Efekti serrë

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Efekti serrë nuk është një dukuri natyrore.Në pranverën e hershme temperaturat e ajrit, veçanërisht natën janë të ulëta. Nëse e masim temperaturën e ajrit në brendësi të serrës do të shohim se ajo është shumë më e lartë se jashtë serrës. Kjo dukuri ngjan për arsye se serra funksionon si një ventil njëkrahesh. Mbulesa e serrës gjatë ditës lejon depërtimin e rrezeve të diellit, mirëpo nxehtësinë e krijuar brenda serrës e ruan dhe kështu nuk e lejon të dalë jashtë. Një proces i ngjashëm zhvillohet edhe në planet dhe në atmosferën e tokës. Siç dihet dielli bën ngrohjen e sipërfaqes së tokës dhe vazhdimisht nxehtësia rrezaton në drejtim të atmosferës duke dashur ta lëshojë atë.

Në saje të pranisë së disa gazrave në atmosferë siç janë dioksidi i karbonit, avulli i ujit dhe metani pengohet shpërndarja e tërësishme e nxehtësisë prej tokës ne gjithësi. Ky proces i ngrohjes së atmosferës është i njohur si efekt i serrës. Sikur të mos ishte ky proces,toka do të ishte shume më e ftohtë.

Në të kaluarën organizmat bimore dhe shtazore vazhdimisht kanë akumuluar sasi të madhe të energjisë diellore, e cila tani në shtresat tokësore gjendet në formë të fosileve. Në kohën e sotme me procesin e djegies së thëngjillit, naftës, gazit natyror etj., kjo energji shfrytëzohet dhe lirohet. Kështu për shembull nëpërmes termocentraleve,automjeteve, në amvisëri vazhdimisht fosilet e përmendura lirojnë në ajër dioksid karboni. Në këtë mënyrë prej vitit në vit sasia e CO2 në atmosferë rritet. Meqenëse CO2 është me efekt të veçantë në serra, shkencëtaret mendojnë se toka vazhdimisht do të ngrohet krahas me rritjen e përqendrimit të dioksidit të karbonit. Nëse ngjan kjo dukuri, do të rritet niveli i ujit te detit për shkak të shkrirjes së akullnajave, kurse në mjediset jetësore do të ngjajnë ndryshime meteorologjike të ç'favorshme për qeniet e gjalla.

Në shumë shtete me anë të ligjit është arritur të reduktohet deri në minimum lirimi i këtyre gazrave të dëmshme në atmosferë.