Eufemizmi

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Eufemizem vjen nga greqishtja euphemismos - fjale ogurmire.

Eufemizma quhen zakonisht gjithë ato fjale e shprehje, qe zëvendësojnë fjale te vrazhda e te pahijshme me fjale e shprehje me te lehta e me te buta.

  • Tek eufemizmi ndryshohet forma e shprehjes pa u ndryshuar asgjë nga përmbajtja e saj. Praktikimi i shprehjeve te lehta për dukuri te renda e te egra ka qene rrjedhoje e pafuqisë se njeriut ndaj forcave shkatërruese te natyrës, kur natyra sundonte pothuajse për çdo gjë mbi njeriun. Njeriu me fjale i merrte me te mire fuqitë e fshehta e te egra te natyrës.

Shembull :

Eufemizmi është edhe emërtimi i kepit qe ndodhet ne jug te Afrikës si Kepi i Shpresës se mire.