Jump to content

Frekuenca hapësinore

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

 

matematikë, fizikë dhe inxhinieri, frekuenca hapësinore është një karakteristikë e çdo strukture që është periodike në të gjithë pozicionin e saj në hapësirë . Frekuenca hapësinore është një matëse e shpeshtësisë së përsëritetjes për përbërësit sinusoidalë (siç përcaktohen nga transformimi Furje ) të strukturës për njësi të distancës. Njësia SI e frekuencës hapësinore është cikle për metër (m). Në zbatimet e përpunimit të imazhit, frekuenca hapësinore shpesh shprehet në njësi ciklesh për milimetër (mm) ose në mënyrë ekuivalente çifte linjash për mm.

Në përhapjen e valës, frekuenca hapësinore njihet edhe si numri i valës . Numri i zakonshëm i valës përkufizohet si i anasjellti i gjatësisë së valës dhe zakonisht shënohet me [1] ose ndonjëherë  : [2]

Numri valor këndor , i shprehur në rad për m, lidhet me numrin e zakonshëm të valës dhe gjatësinë e valës sipas formulës:

  1. ^ SPIE Optipedia article: "Spatial Frequency"
  2. ^ The symbol is also used to represent temporal frequency, as in, e.g., Planck's formula.