Jump to content

Ftohtësia

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Një ajsberg, i cili zakonisht lidhet me të ftohtin.

I ftohti është prania e temperaturës së ulët, veçanërisht në atmosferë. Në përdorim të zakonshëm, i ftohti është shpesh një perceptim subjektiv. Një kufi më i ulët i temperaturës është zero absolute, i përcaktuar si 0,00 K në shkallën Kelvin, një shkallë absolute e temperaturës termodinamike. Kjo korrespondon me -273,15 °C në shkallën Celsius, -459,67 °F në shkallën Fahrenheit dhe 0,00 °R në shkallën Rankine.

Meqenëse temperatura lidhet me energjinë termike të mbajtur nga një objekt ose një mostër materies, e cila është energjia kinetike e lëvizjes së rastësishme të përbërësve të grimcave të materies, një objekt do të ketë më pak energji termike kur është më i ftohtë dhe më shumë kur është më i nxehtë. Nëse do të ishte e mundur të ftohej një sistem në zero absolute, të gjitha lëvizjet e grimcave në një mostër të materies do të pushonin dhe ato do të ishin në qetësi të plotë në kuptimin klasik. Objekti mund të përshkruhet se ka zero energji termike. Mikroskopikisht në përshkrimin e mekanikës kuantike, megjithatë, materia ka ende energji me pikë zero edhe në zero absolute, për shkak të parimit të pasigurisë.