Jump to content

Hematologjia

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Hematologjia (nga greqishtja e lashtë αἷμα, haima - gjeni; αἷματος, haimatos - gjak; λόγος, logos - shkencë.) është shkenca e cila merret me studimin e gjakut (përbërjes, sëmundjet e gjakut,etj). Për këtë qëllim përdorë disa mënyra ndër të cilat është e njohur pasqyra e gjakut (analizat e gjaku) nëpërmjet të cilës mblidhen shënime mbi gjendjen e gjakut në një qenie.

Hematolgjia meret me studimin fiziologjik, fiziopatologjik si dhe të sëmundjeve të gjakut. Ajo përfshin të gjithat sëmundjet e gjakut, ndryshimet në pasqyrën e gjakut, ndryshime në pasqyrën e palcës së ashtit, ndryshime të gjakut përmes procesit imunologjik, pengesa të gjakut (Diatezat hemarogjike, Hemofili) dhe pakësimi i gjakut (Trombofili). Këto dy sëmundjet e fundit, emërohen edhe me emrin Hemostazologjia.


Hematology, gjithashtu dha Haematology, është dega e biologjisë (fiziologji), patologji, klinike laboratorike, mjekësi të brendshme, dhe pediatri që ka të bëjë me studimin e gjakut, e-formimin e organeve të gjakut, sëmundjet e gjakut. Hematology përfshin studimin e etiologji, diagnozën, trajtimin, prognozë, dhe parandalimin e sëmundjeve të gjakut. Laboratorin e punës që hyn në studimin e gjakut është bërë nga një teknolog mjekësore.


Blood sëmundjeve ndikojnë në prodhimin e gjakut dhe komponenteve të saj, të tilla si qelizat e gjakut, hemoglobinë, gjakun proteina, mekanizmi i mpiksje, etj nor.d@live.com