Epifora

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë


Epifora vjen nga greqishtja epiphora - shtese. Epifora është përsëritje e po atyre mjeteve ne fund te vargjeve a fjalive për t'u dhëne ngarkese emocionale. Epifore quhet edhe vargu i fundit që shërben si mbyllje ose si refren pas çdo strofe.

Shembull: Sytë e mi kane pare Rrezellimin e vesës Dhe kane qare.

Kane pare Dashurinë e vërtete Dhe kane qare.

Kane pare Vdekjen e ndershme Dhe kane qare.

Sytë e mi, Kush i pa dhe qau ?

(Beatrice Ballici - Sytë e mi)

Fjalët e pjerrëta janë epifore pasi përsëritja e tyre ne fund të vargjeve shërben për t'i përmbyllur se bashku mendimet e shprehura.