Stampa:Cite book

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë
Jump to navigation Jump to search
Udhëzuesi i stampës[shiko] [redakto] [historiku] [rifresko]

TemplateData[Redakto nëpërmjet kodit]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Cite book

Kjo stampë bën të mundur formatimin e citimeve nga librat

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Mbiemrilast last1 author author1 author1-last author-last surname1 author-last1 subject1 surname author-last subject

Mbiemri i autorit; mos e lidhni, përdorni 'autor-link' në vend; mund të prapashtesë me një numër për të shtuar autorë shtesë

Stringsuggested
Emrifirst given author-first first1 given1 author-first1 author1-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit; mos e lidhni, përdorni 'autor-link' në vend; mund të prapashtesë me një numër për të shtuar autorë shtesë

Stringsuggested
URLurl URL

Adresa në rrjet ku mund të gjendet teksti nga po citohet. Kërkon skema adresash të tipit "http://..." ose "//..."

Example
https://books.google.com/books?id=...
Stringoptional
Titullititle

Titulli i librit, shfaqet me shkrim të pjerrët

Stringrequired
Lidhja e titullittitle-link titlelink episode-link episodelink

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia në lidhje me burimin e emëruar në titull - mos përdorni një adresë në internet; mos u lidhni.

Page nameoptional
Lista e autorëve të stilit Vancouvervauthors

Nëse përdorni stilin e Vancouver, lista e emrave të autorëve të ndarë me presje; mbyll emrat e autorëve të korporatave ose institucionale në kllapa të dyfishuara

Example
Smythe JB, ((Megabux Corporation))
Stringoptional
Mbiemri 2last2 author2 surname2 author-last2 author2-last subject2

Mbiemri i autorit të dytë; mos e lidhni, përdorni 'autor-link2' në vend; mund të prapashtesë me një numër për të shtuar autorë shtesë

Stringoptional
Emri 2first2 given2 author-first2 author2-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit të dytë; mos e lidhni, përdorni 'autor-link2' në vend; mund të prapashtesë me një numër për të shtuar autorë shtesë

Stringoptional
Mbiemri 3last3 author3 surname3 author-last3 author3-last subject3

Mbiemri i autorit të tretë; mos e lidhni, përdorni 'autor-link3' në vend.

Stringoptional
Emri 3first3 given3 author-first3 author3-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit të tretë; mos u lidhni.

Stringoptional
Mbiemri 4last4 author4 surname4 author-last4 author4-last subject4

Mbiemri i autorit të katërt; mos e lidhni, përdorni 'autor-link4' në vend.

Stringoptional
Emri 4first4 given4 author-first4 author4-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit të katërt; mos u lidhni.

Stringoptional
Mbiemri 5last5 author5 surname5 author-last5 author5-last subject5

Mbiemri i autorit të pestë; mos e lidhni, përdorni 'autor-link5' në vend.

Stringoptional
Emri 5first5 given5 author-first5 author5-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit të pestë; mos u lidhni.

Stringoptional
Mbiemri 6last6 author6 surname6 author-last6 author6-last subject6

Mbiemri i autorit të gjashtë; mos e lidhni, përdorni 'autor-link6' në vend.

Stringoptional
Emri 6first6 given6 author-first6 author6-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit të gjashtë; mos u lidhni.

Stringoptional
Mbiemri 7last7 author7 surname7 author-last7 author7-last subject7

Mbiemri i autorit të shtatë; mos e lidhni, përdorni 'autor-link7' në vend.

Stringoptional
Emri 7first7 given7 author-first7 author7-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit të shtatë; mos u lidhni.

Stringoptional
Mbiemri 8last8 author8 surname8 author-last8 author8-last subject8

Mbiemri i autorit të tetë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'author-link8' në vend.

Stringoptional
Emri 8first8 given8 author-first8 author8-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit të tetë; mos u lidhni.

Stringoptional
Mbiemri 9last9 author9 surname9 author-last9 author9-last subject9

Mbiemri i autorit të nëntë; mos e lidhni, përdorni 'autor-link9' në vend. Nëse përcaktohen nëntë autorë, atëherë vetëm tetë do të tregojnë dhe 'et al.' do të tregojë në vend të autorit të fundit.

Stringoptional
Emri 9first9 given9 author-first9 author9-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e autorit të nëntë; mos u lidhni.

Stringoptional
Bashkëpunimicollaboration

Emri i një grupi autorësh ose bashkëpunëtorësh; kërkon autorë, të fundit ose autorë që rendisin një ose më shumë autorë kryesorë; ndjek emrin e listës së autorit; shton 'et al.' te lista e emrave të autorit.

Stringoptional
Datadate air-date airdate

Data e plotë e burimit; mos u lidhni

Dateoptional
Veprawork journal website newspaper magazine encyclopedia encyclopaedia dictionary mailinglist

Emri i veprës në të cilën gjendet teksti i cituar i librit

Stringoptional
Botuespublisher distributor institution newsgroup

Emri i botuesit; shfaq pas titullit

Example
[[HarperCollins]]
Stringsuggested
Të tjerëtothers

Përdoret për të regjistruar kontribute të tjera në punë, të tilla si 'Ilustruar nga John Smith' ose 'Përkthyer nga John Smith'

Stringoptional
Viti i botimityear

Viti i referimit të burimit; në vend të kësaj përdorni 'data', nëse dihet muaji dhe dita

Stringsuggested
ISBNisbn ISBN13 isbn13 ISBN

Numri Standard i Librit Ndërkombëtar (International Standard Book Number); përdorni ISBN me 13 shifra kur është e mundur

Stringsuggested
Injoroni gabimin e ISBNignore-isbn-error

E vërtetë nëse Gabimet ISBN duhet të injorohen. Nëse vendoset, faqja do të shtohet në një kategori mirëmbajtjeje "CS1 maint: Gabimet e injoruara ISBN".

Booleanoptional
Mbiemri i redaktoriteditor-last editor editor-surname editor-last1 editor-surname1 editor1 editor1-last editor1-surname

Mbiemri i redaktorit; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor-link'; mund të prapashtesë me një numër për të shtuar redaktorë shtesë

Unknownoptional
Editor first nameeditor-first editor-given editor-first1 editor-given1 editor1-first editor1-given

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors

Unknownoptional
Lidhje për redaktorineditor-link editorlink editor-link1 editor1-link editorlink1 editor1link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia në lidhje me redaktorin

Page nameoptional
Maskë redaktorieditor-mask editormask editormask1 editor1-mask editor-mask1 editor1mask

Zëvendëson emrin e redaktorit të parë me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës zvarritës editori; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Lista e redaktorëve të stilit Vancouverveditors

Lista e emrave të redaktorëve të ndarë me presje në stilin Vancouver; mbyll emrat e korporatave ose institucionale në kllapa të dyfishuara

Example
Smythe JB, ((Megabux Corporation))
Stringoptional
Lista e redaktorëveeditors

Lista e formave falas të emrave të redaktorëve; përdorimi i këtij parametri nuk dekurajohet

Unknowndeprecated
Botimedition

Kur botimi ka më shumë se një botim; për shembull: '2', 'Rishikuar' etj .; prapashtesë nga 'ed'.

Stringoptional
Identifikuesi i serisëseries version

Identifikuesi i serisë kur burimi është pjesë e një serie, të tilla si një seri librash ose një ditar

Stringoptional
Vëllimivolume

Për një botim të botuar në disa vëllime

Stringoptional
Vendndodhja e botimitlocation place

Vendi gjeografik i botimit; zakonisht nuk është në lidhje me wikilink; mos harroni kur emri i botimit përfshin vendin

Stringsuggested
Vendi i botimitpublication-place publicationplace

Shfaqjet e botimeve pas titullit; nëse jepen edhe 'vend' ose 'vendndodhje', ato shfaqen përpara titullit të parashtesuar me 'shkruar në'

Stringoptional
Data e publikimitpublication-date publicationdate

Data e botimit kur ndryshon nga data e shkrimit të veprës; mos u lidhni

Stringoptional
Faqjapage p

Numri i një faqe të vetme në burim që mbështet përmbajtjen; shfaq pas 'p.'; përdorni ose faqe = ose faqe =, por jo të dyja

Stringoptional
Faqja (et) e cituarapages pp

A range of pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source); displays after 'pp.'; use either page= or pages=, but not both

Example
5–11
Stringsuggested
No ppnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

Stringoptional
at

Mund të përdoret në vend të 'faqes' ose 'faqeve' ku numri i faqes është i papërshtatshëm ose i pamjaftueshëm

Stringoptional
Gjuhalanguage in

Gjuha në të cilën është shkruar burimi, nëse jo anglisht; përdorni emrin e plotë të gjuhës; mos përdorni ikona ose shabllone

Stringrequired
Mbiemri i përkthyesittranslator-last translator translator-last1 translator1 translator1-last

Mbiemri i përkthyesit; mos e lidhni wikilink, përdorni 'translator-link'; mund të prapashtesë me një numër për të shtuar përkthyes shtesë.

Stringoptional
Emri i përkthyesittranslator-first translator1-first translator-first1

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e përkthyesit; mos e lidhni wikilink, përdorni 'translator-link'; mund të prapashtesë me një numër për të shtuar përkthyes shtesë.

Stringoptional
Titulli i skenaritscript-title

Për tituj në gjuhë që nuk përdorin një alfabet të bazuar në latinisht (arabisht, bengalisht, kinezisht, cirilikë, greke, hebraike, japoneze, koreane, vietnameze, etj.). Parashtesë me kod gjuhë ISO639-1 me dy karaktere e ndjekur nga dy pika. Për përdorim japonez: | script-title = ja: ...

Stringoptional
Titulli i përkthyertrans-title trans_title

Një titull në gjuhën angleze, nëse burimi i cituar është në një gjuhë të huaj; rekomandohet 'gjuha'

Stringoptional
Kapitullichapter contribution entry article section

Titulli i kapitullit të burimit; mund të jetë i lidhur me wikilink ose me 'Chapterurl' por jo të dyja. Për pseudonimin e kontributit, shih kontribuesin e fundit

Stringoptional
Kapitulli i skenaritscript-chapter

Titulli i kapitullit për gjuhët që nuk përdorin një alfabet me bazë latine (arabe, kineze, cirilike, greke, hebraike, japoneze, koreane, vietnameze, etj); ndjek transliterimin e përcaktuar në kapitullin. Duhet të paraprihet me një kod ISO 639-1 me dy karaktere për të ndihmuar shfletuesit të shfaqin siç duhet skenarin

Example
ja:東京タワー
Stringoptional
Kapitulli i përkthyertrans-chapter trans_chapter

Një titull i kapitullit në gjuhën angleze, nëse burimi i cituar është në një gjuhë të huaj; rekomandohet 'gjuha'

Stringoptional
Llojitype medium

Informacion shtesë në lidhje me llojin e medias së burimit; format në rasën e fjalisë

Stringoptional
Formatiformat

Formati i punës referuar nga 'url'; shembuj: PDF, DOC, XLS; mos specifikoni HTML

Stringoptional
Identifikuesi arXivarxiv ARXIV eprint

Një identifikues për botimet elektronike arXive të punimeve shkencore

Stringoptional
Klasa arXivclass

Citoni identifikuesit arXiv

Stringoptional
ASINasin ASIN

Numri standard i identifikimit i Amazon; 10 karaktere

Stringoptional
ASIN TLDasin-tld

Domain i nivelit të lartë ASIN për faqet Amazon përveç SH.B.A.

Stringoptional
Bibcodebibcode

Kodi i Referencës Bibliografike (REFCODE); 19 karaktere

Stringoptional
biorXivbiorxiv

identifikues biorXiv; 6 shifra

Lineoptional
CiteSeerXciteseerx

Identifikuesi i CiteSeerX; gjetur pas parametrit të pyetjes 'doi ='

Lineoptional
DOIdoi DOI

Identifikuesi dixhital i objektit; fillon me '10.'

Stringoptional
EISSNeissn EISSN

Numri Serial Standard Ndërkombëtar për median elektronike të një botimi serik; tetë karaktere mund të ndahen në dy grupe me katër duke përdorur një vizë, por jo një vizë en ose një hapësirë.

Example
2009-0048
Stringoptional
Handle Identifikuesi i Sistemithdl HDL

Merrni identifikuesin e sistemit për objektet dixhitale dhe burimet e tjera në internet

Stringoptional
ISMNismn ISMN

Numri Ndërkombëtar i Muzikës Standarde; Përdorni ISMN të shtypur në të vërtetë ose në vepër. Hyphens ose hapësirat në ISMN janë fakultative.

Example
979-0-9016791-7-7
Stringoptional
ISSNissn ISSN

Numri Serial Standard Ndërkombëtar; 8 karaktere; mund të ndahen në dy grupe me nga katër duke përdorur një vizë

Stringoptional
kodi jfmjfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik kodi i klasifikimit

Stringoptional
JSTORjstor JSTOR

Identifikuesi i JSTOR

Stringoptional
LCCNlccn LCCN

Numri i Kontrollit të Bibliotekës së Kongresit

Stringoptional
MRmr MR

Identifikuesi i Shqyrtimeve Matematike

Stringoptional
OCLCoclc OCLC

Numri i Qendrës së Bibliotekës Kompjuterike Online

Stringoptional
OLol OL

Identifikuesi i Bibliotekës së Hapur; mos përfshini "OL" në fillim të identifikuesit

Stringoptional
OSTIosti OSTI

Identifikuesi i Zyrës së Informacionit Shkencor dhe Teknik

Stringoptional
PMCpmc

Numri i artikullit në Qendrën PubMed

Stringoptional
PMIDpmid PMID

Identifikuesi Unik i PubMed

Stringoptional
RFCrfc

Kërkesa për numrin e komenteve

Stringoptional
SSRNssrn

Rrjeti i Kërkimeve të Shkencave Sociale

Stringoptional
Zblzbl

Identifikuesi i revistës MATH Zentralblatt

Stringoptional
idid ID

Një identifikues unik i përdorur atje ku asnjë nga ata të specializuar nuk janë të zbatueshëm

Stringoptional
Citatquote quotation

Teksti përkatës i cituar nga burimi; shfaq të fundit, të mbyllura në thonjëza; ka nevojë të përfshijë pikësimin përfundimtar

Stringoptional
Refref

Një identifikues spirancë; mund të bëhet shënjestër e wikilinks për referenca të plota; vlera speciale 'harv' gjeneron një spirancë të përshtatshme për shabllonët harv dhe sfn

Stringoptional
Formati i listës së emravename-list-format

Pranon fjalën e vetme 'vanc' për të imituar listat e emrave të autorit / redaktorit të Style Vancouver.

Stringoptional
Formamode

Vendos pikësimin e ndarësit dhe terminalit në stilin e emëruar në vlerën e caktuar; Vlerat e lejueshme janë: 'cs1' ose 'cs2'

Stringoptional
Passhkrimipostscript

Shenjat e pikësimit përfundimtar për citimin; injorohet nëse përcaktohet 'citimi'; për të shtypur përdorimin e fjalës kyçe të rezervuar 'asnjë'

Default
.
Stringoptional
Regjistrimiregistration

Për burimet në internet që kërkojnë regjistrim, vendosni në 'po' (ose 'y', ose 'true'); zëvendësohet nga pajtimi nëse janë vendosur të dyja

Stringoptional
Abonimsubscription

Për burimet në internet që kërkojnë pajtim, vendosni në 'po' (ose 'y', ose 'true'); zëvendëson regjistrimin nëse janë vendosur të dy

Stringoptional
Maskë autoriauthor-mask authormask authormask1 author1-mask author-mask1 author1mask

Zëvendëson emrin e autorit të parë me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës të zvarritjes së autorit; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Maskë autori 2author-mask2 authormask2 author2-mask author2mask

Zëvendëson emrin e autorit të dytë me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës të zvarritjes së autorit; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Maskë autori 3author-mask3 authormask3 author3-mask author3mask

Zëvendëson emrin e autorit të tretë me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës të zvarritjes së autorit; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Maskë autori 4author-mask4 authormask4 author4-mask author4mask

Zëvendëson emrin e autorit të katërt me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës të zvarritjes së autorit; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Maskë autori 5author-mask5 authormask5 author5-mask author5mask

Zëvendëson emrin e autorit të pestë me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës të zvarritjes së autorit; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Maskë autori 6author-mask6 authormask6 author6-mask author6mask

Zëvendëson emrin e autorit të gjashtë me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës të zvarritjes së autorit; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Maskë autori 7author-mask7 authormask7 author7-mask author7mask

Zëvendëson emrin e autorit të shtatë me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës të zvarritjes së autorit; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Maskë autori 8author-mask8 authormask8 author8-mask author8mask

Zëvendëson emrin e autorit të tetë me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës të zvarritjes së autorit; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Maskë autori 9author-mask9 authormask9 author9-mask author9mask

Zëvendëson emrin e autorit të nëntë me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës të zvarritjes së autorit; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Shfaq autorëtdisplay-authors displayauthors

numri i autorëve për të shfaqur para 'et al.' përdoret

Numberoptional
Lidhja e autoritauthor-link authorlink subjectlink subject-link authorlink1 author-link1 author1-link subjectlink1 author1link subject-link1 subject1-link subject1link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia-s për autorin; mund të prapashtesë me një numër për të shtuar autorë shtesë

Page nameoptional
Lidhja e autorit 2author-link2 authorlink2 author2-link subjectlink2 author2link subject-link2 subject2-link subject2link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për autorin e dytë; mund të prapashtesë me një numër për të shtuar autorë shtesë

Page nameoptional
Lidhja e autorit 3author-link3 authorlink3 author3-link subjectlink3 author3link subject-link3 subject3-link subject3link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për autorin e tretë.

Page nameoptional
Lidhja e autorit 4author-link4 authorlink4 author4-link subjectlink4 author4link subject-link4 subject4-link subject4link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për autorin e katërt.

Page nameoptional
Lidhja e autorit 5author-link5 authorlink5 author5-link subjectlink5 author5link subject-link5 subject5-link subject5link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për autorin e pestë.

Page nameoptional
Lidhja e autorit 6author-link6 authorlink6 author6-link subjectlink6 author6link subject-link6 subject6-link subject6link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për autorin e gjashtë.

Page nameoptional
Lidhja e autorit 7author-link7 authorlink7 author7-link subjectlink7 author7link subject-link7 subject7-link subject7link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për autorin e shtatë.

Page nameoptional
Lidhja e autorit 8author-link8 authorlink8 author8-link subjectlink8 author8link subject-link8 subject8-link subject8link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia-s për autorin e tetë.

Page nameoptional
Lidhja e autorit 9author-link9 authorlink9 author9-link subjectlink9 author9link subject-link9 subject9-link subject9link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për autorin e nëntë.

Page nameoptional
Data e hyrjes në URLaccess-date accessdate

Data e plotë kur u përdor URL origjinale; mos u lidhni

Stringoptional
Viti origjinalorig-year origyear

Viti origjinal i botimit; ofrojnë specifikat

Stringoptional
Mbiemri i redaktorit të dytëeditor-last2 editor-surname2 editor2 editor2-last editor2-surname

Mbiemri i redaktorit të dytë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor2-link'

Stringoptional
Emri i redaktorit të dytëeditor-first2 editor-given2 editor2-first editor2-given

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e redaktorit të dytë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor2-link'

Stringoptional
Lidhje për redaktorin e dytëeditor-link2 editor2-link editorlink2 editor2link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për redaktuesin e dytë

Page nameoptional
Maskë për redaktorin e dytëeditor-mask2 editormask2 editor2-mask editor2mask

Zëvendëson emrin e redaktorit të dytë me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës zvarritës editori; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Mbiemri i redaktorit të tretëeditor-last3 editor-surname3 editor3 editor3-last editor3-surname

Mbiemri i redaktorit të tretë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor3-link'

Stringoptional
Emri i redaktorit të tretëeditor-first3 editor-given3 editor3-first editor3-given

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm, ose inicialet e redaktorit të tretë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor3-link'

Stringoptional
Lidhje për redaktorin e tretëeditor-link3 editor3-link editorlink3 editor3link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për redaktuesin e tretë

Page nameoptional
Maskë për redaktorin e tretëeditor-mask3 editormask3 editor3-mask editor3mask

Zëvendëson emrin e redaktuesit të tretë me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës zvarritës editori; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Mbiemri i redaktorit të katërteditor-last4 editor-surname4 editor4 editor4-last editor4-surname

Mbiemri i redaktorit të katërt; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor4-link'

Stringoptional
Emri i redaktorit të katërteditor-first4 editor-given4 editor4-first editor4-given

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e redaktorit të katërt; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor4-link'

Stringoptional
Lidhje për redaktorin e katërteditor-link4 editor4-link editorlink4 editor4link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për redaktorin e katërt

Page nameoptional
Maskë për redaktorin e katërteditor-mask4 editormask4 editor4-mask editor4mask

Zëvendëson emrin e redaktorit të katërt me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës zvarritës editori; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Mbiemri i redaktorit të pestëeditor-last5 editor-surname5 editor5 editor5-last editor5-surname

Mbiemri i redaktorit të pestë; mos e lidhni Wikipedia, përdorni 'editor5-link'

Stringoptional
Emri i redaktorit të pestëeditor-first5 editor-given5 editor5-first editor5-given

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e redaktorit të pestë; mos e lidhni Wikipedia, përdorni 'editor5-link'

Stringoptional
Lidhje për redaktorin e pestëeditor-link5 editor5-link editorlink5 editor5link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për redaktorin e pestë

Page nameoptional
Maskë për redaktorin e pestëeditor-mask5 editormask5 editor5-mask editor5mask

Zëvendëson emrin e redaktuesit të pestë me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës zvarritës editori; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Mbiemri i redaktorit të gjashtëeditor-last6 editor-surname6 editor6 editor6-last editor6-surname

Mbiemri i redaktorit të gjashtë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor6-link'

Stringoptional
Emri i redaktorit të gjashtëeditor-first6 editor-given6 editor6-first editor6-given

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e redaktorit të gjashtë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor6-link'

Stringoptional
Lidhje për redaktorin e gjashtëeditor-link6 editor6-link editorlink6 editor6link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për redaktorin e gjashtë

Page nameoptional
Maskë për redaktorin e gjashtëeditor-mask6 editormask6 editor6-mask editor6mask

Zëvendëson emrin e redaktuesit të gjashtë me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës zvarritës editori; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Mbiemri i redaktorit të shtatëeditor-last7 editor-surname7 editor7 editor7-last editor7-surname

Mbiemri i redaktorit të shtatë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor7-link'

Stringoptional
First name of seventh editoreditor-first7 editor-given7 editor7-first editor7-given

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'

Stringoptional
Lidhje për redaktuesin e shtatëeditor-link7 editor7-link editorlink7 editor7link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për redaktuesin e shtatë

Page nameoptional
Maskë për redaktuesin e shtatëeditor-mask7 editormask7 editor7-mask editor7mask

Zëvendëson emrin e redaktorit të shtatë me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës zvarritës editori; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Mbiemri i redaktorit të tetëeditor-last8 editor-surname8 editor8 editor8-last editor8-surname

Mbiemri i redaktorit të tetë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor8-link'

Stringoptional
Emri i redaktorit të tetëeditor-first8 editor-given8 editor8-first editor8-given

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm, ose inicialet e redaktuesit të tetë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor8-link'

Stringoptional
Lidhje për redaktuesin e tetëeditor-link8 editor8-link editorlink8 editor8link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për redaktuesin e tetë

Page nameoptional
Maskë për redaktuesin e tetëeditor-mask8 editormask8 editor8-mask editor8mask

Zëvendëson emrin e redaktuesit të tetë me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës zvarritës editori; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Mbiemri i redaktorit të nëntëeditor-last9 editor-surname9 editor9 editor9-last editor9-surname

Mbiemri i redaktorit të nëntë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor9-link'

Stringoptional
Emri i redaktorit të nëntëeditor-first9 editor-given9 editor9-first editor9-given

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e redaktorit të nëntë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'editor9-link'

Stringoptional
Lidhje për redaktorin e nëntëeditor-link9 editor9-link editorlink9 editor9link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për redaktorin e nëntë

Page nameoptional
Maskë për redaktorin e nëntëeditor-mask9 editormask9 editor9-mask editor9mask

Zëvendëson emrin e redaktorit të nëntë me vizatime ose tekst; vendosur në një vlerë numerike 'n' për të vendosur hapësira 'dash' n gjerë; vendosur në një vlerë të tekstit për të shfaqur tekstin pa një ndarës zvarritës editori; për shembull, 'me' në vend

Stringoptional
Shfaq redaktorëtdisplay-editors displayeditors

Kontrollon numrin e emrave të redaktorëve që shfaqen kur publikohet një citim. Për të ndryshuar numrin e shfaqur të redaktorëve, vendosni redaktuesit e ekranit në numrin e dëshiruar. Për shembull, | display-editors = 2 do të shfaqë vetëm dy redaktorët e parë në një citim. Si parazgjedhje, të gjithë redaktorët shfaqen. | display-editors = etal tregon të gjithë redaktorët në listë të ndjekur nga et al.

Stringoptional
Mbiemri i përkthyesit 2translator-last2 translator2 translator2-last

Mbiemri i përkthyesit të dytë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'link-përkthyes'.

Stringoptional
Emri i parë i përkthyesit 2translator-first2 translator2-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e përkthyesit të dytë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'link-përkthyes'.

Stringoptional
Mbiemri i përkthyesit 3translator-last3 translator3 translator3-last

Mbiemri i përkthyesit të tretë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'link-përkthyes'.

Stringoptional
Emri i parë i përkthyesit 3translator-first3 translator3-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e përkthyesit të tretë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'link-përkthyes'.

Stringoptional
Mbiemri i përkthyesit 4translator-last4 translator4 translator4-last

Mbiemri i përkthyesit të katërt; mos e lidhni wikilink, përdorni 'link-përkthyes'.

Stringoptional
Emri i përkthyesit 4translator-first4 translator4-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e përkthyesit të katërt; mos e lidhni wikilink, përdorni 'link-përkthyes'.

Stringoptional
Mbiemri i përkthyesit 5translator-last5 translator5 translator5-last

Mbiemri i përkthyesit të pestë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'link-përkthyes'.

Stringoptional
Emri i përkthyesit 5translator-first5 translator5-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e përkthyesit të pestë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'link-përkthyes'.

Stringoptional
Mbiemri i përkthyesit 6translator-last6 translator6 translator6-last

Mbiemri i përkthyesit të gjashtë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'link-përkthyes'.

Stringoptional
Translator first name 6translator-first6 translator6-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e përkthyesit të gjashtë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'link-përkthyes'.

Stringoptional
Mbiemri i përkthyesit 7translator-last7 translator7 translator7-last

Mbiemri i përkthyesit të shtatë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'link-përkthyes'.

Stringoptional
Emri i përkthyesit 7translator-first7 translator7-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e përkthyesit të shtatë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'link-përkthyes'.

Stringoptional
Mbiemri i përkthyesit 8translator-last8 translator8 translator8-last

Mbiemri i përkthyesit të tetë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'link-përkthyes'.

Stringoptional
Emri i përkthyesit 8translator-first8 translator8-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e përkthyesit të tetë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'link-përkthyes'.

Stringoptional
Mbiemri i përkthyesit 9translator-last9 translator9 translator9-last

Mbiemri i përkthyesit të nëntë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'link-përkthyes'.

Stringoptional
Emri i përkthyesit 9translator-first9 translator9-first

Emri i dhënë ose emri, emrat e mesëm ose inicialet e përkthyesit të nëntë; mos e lidhni wikilink, përdorni 'link-përkthyes'.

Stringoptional
Lidhja e përkthyesittranslator-link translator-link1 translator1-link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia-s rreth përkthyesit; mund të prapashtesë me një numër për të shtuar përkthyes shtesë.

Page nameoptional
Lidhja e përkthyesit 2translator-link2 translator2-link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për përkthyesin e dytë.

Page nameoptional
Lidhja e përkthyesit 3translator-link3 translator3-link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia-s për përkthyesin e tretë.

Page nameoptional
Lidhja e përkthyesit 4translator-link4 translator4-link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia-s për përkthyesin e katërt.

Page nameoptional
Lidhja e përkthyesit 5translator-link5 translator5-link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për përkthyesin e pestë.

Page nameoptional
Lidhja e përkthyesit 6translator-link6 translator6-link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për përkthyesin e gjashtë.

Page nameoptional
Lidhja e përkthyesit 7translator-link7 translator7-link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për përkthyesin e shtatë.

Page nameoptional
Lidhja e përkthyesit 8translator-link8 translator8-link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia-s për përkthyesin e tetë.

Page nameoptional
Lidhja e përkthyesit 9translator-link9 translator9-link

Titulli i artikullit ekzistues të Wikipedia për përkthyesin e nëntë.

Page nameoptional
URL e kapitullitchapter-url chapterurl contribution-url section-url contributionurl sectionurl

URL e vendndodhjes në internet ku mund të gjendet teksti i kapitullit

Stringoptional
Formati i URL-së së Kapitullitchapter-format contribution-format section-format

Formati i punës referuar nga kapitulli-url; shfaqet në kllapa pas kapitullit. HTML nënkuptohet dhe nuk duhet të specifikohet.

Example
PDF, DOC, or XLS
Stringoptional
DOI data e prishurdoi-broken-date doi_brokendate

Data kur DOI u përcaktua të prishej

Stringoptional
Niveli i hyrjes në URLurl-access

Klasifikimi i kufizimeve të hyrjes në URL ('regjistrimi', 'pajtimi' ose 'i kufizuar')

Stringoptional
URL-ja e arkivitarchive-url archiveurl

URL e një kopje të arkivuar të një faqe në internet, nëse ose në rast se URL bëhet e padisponueshme; kërkon 'arkivuar'

Stringoptional
Formati i arkivitarchive-format

Formati i Arkivit

Stringoptional
Data e arkivitarchive-date archivedate

Data kur u arkivua URL origjinale; mos u lidhni

Stringoptional
Statusi i URL-sëurl-status

Nëse është vendosur në 'drejtpërdrejtë', ekrani i titullit rregullohet; e dobishme për kur URL arkivohet paraprakisht por akoma e drejtpërdrejtë. Vendosni në "vdekur" ose 'uzurpuar' për lidhjet e prishura. Hyrja 'e papërshtatshme' ose 'e uzurpuar' bën që lidhja origjinale të mos shfaqet fare.

Default
dead
Example
'dead' or 'live'
Stringoptional
Vendos URLlay-url lay-summary laysummary layurl

Lidhje URL me një përmbledhje ose rishikim jo-teknik të burimit

Stringoptional
Vendos buriminlay-source laysource

Emri i burimit të përmbledhjes; shfaq me shkronja të pjerrëta, paraprirë nga një vizatim

Stringoptional
Data e vendosjeslay-date laydate

Data e përmbledhjes; shfaq në kllapa

Stringoptional
Autori i fundit ampersandlast-author-amp lastauthoramp

Kur vendoset në ndonjë vlerë, ndryshon ndarësin midis dy emrave të fundit të listës së autorit në 'hapësirë ampersand hapësirë'

Stringoptional
viavia

Grumbulluesi ose ofruesi i bazës së të dhënave, kur ndryshon nga Botuesi. Zakonisht përdoret për librat elektronikë.

Example
Open Edition, JSTOR
Stringoptional
Niveli i hyrjes në kodin biblikbibcode-access

Nëse teksti i plotë është i disponueshëm nga ADS përmes këtij kodi biblik, shkruani 'falas'.

Stringoptional
Niveli i aksesit të DOIdoi-access

Nëse teksti i plotë lexohet falas përmes DOI, shkruani 'free'.

Stringoptional
Niveli i hyrjes në HDLhdl-access

Nëse teksti i plotë lexohet falas përmes HDL, shkruani 'free'.

Stringoptional
Niveli i hyrjes në Jstorjstor-access

Nëse teksti i plotë është i lirë për të lexuar në Jstor, shkruani 'falas'.

Stringoptional
Niveli i hyrjes në Librarinë OpenLibraryol-access

Nëse teksti i plotë është i lirë për të lexuar në OpenLibrary, shkruani 'falas'.

Stringoptional
Niveli i hyrjes OSTIosti-access

Nëse teksti i plotë është i lirë për të lexuar në OSTI, shkruani 'falas'.

Stringoptional
Emetimiissue number

Numri i emetimit. Ky parametër nuk mbështetet nga dhe në përgjithësi nuk duhet të përdoret me cite book. Merrni parasysh se një model tjetër citimi mund të jetë më i përshtatshëm, siç është revista citim ose ditari citues. Shikoni Ndihmën: Citation_Style_1 # Faqet.

Stringoptional
Bashkëautorcoauthor

Bashkëautor

Stringdeprecated
Bashkëautorëcoauthors

Bashkëautorë

Stringdeprecated
Lista e autorëveauthors people host credits

Lista e autorëve si një listë e formave falas. Përdorimi i këtij parametri nuk dekurajohet, preferohen "lastn" në "firstn". Paralajmërim: mos e përdorni nëse përdoret i fundit ose ndonjë nga pseudonimet e tij.

Stringoptional
Qyteti i Publikimitcity

Ku është botuar

Stringdeprecated
AgjenciaE pazakontë në librin e cituar. Përdorni nëse një agjenci është e nevojshme përveç botuesit, etj.agency

Unusual in cite book. Use if an agency is needed in addition to publisher, etc.

Stringoptional
Departamentidepartment

E pazakontë në librin e cituar.

Unknownoptional
Formati i datësdf

Vendos datat e dhëna në formatin e specifikuar

Stringoptional
TemplateData
This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Cite book

This template formats a citation to a book using the provided bibliographic information (such as author and title) as well as various formatting options.

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Last namelast last1 author author1 author1-last author-last surname1 author-last1 subject1 surname author-last subject

The surname of the author; don't wikilink, use 'author-link' instead; can suffix with a numeral to add additional authors

Stringsuggested
First namefirst given author-first first1 given1 author-first1 author1-first

Given or first name, middle names, or initials of the author; don't wikilink, use 'author-link' instead; can suffix with a numeral to add additional authors

Stringsuggested
URLurl URL

The URL of the online location where the text of the publication can be found. Requires schemes of the type "http://..." or maybe even the  protocol relative scheme "//..."

Example
https://books.google.com/books?id=...
Stringoptional
Titletitle

The title of the book; displays in italics

Stringrequired
Title linktitle-link titlelink episode-link episodelink

Title of existing Wikipedia article about the source named in title – do not use a web address; do not wikilink.

Page nameoptional
Vancouver style author listvauthors

If using Vancouver style, comma separated list of author names; enclose corporate or institutional author names in doubled parentheses

Example
Smythe JB, ((Megabux Corporation))
Stringoptional
Last name 2last2 author2 surname2 author-last2 author2-last subject2

The surname of the second author; don't wikilink, use 'author-link2' instead; can suffix with a numeral to add additional authors

Stringoptional
First name 2first2 given2 author-first2 author2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second author; don't wikilink, use 'author-link2' instead; can suffix with a numeral to add additional authors

Stringoptional
Last name 3last3 author3 surname3 author-last3 author3-last subject3

The surname of the third author; don't wikilink, use 'author-link3' instead.

Stringoptional
First name 3first3 given3 author-first3 author3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third author; don't wikilink.

Stringoptional
Last name 4last4 author4 surname4 author-last4 author4-last subject4

The surname of the fourth author; don't wikilink, use 'author-link4' instead.

Stringoptional
First name 4first4 given4 author-first4 author4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth author; don't wikilink.

Stringoptional
Last name 5last5 author5 surname5 author-last5 author5-last subject5

The surname of the fifth author; don't wikilink, use 'author-link5' instead.

Stringoptional
First name 5first5 given5 author-first5 author5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth author; don't wikilink.

Stringoptional
Last name 6last6 author6 surname6 author-last6 author6-last subject6

The surname of the sixth author; don't wikilink, use 'author-link6' instead.

Stringoptional
First name 6first6 given6 author-first6 author6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth author; don't wikilink.

Stringoptional
Last name 7last7 author7 surname7 author-last7 author7-last subject7

The surname of the seventh author; don't wikilink, use 'author-link7' instead.

Stringoptional
First name 7first7 given7 author-first7 author7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh author; don't wikilink.

Stringoptional
Last name 8last8 author8 surname8 author-last8 author8-last subject8

The surname of the eighth author; don't wikilink, use 'author-link8' instead.

Stringoptional
First name 8first8 given8 author-first8 author8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth author; don't wikilink.

Stringoptional
Last name 9last9 author9 surname9 author-last9 author9-last subject9

The surname of the ninth author; don't wikilink, use 'author-link9' instead. If nine authors are defined, then only eight will show and 'et al.' will show in place of the last author.

Stringoptional
First name 9first9 given9 author-first9 author9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth author; don't wikilink.

Stringoptional
Collaborationcollaboration

Name of a group of authors or collaborators; requires author, last, or vauthors which list one or more primary authors; follows author name-list; appends 'et al.' to author name-list.

Stringoptional
Datedate air-date airdate

Full date of the source; do not wikilink

Dateoptional
Workwork journal website newspaper magazine encyclopedia encyclopaedia dictionary mailinglist

Name of the work in which the cited book text is found

Stringoptional
Publisherpublisher distributor institution newsgroup

Name of the publisher; displays after title

Example
[[HarperCollins]]
Stringsuggested
Othersothers

Used to record other contributions to the work, such as 'Illustrated by John Smith' or 'Translated by John Smith'

Stringoptional
Year of publicationyear

Year of the source being referenced; use 'date' instead, if month and day are also known

Stringsuggested
ISBNisbn ISBN13 isbn13 ISBN

International Standard Book Number; use the 13-digit ISBN where possible

Stringsuggested
Ignore ISBN Errorignore-isbn-error

True if ISBN Errors should be ignored.If set, page will be added to a maintenance category "CS1 maint: Ignored ISBN errors".

Booleanoptional
Editor last nameeditor-last editor editor-surname editor-last1 editor-surname1 editor1 editor1-last editor1-surname

The surname of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors

Unknownoptional
Editor first nameeditor-first editor-given editor-first1 editor-given1 editor1-first editor1-given

Given or first name, middle names, or initials of the editor; don't wikilink, use 'editor-link'; can suffix with a numeral to add additional editors

Unknownoptional
Link for editoreditor-link editorlink editor-link1 editor1-link editorlink1 editor1link

Title of existing Wikipedia article about the editor

Page nameoptional
Editor maskeditor-mask editormask editormask1 editor1-mask editor-mask1 editor1mask

Replaces the name of the first editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Vancouver style editor listveditors

Comma separated list of editor names in Vancouver style; enclose corporate or institutional names in doubled parentheses

Example
Smythe JB, ((Megabux Corporation))
Stringoptional
Editors listeditors

Free-form list of editor names; use of this parameter is discouraged

Unknowndeprecated
Editionedition

When the publication has more than one edition; for example: '2nd', 'Revised' etc.; suffixed by ' ed.'

Stringoptional
Series identifierseries version

Series identifier when the source is part of a series, such as a book series or a journal

Stringoptional
Volumevolume

For one publication published in several volumes

Stringoptional
Location of publicationlocation place

Geographical place of publication; usually not wikilinked; omit when the publication name includes place

Stringsuggested
Place of publicationpublication-place publicationplace

Publication place shows after title; if 'place' or 'location' are also given, they are displayed before the title prefixed with 'written at'

Stringoptional
Publication datepublication-date publicationdate

Date of publication when different from the date the work was written; do not wikilink

Stringoptional
Pagepage p

The number of a single page in the source that supports the content; displays after 'p.'; use either page= or pages=, but not both

Stringoptional
Page(s) citedpages pp

A range of pages in the source that support the content (not an indication of the number of pages in the source); displays after 'pp.'; use either page= or pages=, but not both

Example
5–11
Stringsuggested
No ppnopp

Set to 'y' to suppress the 'p.' or 'pp.' display with 'page' or 'pages' when inappropriate (such as 'Front cover')

Stringoptional
Atat

May be used instead of 'page' or 'pages' where a page number is inappropriate or insufficient

Stringoptional
Languagelanguage in

The language in which the source is written, if not English; use the full language name; do not use icons or templates

Stringoptional
Translator last nametranslator-last translator translator-last1 translator1 translator1-last

The surname of the translator; don't wikilink, use 'translator-link'; can suffix with a numeral to add additional translators.

Stringoptional
Translator first nametranslator-first translator1-first translator-first1

Given or first name, middle names, or initials of the translator; don't wikilink, use 'translator-link'; can suffix with a numeral to add additional translators.

Stringoptional
Script titlescript-title

For titles in languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Bengali, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc). Prefix with two-character ISO639-1 language code followed by a colon. For Japanese use: |script-title=ja:...

Stringoptional
Translated titletrans-title trans_title

An English language title, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Stringoptional
Chapterchapter contribution entry article section

The chapter heading of the source; may be wikilinked or with 'chapterurl' but not both. For the contribution alias, see contributor-last

Stringoptional
Script Chapterscript-chapter

Chapter heading for languages that do not use a Latin-based alphabet (Arabic, Chinese, Cyrillic, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Vietnamese, etc); follows transliteration defined in chapter. Should be prefixed with an ISO 639-1 two-character code to help browsers properly display the script

Example
ja:東京タワー
Stringoptional
Translated chaptertrans-chapter trans_chapter

An English language chapter heading, if the source cited is in a foreign language; 'language' is recommended

Stringoptional
Typetype medium

Additional information about the media type of the source; format in sentence case

Stringoptional
Formatformat

Format of the work referred to by 'url'; examples: PDF, DOC, XLS; do not specify HTML

Stringoptional
arXiv identifierarxiv ARXIV eprint

An identifier for arXive electronic preprints of scientific papers

Stringoptional
arXiv Classclass

Cite arXiv identifiers

Stringoptional
ASINasin ASIN

Amazon Standard Identification Number; 10 characters

Stringoptional
ASIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon sites other than the US

Stringoptional
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 characters

Stringoptional
biorXivbiorxiv

biorXiv identifier; 6 digits

Lineoptional
CiteSeerXciteseerx

CiteSeerX identifier; found after the 'doi=' query parameter

Lineoptional
DOIdoi DOI

Digital Object Identifier; begins with '10.'

Stringoptional
EISSNeissn EISSN

International Standard Serial Number for the electronic media of a serial publication; eight characters may be split into two groups of four using a hyphen, but not an en dash or a space.

Example
2009-0048
Stringoptional
Handle System identifierhdl HDL

Handle System identifier for digital objects and other resources on the Internet

Stringoptional
ISMNismn ISMN

International Standard Music Number; Use the ISMN actually printed on or in the work. Hyphens or spaces in the ISMN are optional.

Example
979-0-9016791-7-7
Stringoptional
ISSNissn ISSN

International Standard Serial Number; 8 characters; may be split into two groups of four using a hyphen

Stringoptional
jfm codejfm

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik classification code

Stringoptional
JSTORjstor JSTOR

JSTOR identifier

Stringoptional
LCCNlccn LCCN

Library of Congress Control Number

Stringoptional
MRmr MR

Mathematical Reviews identifier

Stringoptional
OCLCoclc OCLC

Online Computer Library Center number

Stringoptional
OLol OL

Open Library identifier; do not include "OL" at beginning of identifier

Stringoptional
OSTIosti OSTI

Office of Scientific and Technical Information identifier

Stringoptional
PMCpmc

PubMed Center article number

Stringoptional
PMIDpmid PMID

PubMed Unique Identifier

Stringoptional
RFCrfc

Request for Comments number

Stringoptional
SSRNssrn

Social Science Research Network

Stringoptional
Zblzbl

Zentralblatt MATH journal identifier

Stringoptional
idid ID

A unique identifier used where none of the specialized ones are applicable

Stringoptional
Quotequote quotation

Relevant text quoted from the source; displays last, enclosed in quotes; needs to include terminating punctuation

Stringoptional
Refref

An anchor identifier; can be made the target of wikilinks to full references; special value 'harv' generates an anchor suitable for the harv and sfn templates

Stringoptional
Name list formatname-list-format

Accepts the single keyword 'vanc' to emulate Vancouver Style author / editor name-lists.

Stringoptional
Modemode

Sets separator and terminal punctuation to the style named in the assigned value; allowable values are: 'cs1' or 'cs2'

Stringoptional
Postscriptpostscript

The closing punctuation for the citation; ignored if 'quote' is defined; to suppress use reserved keyword 'none'

Default
.
Stringoptional
Registrationregistration

For online sources that require registration, set to 'yes' (or 'y', or 'true'); superseded by subscription if both are set

Stringoptional
Subscriptionsubscription

For online sources that require subscription, set to 'yes' (or 'y', or 'true'); supersedes registration if both are set

Stringoptional
Author maskauthor-mask authormask authormask1 author1-mask author-mask1 author1mask

Replaces the name of the first author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Author mask 2author-mask2 authormask2 author2-mask author2mask

Replaces the name of the second author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Author mask 3author-mask3 authormask3 author3-mask author3mask

Replaces the name of the third author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Author mask 4author-mask4 authormask4 author4-mask author4mask

Replaces the name of the fourth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Author mask 5author-mask5 authormask5 author5-mask author5mask

Replaces the name of the fifth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Author mask 6author-mask6 authormask6 author6-mask author6mask

Replaces the name of the sixth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Author mask 7author-mask7 authormask7 author7-mask author7mask

Replaces the name of the seventh author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Author mask 8author-mask8 authormask8 author8-mask author8mask

Replaces the name of the eighth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Author mask 9author-mask9 authormask9 author9-mask author9mask

Replaces the name of the ninth author with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing author separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Display authorsdisplay-authors displayauthors

number of authors to display before 'et al.' is used

Numberoptional
Author linkauthor-link authorlink subjectlink subject-link authorlink1 author-link1 author1-link subjectlink1 author1link subject-link1 subject1-link subject1link

Title of existing Wikipedia article about the author; can suffix with a numeral to add additional authors

Page nameoptional
Author link 2author-link2 authorlink2 author2-link subjectlink2 author2link subject-link2 subject2-link subject2link

Title of existing Wikipedia article about the second author; can suffix with a numeral to add additional authors

Page nameoptional
Author link 3author-link3 authorlink3 author3-link subjectlink3 author3link subject-link3 subject3-link subject3link

Title of existing Wikipedia article about the third author.

Page nameoptional
Author link 4author-link4 authorlink4 author4-link subjectlink4 author4link subject-link4 subject4-link subject4link

Title of existing Wikipedia article about the fourth author.

Page nameoptional
Author link 5author-link5 authorlink5 author5-link subjectlink5 author5link subject-link5 subject5-link subject5link

Title of existing Wikipedia article about the fifth author.

Page nameoptional
Author link 6author-link6 authorlink6 author6-link subjectlink6 author6link subject-link6 subject6-link subject6link

Title of existing Wikipedia article about the sixth author.

Page nameoptional
Author link 7author-link7 authorlink7 author7-link subjectlink7 author7link subject-link7 subject7-link subject7link

Title of existing Wikipedia article about the seventh author.

Page nameoptional
Author link 8author-link8 authorlink8 author8-link subjectlink8 author8link subject-link8 subject8-link subject8link

Title of existing Wikipedia article about the eighth author.

Page nameoptional
Author link 9author-link9 authorlink9 author9-link subjectlink9 author9link subject-link9 subject9-link subject9link

Title of existing Wikipedia article about the ninth author.

Page nameoptional
URL access dateaccess-date accessdate

The full date when the original URL was accessed; do not wikilink

Stringoptional
Original yearorig-year origyear

Original year of publication; provide specifics

Stringoptional
Last name of second editoreditor-last2 editor-surname2 editor2 editor2-last editor2-surname

The surname of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'

Stringoptional
First name of second editoreditor-first2 editor-given2 editor2-first editor2-given

Given or first name, middle names, or initials of the second editor; don't wikilink, use 'editor2-link'

Stringoptional
Link for second editoreditor-link2 editor2-link editorlink2 editor2link

Title of existing Wikipedia article about the second editor

Page nameoptional
Mask for second editoreditor-mask2 editormask2 editor2-mask editor2mask

Replaces the name of the second editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Last name of third editoreditor-last3 editor-surname3 editor3 editor3-last editor3-surname

The surname of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'

Stringoptional
First name of third editoreditor-first3 editor-given3 editor3-first editor3-given

Given or first name, middle names, or initials of the third editor; don't wikilink, use 'editor3-link'

Stringoptional
Link for third editoreditor-link3 editor3-link editorlink3 editor3link

Title of existing Wikipedia article about the third editor

Page nameoptional
Mask for third editoreditor-mask3 editormask3 editor3-mask editor3mask

Replaces the name of the third editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Last name of fourth editoreditor-last4 editor-surname4 editor4 editor4-last editor4-surname

The surname of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'

Stringoptional
First name of fourth editoreditor-first4 editor-given4 editor4-first editor4-given

Given or first name, middle names, or initials of the fourth editor; don't wikilink, use 'editor4-link'

Stringoptional
Link for fourth editoreditor-link4 editor4-link editorlink4 editor4link

Title of existing Wikipedia article about the fourth editor

Page nameoptional
Mask for fourth editoreditor-mask4 editormask4 editor4-mask editor4mask

Replaces the name of the fourth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Last name of fifth editoreditor-last5 editor-surname5 editor5 editor5-last editor5-surname

The surname of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'

Stringoptional
First name of fifth editoreditor-first5 editor-given5 editor5-first editor5-given

Given or first name, middle names, or initials of the fifth editor; don't wikilink, use 'editor5-link'

Stringoptional
Link for fifth editoreditor-link5 editor5-link editorlink5 editor5link

Title of existing Wikipedia article about the fifth editor

Page nameoptional
Mask for fifth editoreditor-mask5 editormask5 editor5-mask editor5mask

Replaces the name of the fifth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Last name of sixth editoreditor-last6 editor-surname6 editor6 editor6-last editor6-surname

The surname of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'

Stringoptional
First name of sixth editoreditor-first6 editor-given6 editor6-first editor6-given

Given or first name, middle names, or initials of the sixth editor; don't wikilink, use 'editor6-link'

Stringoptional
Link for sixth editoreditor-link6 editor6-link editorlink6 editor6link

Title of existing Wikipedia article about the sixth editor

Page nameoptional
Mask for sixth editoreditor-mask6 editormask6 editor6-mask editor6mask

Replaces the name of the sixth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Last name of seventh editoreditor-last7 editor-surname7 editor7 editor7-last editor7-surname

The surname of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'

Stringoptional
First name of seventh editoreditor-first7 editor-given7 editor7-first editor7-given

Given or first name, middle names, or initials of the seventh editor; don't wikilink, use 'editor7-link'

Stringoptional
Link for seventh editoreditor-link7 editor7-link editorlink7 editor7link

Title of existing Wikipedia article about the seventh editor

Page nameoptional
Mask for seventh editoreditor-mask7 editormask7 editor7-mask editor7mask

Replaces the name of the seventh editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Last name of eighth editoreditor-last8 editor-surname8 editor8 editor8-last editor8-surname

The surname of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'

Stringoptional
First name of eighth editoreditor-first8 editor-given8 editor8-first editor8-given

Given or first name, middle names, or initials of the eighth editor; don't wikilink, use 'editor8-link'

Stringoptional
Link for eighth editoreditor-link8 editor8-link editorlink8 editor8link

Title of existing Wikipedia article about the eighth editor

Page nameoptional
Mask for eighth editoreditor-mask8 editormask8 editor8-mask editor8mask

Replaces the name of the eighth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Last name of ninth editoreditor-last9 editor-surname9 editor9 editor9-last editor9-surname

The surname of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'

Stringoptional
First name of ninth editoreditor-first9 editor-given9 editor9-first editor9-given

Given or first name, middle names, or initials of the ninth editor; don't wikilink, use 'editor9-link'

Stringoptional
Link for ninth editoreditor-link9 editor9-link editorlink9 editor9link

Title of existing Wikipedia article about the ninth editor

Page nameoptional
Mask for ninth editoreditor-mask9 editormask9 editor9-mask editor9mask

Replaces the name of the ninth editor with em dashes or text; set to a numeric value 'n' to set the dash 'n' em spaces wide; set to a text value to display the text without a trailing editor separator; for example, 'with' instead

Stringoptional
Display Editorsdisplay-editors displayeditors

Controls the number of editor names that are displayed when a citation is published. To change the displayed number of editors, set display-editors to the desired number. For example, |display-editors=2 will display only the first two editors in a citation. By default, all editors are displayed. |display-editors=etal displays all editors in the list followed by et al.

Stringoptional
Translator last name 2translator-last2 translator2 translator2-last

The surname of the second translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Stringoptional
Translator first name 2translator-first2 translator2-first

Given or first name, middle names, or initials of the second translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Stringoptional
Translator last name 3translator-last3 translator3 translator3-last

The surname of the third translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Stringoptional
Translator first name 3translator-first3 translator3-first

Given or first name, middle names, or initials of the third translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Stringoptional
Translator last name 4translator-last4 translator4 translator4-last

The surname of the fourth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Stringoptional
Translator first name 4translator-first4 translator4-first

Given or first name, middle names, or initials of the fourth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Stringoptional
Translator last name 5translator-last5 translator5 translator5-last

The surname of the fifth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Stringoptional
Translator first name 5translator-first5 translator5-first

Given or first name, middle names, or initials of the fifth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Stringoptional
Translator last name 6translator-last6 translator6 translator6-last

The surname of the sixth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Stringoptional
Translator first name 6translator-first6 translator6-first

Given or first name, middle names, or initials of the sixth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Stringoptional
Translator last name 7translator-last7 translator7 translator7-last

The surname of the seventh translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Stringoptional
Translator first name 7translator-first7 translator7-first

Given or first name, middle names, or initials of the seventh translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Stringoptional
Translator last name 8translator-last8 translator8 translator8-last

The surname of the eighth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Stringoptional
Translator first name 8translator-first8 translator8-first

Given or first name, middle names, or initials of the eighth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Stringoptional
Translator last name 9translator-last9 translator9 translator9-last

The surname of the ninth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Stringoptional
Translator first name 9translator-first9 translator9-first

Given or first name, middle names, or initials of the ninth translator; don't wikilink, use 'translator-link'.

Stringoptional
Translator linktranslator-link translator-link1 translator1-link

Title of existing Wikipedia article about the translator; can suffix with a numeral to add additional translators.

Page nameoptional
Translator link 2translator-link2 translator2-link

Title of existing Wikipedia article about the second translator.

Page nameoptional
Translator link 3translator-link3 translator3-link

Title of existing Wikipedia article about the third translator.

Page nameoptional
Translator link 4translator-link4 translator4-link

Title of existing Wikipedia article about the fourth translator.

Page nameoptional
Translator link 5translator-link5 translator5-link

Title of existing Wikipedia article about the fifth translator.

Page nameoptional
Translator link 6translator-link6 translator6-link

Title of existing Wikipedia article about the sixth translator.

Page nameoptional
Translator link 7translator-link7 translator7-link

Title of existing Wikipedia article about the seventh translator.

Page nameoptional
Translator link 8translator-link8 translator8-link

Title of existing Wikipedia article about the eighth translator.

Page nameoptional
Translator link 9translator-link9 translator9-link

Title of existing Wikipedia article about the ninth translator.

Page nameoptional
Chapter URLchapter-url chapterurl contribution-url section-url contributionurl sectionurl

The URL of the online location where the text of the chapter can be found

Stringoptional
Format of Chapter URLchapter-format contribution-format section-format

Format of the work referred to by chapter-url; displayed in parentheses after chapter. HTML is implied and should not be specified.

Example
PDF, DOC, or XLS
Stringoptional
DOI broken datedoi-broken-date doi_brokendate

The date that the DOI was determined to be broken

Stringoptional
URL access levelurl-access

Classification of the access restrictions on the URL ('registration', 'subscription' or 'limited')

Stringoptional
Archive URLarchive-url archiveurl

The URL of an archived copy of a web page, if or in case the URL becomes unavailable; requires 'archivedate'

Stringoptional
Archive Formatarchive-format

Format of the Archive

Stringoptional
Archive datearchive-date archivedate

Date when the original URL was archived; do not wikilink

Stringoptional
URL statusurl-status

If set to 'live', the title display is adjusted; useful for when the URL is archived preemptively but still live. Set to "dead" or 'usurped' for broken links. Entering 'unfit' or 'usurped' makes the original link not appear at all.

Default
dead
Example
'dead' or 'live'
Stringoptional
Lay URLlay-url lay-summary laysummary layurl

URL link to a non-technical summary or review of the source

Stringoptional
Lay sourcelay-source laysource

Name of the source of the laysummary; displays in italics, preceded by an en dash

Stringoptional
Lay datelay-date laydate

Date of the summary; displays in parentheses

Stringoptional
Last author ampersandlast-author-amp lastauthoramp

When set to any value, changes the separator between the last two names of the author list to 'space ampersand space'

Stringoptional
viavia

Aggregate or database provider, when different from the Publisher. Typically used for Ebooks.

Example
Open Edition, JSTOR
Stringoptional
Bibcode access levelbibcode-access

If the full text is available from ADS via this Bibcode, type 'free'.

Stringoptional
DOI access leveldoi-access

If the full text is free to read via the DOI, type 'free'.

Stringoptional
HDL access levelhdl-access

If the full text is free to read via the HDL, type 'free'.

Stringoptional
Jstor access leveljstor-access

If the full text is free to read on Jstor, type 'free'.

Stringoptional
OpenLibrary access levelol-access

If the full text is free to read on OpenLibrary, type 'free'.

Stringoptional
OSTI access levelosti-access

If the full text is free to read on OSTI, type 'free'.

Stringoptional
Issueissue number

Issue number. This parameter is not supported by and should generally not be used with cite book. Consider that a different cite template may be more appropriate, such as cite magazine or cite journal. See Help:Citation_Style_1#Pages.

Stringoptional
Coauthorcoauthor

Coauthor

Stringdeprecated
Coauthorscoauthors

Coauthors

Stringdeprecated
Authors listauthors people host credits

List of authors as a free form list. Use of this parameter is discouraged, "lastn" to "firstn" are preferable. Warning: do not use if last or any of its aliases are used.

Stringoptional
City of Publicationcity

Where published

Stringdeprecated
Agencyagency

Unusual in cite book. Use if an agency is needed in addition to publisher, etc.

Stringoptional
Departmentdepartment

Unusual in cite book.

Unknownoptional
Date formatdf

Sets rendered dates to the specified format

Stringoptional