Bërthama e Tokës

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Bërthama e Tokës shtrihet në qendër të të planetit Tokë. Fillon nga thellësia rreth 2 900 km dhe diametri i saj është rreth 7 000 km. Kryesisht pëbëhet nga hekurit dhe nikelit ( NiFe). Është e ndërtuar prej dy pjesëve me dendësi të ndryshme : pjesës së jashtme (bërthama e jashtme) dhe pjesës së brendshme ( bërthama e brendshme). Mendohet se bërthama e jashtme është në gjendje të lëngët e të zjarrtë , kryesisht nga hekuri, ndërsa bërthama e brendshme është në gjendje të ngurtë, ( përshkak të shtypjeve shumë të medha 3.5 mil. atmosfera , dendësisë shum të lartë dhe teperaturës shum të lartë , rreth 6 000 C, material është në gjendje të metalizuar), ku, përveç hekurit, gjendet edhe nikeli. Bërthama ndryshe quhet edhe barisferë ose metalosferë.

Ndërtimii brendshëm i Tokës

Berthama e tokes eshte me e nxehte se siperfaqja e dielit e cila eshte 5373 grade celcius