Jump to content

Ajax (programim)

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Alax (ose AJAX), shkrim i shpejtë për "Asynchronous JavaScript and XML", është një teknik e zhvillimit web e përdorur për të krijuar programe web (ang. web application) ndërvepruese (ang. interactive). Synimi është të bëj faqet e rrjetit të ndihen më të përgjegjshme në ndërrimin e sasive të vogla e të dhënave me shërbyesin (ang. server) mbrapa skenave, kështu që e gjithë faqja web nuk duhet të rinfreskohet të gjitha herët që përodoruesi kërkon një ndryshim. Kjo duhet për të rritur interaktivitetin me faqen e rrjetit, shpejtësin, funksionalitetet dhe përdorimin.