Wikipedia:WikiProjekti Studenti&Wikipedia/Modus Vivendi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search

MODUS VIVENDI[Redakto nëpërmjet kodit]

{{Studenti&Wikipedia Mr.Faton MEHMETI

| emri         = 

Universiteti i Europes Judlindore

| universiteti = 

}}

Vendos përmbajtjen e materialt në vazhdim...


“Modus vivendi” është një frazë latine që nënkupton një marrëveshje në mes të atyre që mendojnë ndryshe, ose që pajtohen të mos pajtohen. Fjala Modus do të thotë, “mënyrë” (metodë), ndërsa Vivendi ka kuptimin “mjetet e jetesës”. Kur i bashkojmë këto dy terme, i bie mënyra e jetesës dhe nënkupton një ujdi në mes të palëve të përçara për të lejuar që jeta të rrjedh normal. Kjo zakonisht përshkruan marrëveshje joformale dhe të përkohshëm në çështjet politike. Për shembull, kur dy palët të arrijnë një “modus vivendi” në lidhje me territoret e kontestuar, pavarësisht papajtueshmërive, politike, historike ose kulturore, një tejkalim i dallimeve përkatëse që janë ardhur nga rrethana të ndryshme, të paparashikuara. Përdoruesi i parë i këtij termi ka qenë i përdorur në filozofinë Politike nga John Gray. Në diplomaci, një modus vivendi është një instrument për krijimin e një marrëveshje ndërkombëtare të një natyre të përkohshme, e destinuar për t'u zëvendësuar nga një marrëveshje më e plotë dhe përmbajtjesore(substanciale), siç janë traktatet. Pra kjo është një metodë e modelit jozyrtar dhe nuk ka nevojë për ratifikim.

Faton Mehmeti fatonmehmeti@gmail.com

Modus Vivendi[Redakto nëpërmjet kodit]

Vendos përmbajtjen e materialt në vazhdim...


“Modus vivendi” është një frazë latine që nënkupton një marrëveshje në mes të atyre që mendojnë ndryshe, ose që pajtohen të mos pajtohen. Fjala Modus do të thotë, “mënyrë” (metodë), ndërsa Vivendi ka kuptimin “mjetet e jetesës”. Kur i bashkojmë këto dy terme, i bie mënyra e jetesës dhe nënkupton një ujdi në mes të palëve të përçara për të lejuar që jeta të rrjedh normal. Kjo zakonisht përshkruan marrëveshje joformale dhe të përkohshëm në çështjet politike. Për shembull, kur dy palët të arrijnë një “modus vivendi” në lidhje me territoret e kontestuar, pavarësisht papajtueshmërive, politike, historike ose kulturore, një tejkalim i dallimeve përkatëse që janë ardhur nga rrethana të ndryshme, të paparashikuara. Përdoruesi i parë i këtij termi ka qenë i përdorur në filozofinë Politike nga John Gray. Në diplomaci, një modus vivendi është një instrument për krijimin e një marrëveshje ndërkombëtare të një natyre të përkohshme, e destinuar për t'u zëvendësuar nga një marrëveshje më e plotë dhe përmbajtjesore(substanciale), siç janë traktatet. Pra kjo është një metodë e modelit jozyrtar dhe nuk ka nevojë për ratifikim.

Faton Mehmeti fatonmehmeti@gmail.com