Jump to content

ISO 9000

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

ISO 9000 është një standard për menaxhimin e cilësisë, por në kundërshtim me standardet tjera, të cilat paraqesin kërkesa mbi produktin, ISO 9000 vendos kërkesa mbi sistemin. Kur ndërmarrja merr certifikatën ISO 9000, nuk dëshmon asgjë sa i përket cilësisë së prodhimeve të institucionit, por dëshmon vetëm aftësinë e tij për të kontrolluar dhe përcaktuar nivelin e cilësisë.

Qëllimi themelor i ISO 9000 është të krijoj besimin ndërmjet blerësit dhe furnizuesit, kështu që blerësi të jetë absolutisht i sigurte për pranimin e produkteve sipas marrëveshjes, dhe që kjo të mund të vërtetohet përmes dokumentacionit.

ISO 9001:2000 Sistemi për Menaxhim të Cilësisë- Standardi qe specifikon kërkesat për një sistem të drejtimit-menaxhimit të cilësisë ku organizata tregon zotësinë e saj për zbatimin e kërkesave dhe siguron qëndrueshmërinë e produktit që merr klienti si dhe kënaq në vazhdimësi kërkesat e klientit nëpërmjet zbatimit efektiv të sistemit të cilësisë si dhe në përmirësim të vazhdueshëm të tij për të siguruar konformitetin në zbatimin e kërkesave.

Përdorimi i standardeve është një domosdoshmëri për ata që synojnë të krijojnë një pozitë të qëndrueshme në treg. Standardet përfshinë metoda analizash të sigurta të cilat orientojnë prodhimin drejt një cilësie e cila është gjithnjë e njëjtë.

ISO 9001 është standard më i gjerë që përdoret dhe atë për sigurimin e kualitetit në projektim, dizajnim, zhvillim, prodhim, instalim dhe servisim.

Bizneset duhet të ndërgjegjësohen në kërkesat e përdorimit të standardeve,pasi kështu mund të përballohet konkurrenca me produktet e importit tek prodhuesit vendor.