Gjeomorfologjia

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Siprfaqa e Tokës
Stratovulkan "Cono de Arita", Salta (Argentina)

Gjeomorfologjia (nga greqishtja : γη, ge, "tokë"; μορφή, morfé, "formë"; dhe λόγος, logos, "dituri") është disiplinë që merret me studimin e relievit, hulumton krijimin dhe zhvillimin e tij, mandej proceset që i japin formën. Fjala gjeomorfologji rrjedh nga greqishtja geo (toka) dhe morphe (formë). Gjeomorfologët mundohen të mësojnë historinë dhe dinamiken e relievit, mandej parashikimin e ndryshimeve të ardhshme të truallit.

Kjo disiplinë shkencore shfrytëzohet në kuadër të gjeografisë, gjeologjisë dhe arkeologjisë. Relievi krijohet si përgjegjje e proceseve natyrore dhe antropogjeografike...