E drejta civile

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

E drejta civile është një degë kryesore e ligjit,[1] e cila i rregullon marrëdhëniet e subjekteve të drejtësisë (personave juridik dhe privat) ligjërisht (por jo ekonomikisht) të barabartë në mes vetë. Emërtimi e drejtë civile (nga Ius Civilë) ose e drejte qytetare përdorën shpesh si sinonim për të drejtën privatë, por në fakt përfshijnë vetëm një pjesë të së njëjetës.

E drejta privatë qëndron në shkencën e së drejtës pranë të drejtës publike, në të cilën bën pjesë edhe e drejta penale. Ajo parasheh, në krahasim më të drejtën publikë, një liri të vullnetit e cila buron nga autonomia privatë dhe e cila i mundëson secilit të hyj në marrëdhënie juridikë (ose të mos hyj në marrëdhënie juridikë) më të tjerët. Kjo liri mund të kufizohet nga disa faktorë real, si p.sh. përmes monopolit ose edhe fuqisë ekonomikë të subjektit juridik. Pavarësisht asaj, ajo është imanentë për të drejtën privatë, pasiqë ajo lejon formësimin e së drejtës privatë pa ndikim shtetëror. Një nga format më të rëndësishme të së drejtës privatë është Kontrata.

E drejta private degëzohet në :

 • të drejtën privatë të përgjithshme, e quajtur edhe e drejta civile ose e drejta qytetarë dhe
 • e drejta privatë e posaçme ose e veçante.

Në të drejtën civilë janë të vendosura rregullat mbi Personat, Sendet dhe Obligacionet (të drejtat e detyrimeve) e drejta private e posaçme, e cila shpesh përmblidhet më të drejtën ekonomikë sëbashku, është e rregulluar sidomos të drejtën tregtarë, të drejtën e punës, të drejtën e qirasë dhe në fusha të tjera - shumë të detajuara - të së drejtës.

Sistematizimi sipas sistemit të Pandekteve[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Sistematizimi sipas sistemit të pandekteve e ndanë të drejtën civilë në pesë fusha (gjegjësisht në gjashtë fusha, nëse rregullohet e drejta e personave si e veçante) : pjesa e përgjithshme (zakonisht e bashkuar më të drejtën e personave), të drejtën e detyrimeve, të drejtën sendorë, të drejtën trashëgimorë dhe të drejtën familjare. Këtë skemë e përcjellin kodifikimet pandektore, e para së gjithash Kodi civil gjerman (BGB) si dhe shkencat e së drejtës në hapësirën e së drejtës gjermane (Gjermani, Austri)

 • Pjesa e përgjithshme :
 • Bazat [e drejta privatë, e drejta objektive dhe e drejta subjektive]
 • E drejta e personave [Personat juridik, personat privat]
 • Veprimet juridikë [Deklarimet e qëllimit dhe veprimet juridikë ; Kontrata ; Kushtet për vlefshmërinë e Kantatave]
 • Përfaqësimi
 • Koha [Afatet, Terminët, Parashkrimet]
 • E drejta e detyrimeve
 • E drejta sendore
 • E drejta familjarë
 • E drejta trashëgimorë

Sistematizimi sipas sistemit të institucioneve[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Sistematizimi sipas sistemit të institucioneve, i cili është emërtuar sipas së kryeveprës së juristit klasik romak Gaiusit, është ndarje sipas të drejtës romake, e cila është pranuar në valën e madhe të kodifikimeve - Kodi civil francez (Code civil), kodi i përgjithshëm civil austriak (ABGB)

Ndarja bëhet kryesisht në këtë mënyrë:

 • "Personae": e drejta e personave
 • "Res": e drejta sendorë, e drejta e detyrimeve dhe e drejta trashëgimore
 • "Actiones": Padi

Kodi i përgjithshëm civil austriak (ABGB) e ndjek poashtu këtë skemë, por pa përfshi të drejtën e procedurës :

 • Hyrja
 • E drejta e personave: E drejta e personave, e drejta familjarë
 • E drejta sendorë
 • E drejta e sendeve: E drejta e sendorë, e drejta trashëgimorë
 • E drejta personalë: E drejta e detyrimeve
 • Vendosmëritë e përbashkëta rreth të drejtës së Personave dhe të drejtës sendorë

Shkenca e së drejtës në Austri këtë ndarje e sheh si historikë dhe e klasifikon të drejtën civilë sipas sistemit pandekt. Sistemi i institucioneve shërben vetëm si orientim i brendshëm për kodin civil gjatë punës praktikë më ligjin, si dhe në rast nevojë për raste të interpretimit më të lehtë.

Edukatës qytetare, madje edhe mësimet sociale apo edukatës qytetare, që nga fillim të viteve 1960 në shkollat ​​e përgjithshme të arsimit në Republikën Federale të Gjermanisë ka nisur subjekt mësimdhënies, shoqërinë, sistemin politik dhe të sistemit ekonomik dhe juridik të Republikës Federale nën perspektiva sociologjike, politike shkencore, ekonomike dhe ligjore mësoj dhe duhet të kontribuojë në edukimin politik të nxënësve. Në shkollat ​​e mesme të Austrisë dhe zakonisht edhe në Zvicër subjekti është e kombinuar me mësimin e historisë dhe për këtë arsye zakonisht është, historia dhe studimeve shoqërore. Përveç sfond historik dhe procesin aktual politik është diskutuar. Kjo shkrirje është edhe gjithashtu e zakonshme në shumë vende të tjera perëndimore. Në shkollat ​​fillore subjekti është i integruar në lëndët shoqërore dhe shkencore

Gjermani

Në shkollën fillore , edukata qytetare është një të ashtuquajtur perspektivë në lëndët shoqërore dhe shkencore . Në të shkollave të mesme të studimeve shoqërore si pjesë e historisë dhe gjeografisë të kompetencave të shkencës social , dhe duhet të dokumentohet në shumë shtete dy apo katër vjet e gjysmë . Emrat dhe përmbajtja e lëndës " edukata qytetare " janë të ndryshme në varësi të krahinës , përmbajtja e mësipërme mësimore të mbuluar në çdo vend nga temat e mëposhtme : ( nga 2007 ) Baden -Württemberg : Studime Sociale , në shkollën e lartë në kombinim objektin e ekonomisë gjeografia qytetaria ( GWG ) , por në nivelin e kursit (11/ 12) subjekt të veçantë , në shkollën e mesme në kombinim objektin e gjeografisë Ekonomisë qytetaria (EEC) në Shkollën fillore Historia / studime të mëparshme shoqërore , tani në kombinimin e subjektit të botës për herë të kompanisë ( CI ) dhe gjithashtu në kombinim objektin e ekonomisë - punë - shëndetësor ( tundin ) , një subjekt në ekonominë e saj , ka vetëm një ndarje tendencë në rrjedhën e gjimnazit Bavaria : Studime Sociale , Ekonomi dhe Ligji Berlin : Historia / studimeve shoqërore ( klasat 7-10 ) , shkenca politike , shkenca sociale , ekonomi ( formë gjashtë ) [ 1 ] ; përcaktim për vitin 2005: Shkenca Politike Botërore ( rob lufte ) Brandenburg : Edukimi politik ( pjesërisht edhe në kombinimin e subjekteve studimeve sociale në klasa 5 dhe 6 ) , ekonomisë ( shkolla e mesme ) Bremen : Administrim Biznesi , politika , jurisprudenca , sociologji Hamburg : qytetaria , Politikë / Shoqëria / Ekonomi ( PGW ) Hesse : Politika dhe Ekonomia ( Powi ) , jurisprudencë , ekonomi ( shkolla i mesëm i lartë ) Mecklenburg - Vorpommern : Studime Sociale Saksonia e Ulët : Administrim Biznesi , politika , politika / ekonomi , jurisprudencë North Rhine - Westphalia : Teoria sociale , politika ekonomike , shkencat sociale , ligji Rheinland-Pfalz : studimeve shoqërore ( histori dhe gjeografi , së bashku me studimet e specializuara sociale ) , studimet shoqërore Saarland : Politika ( në fazën kualifikuese : me aksione fikse histori ) Saksoni : Studime Sociale , në shkollën e lartë në kombinim objektin e edukatës qytetare / Arsimim Ligjor / Ekonomi ( GRW ) , në shkollën e mesme në kombinim objektin e edukatës qytetare / Arsimim Ligjor ( GR ) Saksoni - Anhalt : Studime Sociale , Studime Ligjore , Administrim Biznesi Schleswig - Holstein : Ekonomi / Politika ( BG : Studimet Sociale = Histori, Politikë dhe Shoqëria ) Thuringia : qytetaria , Ekonomi dhe Ligji Austria [ Edit ]

Në Austri , nuk kasubjekt mësimi " qytetaria " , por në gjuhën e folur shpesh të referuara si " histori ". Për shkak të shkollave relativisht të larta me Komunitetit ose studime sociale është mësuar në lidhje me historinë . Shkolla fillore [ Edit ] Në shkollën fillore austriake ( shkollës fillore ) , të ashtuquajturat studime sociale është i përfshirë drejtpërdrejt në studimet shoqërore ,histori trajtohen tjetër edhe temave të shkencave natyrore dhe ngjarjet botërore . Në këtë temë , nxënësit mësojnë disa të sistemit politik dhe të qytetarëve të rëndësishme . Shkollat ​​e arsimit të lartë [ Edit ] Në shkollën kryesore dhe të shkollës së mesme , nuk është subjekt i " edukatës qytetare " vetëm në kombinim me mësimin e historisë . Subjekti është , " Historia, Studime Sociale dhe Arsimit politike " ose thjeshtuar si ose " Historisë dhe Studime Sociale " në gjuhën e folur si " historia " do të thotë . Theksi është në të mësuarit nga prejardhje historike dhe ngjarjet (aktuale) politike.

Shiko edhe[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Referime[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

 1. ^ Glanville Williams. Learning the Law. Eleventh Edition. Stevens. 1982. p. 2.