Jump to content

Bendida

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Artemis Bendis, molded terracotta figurine, (Tanagra?) ca. 350 BC, (Louvre)

Bendida qe perëndi trake e hënës dhe gjuetisë,[1] të cilën grekët e identifikonin me Artemidën. Ajo ishte një gjahtare, si Artemida, por shfaqet e shoqëruar nga satirë dhe menadë vallëzues në një filxhan me figura të kuqe nga shek. V të gjetur në Veronë.

Me një dekret të orakullit të Dodonas, ne te cilin u kërkohe athinasve të jepni tokë për një vend të shenjtë apo tempull te kultit saj u prezantua në Attica nga banorët imigrantë trakas,[2] dhe, megjithate procesioni trakas dhe ai athinas mbetën të ndara, si kulti dhe festivali u bënë kaq popullor në kohën e Platonit (ca. 429-13 BCE) festimet e saj u natyralizuan si një ceremonial zyrtar i qytet-shtetit, dhe quheshin Bendideia.[3] Ndër veprimtarite festive ishin gjate natës gara me pishtar mbi kalë,qe permenden te Republica e Platonit, 328:

"Ju nuk e keni dëgjuar se  do të jetë një garë me drita pishtaresh këtë mbrëmje hipur mbi kuaj per  nder të perëndeshës?” “hipur mbi kuaj?” thashë unë. “Kjo është një ide e re. Ata do të mbajnë pishtarë dhe do ti kalojnë ato njëri tjetrit duke bere gara me kuaj, apo si mendoni?” “Kjo është mënyra ,” tha Polemarchus-i, “dhe, krahas kesaj,do të jetë një festival nate i cili do të jetë me vlerë per parë

." 'Bendideia' gjithashtu eshte paraqitur një procesion solemn të përbashkët të athinasve dhe trakët në shenjtëroren e perëndeshës së, të vendosura në portin e Piraeus. NJe filxhan me figurine te kuq (skyphos) (ne Universitetin Tübingen), afersisht reth viteve 440-430, duket për të përkujtuar ardhjen e kultit sapo-autorizuar;

Votive stele (British Museum)
Bendis in her Thracian cap approaches a seated Apollo. Red-figure bell-shaped krater by the Bendis Painter, ca. 380–370 BCE
  1. ^ BENDIS : Thracian goddess of the moon & hunting ; mythology ; pictures
  2. ^ Extensive discussion of whether the date is 429 or 413 BCE was reviewed and newly analyzed in Christopher Planeaux, "The Date of Bendis' Entry into Attica" The Classical Journal 96.2 (December 2000:165-192. Planeaux offers a reconstruction of the inscription mentioninmg the first introduction, p
  3. ^ Fifth-century fragmentary inscriptions that record formal descrees regarding formal aspects of the Bendis cult, are reproduced in Planeaux 2000:170f


Stampa:Dacia topics