Intervali i besimit

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Çdo rresht pikash është një popullim nga e njëjta shpërndarje normale. Vijat me ngjyra janë 50% intervale besimi për mesataren, μ . Në qendër të çdo intervali është mesatarja e mostrës, e shënuar me një diamant. Intervalet blu përmbajnë mesataren e popullsisë, dhe ato të kuqe jo.

Në statistikën frekuentiste, një interval besimi ( IB ) është një shtrirje (diapazon) vlerësimesh për një parametër të panjohur. Një interval besimi llogaritet në një nivel të caktuar besimi ; niveli 95% i besimit është më i zakonshmi, por ndonjëherë përdoren nivele të tjera, si 90% ose 99%. [1] [2] Niveli i besimit, shkalla e besimit ose koeficienti i besimit përfaqëson proporcionin afatgjatë të IB (në nivelin e caktuar të besimit) që teorikisht përmbajnë vlerën e vërtetë të parametrit; kjo është e barabartë me probabilitetin nominal të mbulimit . Për shembull, nga të gjitha intervalet e llogaritura në nivelin 95%, 95% e tyre duhet të përmbajnë vlerën e vërtetë të parametrit. [3]

Faktorët që ndikojnë në gjerësinë e IB përfshijnë madhësinë e popullimit, ndryshueshmërinë në popullim dhe nivelin e besimit. [4] Duke patur gjithçka tjetër të njëjtë, një popullm më i madh prodhon një interval më të ngushtë besimi, ndryshueshmëria më e madhe në popullim prodhon një interval më të gjerë besimi dhe një nivel më i lartë besimi prodhon një interval më të gjerë besimi. [5]

Përkufizimi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Le të jetë një popullim i rastit nga një shpërndarje probabiliteti me parametër statistikor , e cila është një madhësi për t'u vlerësuar, dhe , që përfaqësojnë sasi që nuk janë me interes të menjëhershëm. Një interval besimi për parametrin , me nivel besimi , është një interval të përcaktuara nga ndryshore e rastit dhe me vetinë:

Numri , vlera tipike e së cilës është afër por jo më e madhe se 1, ndonjëherë jepet në formë (ose në përqindje ), ku është një numër i vogël pozitiv, shpesh 0.05.

Është e rëndësishme për kufijtë dhe të specifikohen në atë mënyrë që përderisa është mbledhur rastësisht, sa herë që ne llogarisim një interval besimi, ka probabilitet që do të përmbante , vlera e vërtetë e parametrit që vlerësohet. Kjo duhet të jetë e vërtetë për çdo të vërtetë dhe . [2]

Shembull[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Supozoni është një popullim i pavarur nga një popullatë e shpërndarë normalisht me mesataren e parametrave të panjohur dhe variancë Le të jetë

Ku është mesatarja e popullimit dhe është varianca e tij . Atëherë,

ka një shpërndarje Studenti me shkallë lirie. Vini re se shpërndarja e nuk varet nga vlerat e parametrave të pavëzhgueshëm dhe  ; dmth, është një madhësi prijëse . Supozoni se donim të llogarisnim një interval besimi 95% për Pastaj, duke treguar si përqindja 97.5 e kësaj shpërndarjeje,

Vini re se "97.5" dhe "0.95" janë të sakta në shprehjet e mëparshme. Ka një mundësi prej 2.5% që do të jetë më pak se dhe një shans 2.5% që do të jetë më i madh se Kështu, probabiliteti që do të jetë ndërmjet dhe është 95%.

Rrjedhimisht,

dhe kemi një interval besimi teorik (stokastik) 95% për

Pas vëzhgimit të popullimit gjejmë vlerat për dhe për nga i cili njehsojmë intervalin e besimit

Interpretimi[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]

Mund të jepen interpretime të ndryshme të një intervali besimi (duke marrë si shembull intervalin 95% të besimit në vijim).

  • Intervali i besueshmërisë mund të shprehet në terma të një frekuence afatgjatë në popullimet e përsëritura (ose në ri-popullime ): "Nëse kjo procedurë do të përsëritej në popullime të shumta, përpjestimi i intervaleve të besimit të llogaritura 95% që përfshinin vlerën e vërtetë të popullatës parametri do të priret drejt 95%.
  • Intervali i besimit mund të shprehet në termat e probabilitetit në lidhje me një kampion të vetëm teorik (ende për t'u realizuar): "Ka një probabilitet 95% që intervali i besimit 95% i llogaritur nga një kampion i caktuar i ardhshëm do të mbulojë vlerën e vërtetë të parametri i popullsisë." Kjo në thelb riformulon interpretimin e "popullimeve të përsëritura" si një probabilitet dhe jo si një frekuencë.
  • Intervali i besimit mund të shprehet në terma të rëndësisë statistikore, p.sh.: "Intervali i besimit 95% përfaqëson vlera që nuk janë statistikisht të ndryshme nga vlerësimi i pikës në nivelin 0,05." [6]
  1. ^ Zar, Jerrold H. (199). Biostatistical Analysis (bot. 4th). Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. fq. 43–45. ISBN 978-0130815422. OCLC 39498633. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
  2. ^ a b Dekking, Frederik Michel; Kraaikamp, Cornelis; Lopuhaä, Hendrik Paul; Meester, Ludolf Erwin (2005). "A Modern Introduction to Probability and Statistics". Springer Texts in Statistics (në anglishte britanike). doi:10.1007/1-84628-168-7. ISBN 978-1-85233-896-1. ISSN 1431-875X. Gabim referencash: Invalid <ref> tag; name "Dekking" defined multiple times with different content
  3. ^ Illowsky, Barbara. Introductory statistics. Dean, Susan L., 1945-, Illowsky, Barbara., OpenStax College. Houston, Texas. ISBN 978-1-947172-05-0. OCLC 899241574. {{cite book}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
  4. ^ Hazra, Avijit (tetor 2017). "Using the confidence interval confidently". Journal of Thoracic Disease. 9 (10): 4125–4130. doi:10.21037/jtd.2017.09.14. ISSN 2072-1439. PMC 5723800. PMID 29268424. {{cite journal}}: Mungon ose është bosh parametri |language= (Ndihmë!)
  5. ^ Khare, Vikas; Nema, Savita; Baredar, Prashant (2020). Ocean Energy Modeling and Simulation with Big Data Computational Intelligence for System Optimization and Grid Integration (në anglisht). Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-12-818905-4. OCLC 1153294021.
  6. ^ Cox D.R., Hinkley D.V. (1974) Theoretical Statistics, Chapman & Hall, pp. 214, 225, 233