc_sqwiki=A &lt;nowiki&gt; tag is in a &lt;gallery&gt; tag. END 
# error_554_link_sqwiki= END
error_554_bot_sqwiki=true END

error_555_prio_sqwiki=0 END
error_555_head_sqwiki=&lt;nowiki&gt; tags END
error_555_desc_sqwiki=A &lt;nowiki&gt; tag is in the text. END 
# error_555_link_sqwiki= END
# error_555_bot_sqwiki=true END

error_556_prio_sqwiki=0 END
error_556_head_sqwiki=External link END
error_556_desc_sqwiki=External link in the text of the article. END 
# error_556_link_sqwiki= END
# error_556_bot_sqwiki=true END
error_556_titles_sqwiki= END
error_556_templates_sqwiki= END

error_557_prio_sqwiki=0 END
error_557_head_sqwiki=Missing whitespace before a link END
error_557_desc_sqwiki=A link is just after the preceding text. END 
# error_557_link_sqwiki= END
# error_557_bot_sqwiki=true END
error_557_prefixes_ok_sqwiki= END
error_557_prefixes_exclude_enwiki= END

error_558_prio_sqwiki=0 END
error_558_head_sqwiki=Duplicated reference END
error_558_desc_sqwiki=The same reference is used several times in the same group of references. END 
# error_558_link_sqwiki= END
# error_558_bot_sqwiki=true END

error_559_prio_sqwiki=0 END
error_559_head_sqwiki=Separator between ref tags END
error_559_desc_sqwiki=An incorrect separator is used between consecutive ref tags. END 
# error_559_link_sqwiki= END
# error_559_bot_sqwiki=true END

error_560_prio_sqwiki=0 END
error_560_head_sqwiki=Duplicated attribute END
error_560_desc_sqwiki=A tag has a duplicated attribute (like a ref tag with 2 group attributes). END 
# error_560_link_sqwiki= END
# error_560_bot_sqwiki=true END

Errors 561 to 570[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
error_561_prio_sqwiki=0 END
error_561_head_sqwiki=Redirect with the target as text END
error_561_desc_sqwiki=An internal link [[redirect|target]] is using a redirect while displaying the target as text. END 
# error_561_link_sqwiki= END
# error_561_bot_sqwiki=true END

error_562_prio_sqwiki=3 END
error_562_head_sqwiki=&lt;nowiki&gt; tags END
error_562_desc_sqwiki=Consecutive &lt;nowiki&gt; tags. END 
# error_562_link_sqwiki= END
# error_562_bot_sqwiki=true END

error_563_prio_sqwiki=0 END
error_563_head_sqwiki=Unused parameters END
error_563_desc_sqwiki=Template parameters are empty and not used. END 
# error_563_link_sqwiki= END
# error_563_bot_sqwiki=true END

error_564_prio_sqwiki=0 END
error_564_head_sqwiki=Unknown parameters END
error_564_desc_sqwiki=Template parameters are unknown. END 
# error_564_link_sqwiki= END
# error_564_bot_sqwiki=true END

error_565_prio_sqwiki=0 END
error_565_head_sqwiki=&lt;nowiki&gt; tags END
error_565_desc_sqwiki=&lt;nowiki&gt; tags between bold/italic formatting. END 
# error_565_link_sqwiki= END
# error_565_bot_sqwiki=true END

error_566_prio_sqwiki=0 END
error_566_head_sqwiki=&lt;abbr&gt; tags END
error_566_desc_sqwiki=&lt;abbr&gt; tags should be replaced by templates for abbreviations. END 
# error_566_link_sqwiki= END
# error_566_bot_sqwiki=true END
error_566_templates_sqwiki= END
error_566_categories_sqwiki= END

error_567_prio_sqwiki=0 END
error_567_head_sqwiki=Non-numeric formatnum arguments END
error_567_desc_sqwiki=Formatnum with non-numeric arguments. END 
# error_567_link_sqwiki= END
# error_567_bot_sqwiki=true END
error_567_prefixes_sqwiki= END
error_567_suffixes_sqwiki= END

error_569_prio_sqwiki=0 END
error_569_head_sqwiki=Non-breaking space END
error_569_desc_sqwiki=Template argument name with non-breaking space. END 
# error_569_link_sqwiki= END
# error_569_bot_sqwiki=true END

error_570_prio_sqwiki=0 END
error_570_head_sqwiki=mw-content-ltr/rtl attribute without dir or lang attribute END
error_570_desc_sqwiki=A tag uses class mw-content-ltr or mw-content-rtl without defining attribute dir or lang (cf. phab T287701). END 
# error_570_link_sqwiki= END
# error_570_bot_sqwiki=true END

Errors 571 to 580[Redakto nëpërmjet kodit]

 END
error_571_prio_sqwiki=0 END
error_571_head_sqwiki=Cite tag in ref tag END
error_571_desc_sqwiki=A cite tag is present in a ref tag. It's usually a bug due to CX2 failing to properly handle reference templates. END 
# error_571_link_sqwiki= END
# error_571_bot_sqwiki=true END