Jump to content

Herkuniatët

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Herkuniatët ishin një popull keltHungarinë e sotme. Territori i tyre ishte i vendosur në jugperëndim, të rajonit të Transdanubisë. Herkuniatët janë të njohur për ne vetëm me një përmendje të Plini të Vjetër, në Historinë Natyrore, ku shfaqen së bashku me Arivatët, Azalët, Amantët, Belgitët, Katarët, Kornakatët, Eraviskët, Latobikët., Oseriatët, Varcianët . Vendosja e fiseve keltë në këtë rajon daton në periudhën mes shekujve IV-VI pes.

  • Venceslas Kruta, Les Celtes, histoire et dictionnaire, page 663, Éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », Paris, 2000, (ISBN 2-7028-6261-6).
  • John Haywood (intr. Barry Cunliffe, trad. Colette Stévanovitch), Atlas historique des Celtes, éditions Autrement, Paris, 2002, (ISBN 2-7467-0187-1).
  • Consulter aussi la bibliographie sur les Celtes et la bibliographie de la mythologie celtique.