Higjena seksuale

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Shëndeti Seksual referohet doktrinës së aspekteve shëndetin e seksualitetin e njeriut, nga mirëmbajtjen dhe konsolidimin e shëndetit dhe parandalimin e sëmundjeve që transmetohen seksualisht në një kuptim të ngushtë, doktrina e shëndetit të organeve të seksit mashkull dhe femër, i cili është i njohur edhe si higjienë gjenitale apo higjienën personale. Në përgjithësi, të shëndetit seksual e lëndëve do të pritet për mjekësi sociale dhe parandaluese, por gjithashtu luan në disiplina të tjera, të tilla si gjinekologjisë, urologjisë dhe edukimin infeksion klinik një rol të rëndësishëm. Shëndetin seksual është i interesuar, mes tjerash, çështjeve të higjienës personale, kontraceptimi, shtatzanisë, aborti, sëmundje seksualisht të transmetueshme, infeksioneve të çrregullimeve gjenitale dhe urinar, marrëdhënie seksuale dhe seksit të sigurt.