Wikipedia:WikiProjekti Studenti&Wikipedia/Dizanji i nje kerkimi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

Vendos përmbajtjen e materialt në vazhdim... Dizanji I nje kerkimi mund te mendohet si struktura e kerkimit ,- eshte ‘ngjitesi’ qe mban te gjitha elementet e kerkimit se bashku. Nese ju kini vendosur se eksperimenti eshte menyra me e mire per te testuar hipotezen tuaj , atehere ju duhet te dizenjoni eksperimentin. Eksperimenti i referohet se si pjesemarresit jane ndare ne kushtet e ndryshme te nje eksperimenti.Ndoshta menyra me e shpeshte per te dizenjur nje eksperiment eshte ti ndash pjesemarresit ne dy grupe, ne grupin eksperimentues dhe ne grupin e kontrollit, me pas i prezanton nje ndryshim grupit eksperimentues dhe jo grupit te kontrollit. Kerkuesi duhet te vendosin se si pjesemarresit do te ndahen. Per shembull, nese jane 10 pjesemarres , do te marrin te gjithe pjese ne te dyja kushtet (matjet e perseritshme) , apo pjesemarresit do te ndahen ne menyre te barabarte dhe do te marrin pjese vetem ne nje kusht. Kemi tre tipe eksperimentesh te cilat jane me te perdorura zakonisht; 1.Matjet e pavarura Pjesemarres te ndryshem i nenshtrohen secilit kusht te ndryshores se pavarur. Kjo nenkupton se secili kusht i eksperimentit perfshin nje grup ndryshe te pjesemarreseve. Kjo duhet te behet nga nje ndarje rastesore, e cila siguron qe secili pjesemarres ka nje shans te barabarte per tu caktuar ne nje grup ose tjetrin. Avantazh; shmang efektet negative (si pershembull lodhja) mqs njerezit marrin pjese vetem ne nje kusht. Nese nje person eshte I perfshire ne disa kushte ata mund te merziten , lodhen , humbin durimin kur duhet te kalojne te kushti I dye, ose behen te vetdijshem per kerkesat e eksperimentit. Disadvantazh ; Me shum njerez nevojiten sesa te matjet e perseritshme ( pra konsumohet me shume kohe). Ndryshimet ndremjet pjesmarresve ne grup mund te ndikojne te rezulatet,si per shembull; varjimet ne moshe , gjini dhe bagazhi social. Keto ndryshime njihen si ndryshoret e pjesemarresit. 2.Matjet e perseritura Te njejtit pjesmarresit marrin pjese ne secilin kusht te ndryshores se pavarur. Kjo nenkupton qe secili kusht i eksperimentit perfshin te njejtin grup pjesmarresish. Advantazh; me pak njerez duhen mqs ata marrin pjese ne te gjitha kushtet qe do te thote kursim kohe. Disadavantazh; mund te kete efekte te ndryshme, nje nder to eshte ndikimi qe mund te kene ne sjelljen e pjesemarresit. Performanca e dyte e tyre mund te jete me e mire per shkak sa ata tahshme dine se si funksionon (efekti praktike) ose mund te jete me keq pasi mund te jene te lodhur. 3. Palet e pershtatura Nje pale ne menyre do te caktohet te grupi i eksperimentit kurse pjesa tjeter te grupi i kntrollit. Advantazhi; redukton ndryshoret e pjesmarresit pasi kerkuesi eshte perpjekur te pershtatin pjesmarresit kshu qe secili kusht do permbaj njerez me aftesi dhe karakteristika te ngjashme. Disadvantazh; konsumohet shume kohe duke u perpjekur te pershtaten palet serish eshte e pamundur ti pershtatesh ne menyre ekzakte , vetem nese jane binjake identik.