Brigadat e Maqedonisë në LNÇ

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Gjatë Luftës Nacional-Çlirimtare të Popujve të Jugosllavisë, që nga viti 1941 e deri në vitin 1945, në kuadër të Ushtrisë Nacional-Çlirimtare të Jugosllavisë ishte formuar një total prej 23 brigadash e të cilat u quajtën me një emër Brigadat e Maqedonisë.

Të gjitha Brigadat e Maqedonisë u themeluan si Brigada Sulmuese gjersa Brigada e Parë Kosovaro - Maqedone u shpallë Brigadë Proletare si dhe u dekorua me "Urdhërin Hero i Popullit". Shumica e Brigadave të Maqedonisë morrën pjesë në luftimet në territorin e Maqedonisë së Veriut, por edhe të Maqedonisë së Egjeut.

Lista e Brigadave të Maqedonisë [Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Emri Data e formimit Vendi i formimit Dekorata
Brigada e Parë Sulmuese Kosovaro-Maqedone 11 nëntor 1943. Slivova (Debërcë) ONH, ONO i OBJ
Prva makedonska udarna brigada 8 korrik 1944. Lokov, kod Struge OBJ
Druga makedonska udarna brigada 20 dhjetor 1943. Fustan, planina Kožuf OZN i OBJ
Treća makedonska udarna brigada 26 shkurt 1944. Žegljane, kod Kumanova ONO, OZN i OBJ
Četvrta makedonska udarna brigada 24 maj 1944. Lisec, planina Plačkovica OZN
Peta makedonska udarna brigada 2 gusht 1944. Blizina Sborsko g, planina Kožuf OZN
Brigada e Katërt Sulmuese Shqiptare e Maqedonisë 26 gusht 1944. Mali Karaorman OBJ
Šesta makedonska udarna brigada 6 shtator 1944. Planina Slavej OZN
Brigada e Shtatë Sulmuese Shqiptare e Maqedonisë Janar, 1945 Maqedoni
Sedma makedonska udarna brigada 22 gusht 1944. Sborsko, planina Kožuf OZN
Osma makedonska udarna brigada 2 shtator 1944. Otištino, kod Velesa OZN
Deveta makedonska udarna brigada 22 gusht 1944. Šeškovo, kod Kavadaraca OZN
Deseta makedonska udarna brigada 23 gusht 1944. Crvena Voda, planina Kožuf OZN
Jedanaesta makedonska udarna brigada 27 gusht 1944. Pelince
Dvanaesta makedonska udarna brigada 17 shtator 1944. Vojnica, kod Velesa OZN
Trinaesta makedonska udarna brigada 4 shtator 1944. Mitrašinci OZN
Brigada Goce Delčev 9 shtator 1944. Sofija (Bugarska)
Četrnaesta makedonska udarna brigada 17 shtator 1944. Mitrašinci kod Baire OBJ
Petnaesta makedonska udarna brigada 25 shtator 1944. Čelopeci, kod Kičeva OZN
Šesnaesta makedonska udarna brigada 6 tetor 1944. Kučevište, kod Skoplja OZN
Sedamnaesta makedonska udarna brigada 12 tetor 1944. Željuvino, kod Kumanova OZN
Osamnaesta makedonska udarna brigada 4. oktobar 1944. Algunja, kod Kumanova OZN
Devetnaesta makedonska udarna brigada 10 tetor 1944. Laki, planina Plačkovica OZN
Dvadeseta makedonska udarna brigada 19 tetor 1944. Planina Plačkovica OZN
21. makedonska udarna brigada ' 19 tetor 1944. Blizina Baire OZN
Lerinsko-kosturska brigada 26 tetor 1944. Gradešnica, kod Bitolj a
Prva egejske udarna brigada 18 nëntor 1944. Dragoš, kod Bitolj a

Literatura[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

  • Vojna enciklopedija , Beograd 1975. godina
  • Narodni Heroji Jugoslavije. Beograd, Mladost, 1975