Jump to content

Dega

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Degët dhe gjethet e një peme
Pemë dhe bimë degë të disa madhësive
Degë pemësh pa gjethe gjatë dimrit

Një degë, e quajtur ndonjëherë ramusbotanikë, është një pjesë strukturore drunore e lidhur me trungun qendror të një peme (ose ndonjëherë me një shrub), por jo pjesë e saj. Degët e mëdha njihen si bough dhe degët e vogla njihen si twig. Termi twig shpesh i referohet një fundi, ndërsa bough i referohet vetëm degëve që vijnë drejtpërdrejt nga trungu.

Për shkak të një game të gjerë të llojeve të pemëve, degët dhe twig mund të gjenden në forma dhe madhësi të ndryshme. Ndërsa degët mund të jenë pothuajse horizontale, vertikale ose diagonale, shumica e pemëve kanë degë diagonale lart. Një numër i vetive matematikore lidhen me degëzimet e pemëve; ato janë shembuj natyrorë të modeleve fraktal në natyrë dhe, siç vërehet nga Leonardo da Vinci, zonat e tyre të prerjes tërthore ndjekin nga afër rregullin e degëzimit të da Vinçit.