XML

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

XML është gjuhë skriptuese që i takon familjes së SGML. Ajo ka të njëjtën formë sikur edhe HTML me disa përjashtime më profesionale. XML në fakt është gjuhë nëpërmjet të cilës mund të krijojme gjuhë te ngjajshme sikur HTML. Kjo do të thotë se ka hapësire më të madhe veprimi, është më fleksibile dhe shumë më e zhvilluar se HTML edhe pse të dyja gjuhët janë pjesë e familjes SGML. Ajo që dallon XML nga HTML është se në XML kemi mundësi të krijomë tage tona ndërkaq në HTML jemi të kufizuar me numrin e tageve që i përmban vetë gjuha HTML-it. Për ta pasur më të qartë se çka është XML marrim një shembull në vazhdim:

<Univerziteti>
     <Emri>SEEU</Emri>
     <fakulteti>
        <EmriIFakultetit>CST</EmriIFakultetit>
        <Lenda1>C++</Lenda1>
        <Lenda2>XML</Lenda2>
        <Lenda3>Database system management</Lenda3>
      </fakulteti>
</Univerziteti>

Lidhjet e jashtme[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Cilat janë përfitimet e XML?

Dobi e parë e XML mund të përdoret në vend të pak fleksibile HTML standarde për krijimin e faqeve Web. Një përparësi e dytë është se dokumentet XML janë ideale për ndarjen e elektronike, sidomos në përdorimin e lajmeve ushqen dhe më të rëndësishme, janë hartuar në mënyrë që të kryejë automatikisht software mund të manipulimeve komplekse.

Për shembull, një program mund të shtypë një raport rreth grupim i listës adresën që është renditur emrat nga grup dhe nga ku ata jetojnë. Raporti gjithashtu mund të llogariten në numrin e njerëzve nga çdo adresën ose grup.

Një nga përparësitë e tjera të rëndësishme është aftësia për të përcaktuar paraprakisht se çfarë një klasë të veçantë të dokumenteve duhet të duken si, me fjalë të tjera një strukturë. Dokumente që nuk përputhen me user-define standarde do të refuzohen. Ka disa mekanizma në dispozicion për të krijuar një standard të tillë. Dy më të zakonshme janë Dokumentet Lloji Përkufizimet (DTDS) dhe Schemas.

Një skemë është shkruar si një dokument i mirë-formuar XML, kështu që mund edhe të përfaqësohen si një pemë. DTDs përdorin një format që nuk përkthehet në një pemë. DTDs do të paraqiten shkurtimisht këtu sepse ata janë më të lehta për të përshkruar dhe për shkak se ato sigurojnë një zbatim të rregullt të ngjashme simbol shprehjes.